Tetralysal

1 kaps. zawiera 204 mg (408 mg) limecykliny co odpowiada 150 mg (300 mg) tetracykliny. Preparat zawiera żółcień chinolinową. Kapsułki 150 mg zawierają laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Tetralysal 16 szt., kaps. twarde

Lymecycline

22.5 zł 2019-04-05

Działanie

Antybiotyk z grupy tetracyklin. Działa przeciwbakteryjnie na Propionibacterium acnes oraz przeciwzapalnie (hamowanie aktywności granulocytów wielojądrzastych). Unieczynnia lipazę bakteryjną i hamuje syntezę nowych cząsteczek enzymu, co zmniejsza wytwarzanie wolnych kwasów tłuszczowych. Działanie to prowadzi do zmniejszenia liczby grudek, krost, cyst i nacieków u pacjentów z trądzikiem. Limecyklina szybko się wchłania z przewodu pokarmowego, osiągając stężenia terapeutyczne w ciągu 1 h od podania. Cmax występuje po 3-4 h od podania. Jest wydalana głównie z moczem, w mniejszym stopniu z żółcią. T0,5 wynosi ok. 10 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci > 12 lat. Długotrwałe leczenie trądziku pospolitego: 300 mg na dobę przez 12 tyg. Leczenie trądziku różowatego: dorośli - początkowo 600 mg na dobę przez 10 dni, następnie 300 mg na dobę przez 3-6 miesięcy. Nie określono bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności leczenia limecykliną u dzieci w wieku 12 lat można stosować dawkowanie zalecane dla osób dorosłych. Stosowanie leku  u dzieci w wieku Sposób podania. Kapsułki należy przyjmować z odpowiednią ilością wody, aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia oraz owrzodzeń przełyku.

Wskazania

Trądzik pospolity o średnim lub dużym nasileniu, ze zmianami zapalnymi w postaci grudek, krost, guzków, cyst oraz nacieków. Trądzik różowaty.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na tetracykliny. Dzieci poniżej 8 lat (ryzyko wystąpienia trwałych przebarwień zębów i hipoplazji szkliwa). Ciąża i okres karmienia piersią (ryzyko wystąpienia trwałych przebarwień zębów i hipoplazji szkliwa). Skojarzenie z retinoidami podawanymi ogólnie.

Środki ostrożności

Preparat jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci poniżej 8 lat z powodu ryzyka wystąpienia trwałych przebarwień zębów i hipoplazji szkliwa. Działania fototoksyczne obserwowano po zastosowaniu dużych dawek leku (1200 mg/dobę) oraz jednoczesnego silnego narażenia na promieniowanie UV - podczas leczenia należy unikać promieni słonecznych i innych źródeł promieniowania UV (solaria). W przypadku wystąpienia zmian skórnych o charakterze rumienia lub pęcherzy należy przerwać leczenie preparatem, gdyż może to być początek zagrażających życiu ciężkich zmian skórnych. Lek stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Przedawkowanie może wywołać działanie hepatotoksyczne. Przyjmowanie preparatu przeterminowanego może spowodować wystąpienie kwasicy kanalikowo-nerkowej (pseudo-Fanconi syndrom), która ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku. U każdego pacjenta, u którego wystąpiła biegunka podczas stosowania antybiotyku lub kilka tygodni po zakończeniu podawania, należy rozważyć możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita wywołanego przez toksyny Clostridium difficile. Lekkie zapalenie zwykle ustępuje po odstawieniu leku. W cięższych przypadkach może być konieczne podanie metronidazolu lub wankomycyny. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę lub innych działających zapierająco. Należy zachować ostrożność, stosując preparat u pacjentów z miastenią. Objawy miastenii mogą się nasilić w wyniku leczenia limecykliną. Kaps. 150 mg zawierają laktozę - nie powinny być stosowane u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: nudności, ból brzucha, biegunka, ból głowy. Częstość nieznana: małopłytkowość, neutropenia, zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, trwała utrata wzroku, ból w górnej części jamy brzusznej, wymioty, zapalenie języka, zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zapalenie trzustki, gorączka, blastomykoza, zapalenie pochwy, kandydoza, nadwrażliwość, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne, żółtaczka, zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności aminotransaminaz, zwiększenie aktywności alkalicznej fosfatazy we krwi, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, zawroty głowy, reakcje nadwrażliwości na światło, wysypka rumieniowata, świąd, wysypka, zespół Stevensa-Johnsona, zapalenie skóry, toksyczna martwica naskórka. Działania niepożądane całej grupy tetracyklin: przebarwienia zębów oraz niedorozwój szkliwa zębów (dzieci poniżej 8 lat); anemia hemolityczna, eozynofilia oraz inne zaburzenia hematologiczne; nerkowa hiperazotemia powiązana z efektem antyanabolicznym, który może być intensyfikowany przez diuretyki. Należy zaprzestać leczenia w przypadku pojawienia się objawów zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i w okresie karmienia piersią. Tetracykliny przenikają przez barierę łożyska i mogą spowodować hipoplazję szkliwa i dyschromię u rozwijającego się dziecka. Limecyklina i jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego w takiej ilości, że prawdopodobny jest ich wpływ na organizm noworodków i dzieci karmionych piersią (mogą spowodować hipoplazję szkliwa i dyschromię zębów u dziecka).

Uwagi

Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Limecyklina może fałszywie zawyżać wyniki oznaczania amin katecholowych i glukozy (metody fluorymetryczne, metoda Hingerty) w moczu.

Interakcje

Przeciwwskazane jest leczenie skojarzone z doustnie podawanymi retinoidami (ryzyko nadciśnienia wewnątrzczaszkowego). Istnieje również ryzyko nadciśnienia wewnątrzczaszkowego związanego z witaminą A (> 10 000 IU/dzień). Wchłanianie limecykliny może być zmienione w przypadku jednoczesnego stosowania leków zobojętniających (wodorotlenków i soli magnezu, glinu oraz wapnia), węgla aktywnego, kolestyraminy, chelatów bizmutu, sukralfatu) lub zawierających jony żelaza. Leki, które podnoszą pH w żołądku mogą zmniejszać absorpcję tetracyklin. Induktory enzymów, takie jak barbiturany, karbamazepina, fenytoina, mogą przyspieszać rozkład tetracyklin w związku z indukcją enzymów w wątrobie, a przez to zmniejszać ich okres półtrwania. Leków tych nie należy podawać przez 2 h przed zażyciem limecykliny i 2 h po jej zażyciu. Limecyklina może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny), cytostatyków, doustnych leków przeciwcukrzycowych, glikokortykosteroidów. Dydanozyna zmniejsza wchłanianie limecykliny. Podczas leczenia tetracyklinami zaobserwowano hipernatremię, która mogła być związana ze stosowaniem leków moczopędnych. Nie wykazano istotnego wpływu posiłków, w tym mleka, na wchłanianie limecykliny. Leki bakteriostatyczne, w tym limecyklina, mogą mieć wpływ na bakteriobójcze działanie penicylin i antybiotyków beta-laktamowych - niewskazane jest stosowanie leków z grupy tetracyklin i penicylin w skojarzeniu. Tetracykliny i metoksyfluran zwiększają ryzyko niewydolności nerek, odnotowano przypadki śmiertelne.

Cena

Tetralysal, cena 100% 22.5 zł

Preparat zawiera substancję: Lymecycline

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."