Tobrexan

1 ml kropli zawiera 3 mg tobramycyny. Preparat zawiera bromek benzododecyniowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tobrexan but. 5 ml, krople do oczu, roztw.

Tobramycin

41.52 zł 2019-04-05

Działanie

Antybiotyk aminoglikozydowy w postaci preparatu okulistycznego o szybkim działaniu bakteriobójczym i szerokim spektrum działania. Hamuje syntezę łańcuchów polipeptydowych na rybosomach. Badania kliniczne wykazały skuteczność tobramycyny przeciwko następującym bakteriom powodującym powierzchowne zakażenia oka: Staphylococcus aureus (metycylino-wrażliwe lub oporne), Staphylococcus epidermidis (metycylino-wrażliwe lub oporne), inne gatunki Staphylococcus koagulazo-ujemne, Streptococcus pneumoniae (penicylino-wrażliwe lub oporne), inne gatunki Streptococcus, Acinetobacter spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens. Tobramycyna jest słabo wchłaniana przez rogówkę i spojówkę i minimalne ilości antybiotyku wchłaniane są do gałki ocznej po podaniu miejscowym.

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku), młodzież i dzieci ≥1 roku: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2 razy na dobę (rano i wieczorem); w zakażeniach o ciężkim przebiegu pierwszego dnia zastosować 4 zakroplenia na dobę, następnie po 1 kropli do każdego oka 2 razy na dobę. Całkowity czas leczenia wynosi od 6 do 8 dni. Po wkropleniu leku zaleca się delikatnie zamknąć powiekę i ucisnąć przewód nosowo-łzowy - może to zmniejszyć ogólnoustrojowe wchłanianie leku podanego do oka i przyczynić się do zmniejszenia jego ogólnych działań niepożądanych. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 1 roku (brak dostępnych danych). Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania preparatu u osób z zaburzeniami wątroby i nerek nie zostały ustalone. Stosowanie tobramycyny do oczu powoduje bardzo małe działanie ogólnoustrojowe. W przypadku jednoczesnego ogólnoustrojowego leczenia antybiotykami aminoglikozydowymi, w celu zapewnienia właściwego poziomu terapeutycznego, należy zwrócić uwagę na monitorowanie całkowitego stężenia antybiotyku w surowicy. Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co najmniej 5 min przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Wskazania

Leczenie zewnętrznych zakażeń oka i jego przydatków wywołanych przez bakterie wrażliwe na tobramycynę, u dorosłych i dzieci w wieku ≥1 roku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Preparat tylko do miejscowego stosowania do oczu. Nie do wstrzykiwań do gałki ocznej. U niektórych pacjentów może wystąpić nadwrażliwość na aminoglikozydy stosowane miejscowo. Objawy nadwrażliwości mogą mieć różne nasilenie: od reakcji miejscowych do reakcji uogólnionych, takich jak rumień, świąd, pokrzywka, wysypka skórna, reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna lub reakcja pęcherzowa. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości w trakcie stosowania leku, należy przerwać jego przyjmowanie. Może również występować krzyżowa nadwrażliwość na inne aminoglikozydy. Należy wziąć pod uwagę, że pacjenci, u których występuje nadwrażliwość na tobramycynę mogą również wykazywać nadwrażliwość na inne miejscowo i (lub) ogólnie działające aminoglikozydy. U pacjentów poddanych ogólnemu leczeniu tobramycyną obserwowano występowanie ciężkich działań niepożądanych obejmujących neurotoksyczność, ototoksyczność i nefrotoksyczność. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania. Długotrwałe stosowanie preparatu może powodować nadmierne namnażanie się organizmów opornych, włącznie z grzybami. W przypadku wystąpienia nadkażenia należy rozpocząć odpowiednie leczenie. Podczas leczenia zakażenia oka nie zaleca się noszenia soczewek kontaktowych. Krople zawierają bromek benzododecyniowy, który może powodować podrażnienie. Ponadto powoduje on zmianę koloru miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu preparatu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy pouczyć pacjentów, którym wolno nosić soczewki kontaktowe, aby wyjmowali je przed zakropleniem leku i odczekali co najmniej 15 min przed ich ponownym założeniem.

Niepożądane działanie

Często: dyskomfort w oku, przekrwienie oka. Niezbyt często: nadwrażliwość, ból głowy, zapalenie rogówki, otarcie rogówki, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, rumień powiek, obrzęk spojówek, obrzęk powiek, ból oka, zespół suchego oka, wydzielina z oka, świąd oka, nasilone łzawienie, zaburzenia funkcjonowania powieki, pokrzywka, zapalenie skóry, utrata rzęs, bielactwo, świąd, suchość skóry. Dodatkowe działania niepożądane, zidentyfikowane po wprowadzeniu leku do obrotu (częstość nieznana): reakcja anafilaktyczna, podrażnienie oka, świąd powiek, reakcje alergiczne oka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, wysypka. Ciężkie działania niepożądane obejmujące neurotoksyczność, ototoksyczność i nefrotoksyczność występowały u pacjentów otrzymujących ogólną terapię tobramycyną. U niektórych pacjentów możliwe jest pojawienie się nadwrażliwości na miejscowo stosowane aminoglikozydy.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Tobramycyna przenika do mleka ludzkiego po podaniu ogólnym. Nie wiadomo, czy również po miejscowym podaniu do oka, tobramycyna przenika do mleka ludzkiego. Należy podjąć decyzję o kontynuowaniu bądź przerwaniu karmienia piersią lub kontynuowaniu bądź przerwaniu leczenia, biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści z leczenia dla matki.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli po podaniu kropli do oczu wystąpi niewyraźne widzenie, należy odczekać do momentu uzyskania pełnej ostrości widzenia przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn.

Interakcje

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji w przypadku miejscowego podania do oka. Nie prowadzono badań klinicznych ukierunkowanych na ocenę interakcji preparatu.

Cena

Tobrexan, cena 100% 41.52 zł

Preparat zawiera substancję: Tobramycin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."