Syrop sosnowy złożony Aflofarm

15 ml syropu zawiera: 1283,1 mg wyciągu z cetyny sosnowej, 194,4 mg nalewki z anyżu, 9,72 mg fosforanu kodeiny. Preparat zawiera etanol i sacharozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Syrop sosnowy złożony Aflofarm but. 125 g, syrop

Pimpinella anisum,

Codeine phosphate,

Pinus silvestris

4.37 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat o działaniu przeciwkaszlowym, hamuje odruch kaszlowy zmniejszając częstość napadów kaszlu. Działanie przeciwkaszlowe kodeiny jest związane z depresyjnym wpływem na ośrodek kaszlu. Kodeina łatwo się wchłania z przewodu pokarmowego i po 60 min. osiąga maksymalne stężenie w osoczu. T0,5 w osoczu wynosi ok. 3 h. Około 25% kodeiny wiąże się z białkami osocza. Kodeina jest metabolizowana w wątrobie i wydalana z moczem, głównie w postaci glukuronianów.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 3 razy dziennie po 15 ml. Młodzież 12-18 lat: 3 razy dziennie po 5-10 ml syropu. Nie zaleca się stosowania syropu u młodzieży w wieku 12-18 lat z zaburzeniami czynności układu oddechowego. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: stosowanie przeciwwskazane.

Wskazania

Doraźnie w suchym męczącym kaszlu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Astma oskrzelowa lub tendencja do skurczu oskrzeli, ostra niewydolność oddechowa. Stosowanie leków z grupy benzodiazepin i pochodne kwasu barbiturowego. Uzależnienie od leków opioidowych. Przewlekłe zaparcia. Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Okres ciąży i karmienia piersią. Nie stosować u pacjentów z bardzo szybkim metabolizmem z udziałem CYP2D6.

Środki ostrożności

Ze względu na zawartość kodeiny i ryzyko przedawkowania jej należy sprawdzić, czy inne przyjmowane równocześnie leki nie zawierają kodeiny. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów: uzależnionych od leków i środków opioidowych oraz u osób przyjmujących leki z grupy agonistów lub antagonistów morfiny; z depresją ośrodkowego układu nerwowego (OUN); z depresją oddechową i przewlekłymi chorobami płuc; ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym lub urazami głowy (kodeina może zwiększać ciśnienie wewnątrzczaszkowe); z chorobami dróg żółciowych, w tym kamicą żółciową (kodeina powoduje skurcz zwieracza bańki wątrobowo-trzustkowej (Oddiego) i może wywołać napad kolki żółciowej u tych pacjentów); z niewydolnością nerek; z zapalnymi lub prowadzącymi do niedrożności chorobami jelit; u osób starszych ze względu na ryzyko wystąpienia zaparć. Ponieważ kodeina hamuje odruch kaszlowy, nie należy jej stosować u pacjentów odkrztuszających wydzielinę. Nadużywanie preparatów zawierających kodeinę (stosowanie dłuższe niż zalecane i (lub) w dawkach większych niż zalecane) może prowadzić do fizycznego, jak i psychicznego uzależnienia. Po nagłym zakończeniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne. Kodeina jest metabolizowana przez enzym wątrobowy CYP2D6 do morfiny, jej aktywnego metabolitu. Jeśli u pacjenta występuje niedobór lub pacjent nie ma tego enzymu, nie będzie uzyskane odpowiednie działanie terapeutyczne. Jeśli u pacjenta występuje szybki lub bardzo szybki metabolizm, istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych związanych z toksycznością opioidów, nawet w zwykle zalecanych dawkach. U tych pacjentów następuje szybkie przekształcenie kodeiny w morfinę, co prowadzi do większych niż oczekiwane stężeń morfiny w surowicy. Do ogólnych objawów toksyczności opioidów należą: splątanie, senność, płytki oddech, zwężenie źrenic, nudności, wymioty, zaparcia i brak apetytu. W ciężkich przypadkach mogą również wystąpić objawy niewydolności krążenia i depresji oddechowej, które mogą zagrażać życiu, a w bardzo rzadkich przypadkach prowadzić do zgonu. Nie zaleca się stosowania kodeiny u dzieci, u których czynność oddechowa może być zaburzona, w tym u dzieci z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi zaburzeniami serca lub układu oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielonarządowymi urazami lub rozległymi zabiegami chirurgicznymi. Czynniki te mogą nasilać objawy toksyczności morfiny. Preparat zawiera etanol. W 15 ml syropu jest 1156,2 mg etanolu 96%. Preparat szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Należy to wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Preparat zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować preparatu.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: senność, zawroty głowy, spadki ciśnienia, zmniejszenie częstości oddechu, skurcz oskrzeli, zaparcia, kolka żółciowa, nudności, wymioty, trudności w oddawaniu moczu, uczucie suchości w jamie ustnej. Anetol zawarty w nalewce anyżowej może powodować reakcje alergiczne.

Ciąża i laktacja

Ze względu na obecność fosforanu kodeiny w syropie nie należy go stosować w I trymestrze oraz w okresie okołoporodowym, z uwagi na możliwość pojawienia się zaburzeń oddechowych u noworodka. Preparat jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią. W zalecanych dawkach leczniczych, kodeina i jej aktywny metabolit mogą być obecne w mleku matki w bardzo małych dawkach i jest mało prawdopodobne, aby miały niepożądany wpływ na dziecko karmione piersią. Jednak, jeśli pacjentka ma bardzo szybki metabolizm z udziałem CYP2D6, w mleku matki mogą występować większe stężenia aktywnego metabolitu – morfiny, i w bardzo rzadkich przypadkach mogą wywołać u dziecka objawy toksyczności opioidów, które mogą prowadzić do zgonu.

Uwagi

Ze względu na zawartość fosforanu kodeiny, preparat w zalecanych dawkach może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

Preparatu nie należy stosować jednocześnie z: benzodiazepinami i pochodnymi kwasu barbiturowego, neuroleptykami, klonidyną, lekami opioidowymi-ponieważ kodeina nasila depresyjne działanie na OUN. Glutetymid stosowany z kodeiną może wywołać stan euforii. Nie stosować z inhibitorami MAO, oraz w okresie 14 dni po ich odstawieniu. Nie stosować jednocześnie z lekami przeciwhistaminowymi. Nie stosować z lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi. Nie stosować z metoklopramidem, gdyż kodeina może powodować osłabienie działania na perystaltykę jelit. Kodeina może zwiększać depresyjne działanie na ośrodek oddechowy innych leków opioidowych oraz nasilać działanie etanolu.

Cena

Syrop sosnowy złożony Aflofarm, cena 100% 4.37 zł

Preparat zawiera substancję: Pimpinella anisum, Codeine phosphate, Pinus silvestris

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."