Sorbifer Durules®

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 100 mg żelaza (II) w postaci siarczanu oraz 60 mg kwasu askorbowego.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Sorbifer Durules® 50 szt., tabl. o przedł. uwalnianiu

Ascorbic acid,

Ferrous sulphate

25.5 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat żelaza o przedłużonym uwalnianiu. Żelazo (II) odgrywa rolę w transporcie tlenu i dwutlenku węgla ponieważ wchodzi w skład protoporfirynowej grupy prostetycznej hemoglobiny. Żelazo wchodzi w skład hemoglobiny, mioglobiny, enzymów hemowych i niehemowych oraz ferrytyny i hemosyderyny (żelazo zapasowe). Kwas askorbowy zapobiega utlenianiu żelaza, co zwiększa rozpuszczalność i wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego. Postać leku zapewnia stałe uwalniania jonów żelaza (II) z porowatej matrycy przez około 6 h. Powolne uwalnianie żelaza zapobiega miejscowemu, szkodliwemu zwiększeniu jego stężenia co pozwala uniknąć podrażnienia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 2 tabl. na dobę (w dawkach podzielonych, rano i wieczorem). W niedokrwistości z niedoboru żelaza dawkę można zwiększyć do 3 lub 4 tabl. na dobę w dawkach podzielonych (rano i wieczorem). W okresie ciąży: profilaktycznie 1 tabl. na dobę; leczniczo 2 tabl. na dobę (po 1 tabl. rano i wieczorem). Leczenie należy prowadzić do czasu normalizacji stężenia hemoglobiny u pacjenta. W celu uzupełnienia rezerw żelaza w organizmie leczenie należy kontynuować przez następne kilka miesięcy. Indywidualny schemat leczenia długookresowego - leczenie ciągłe lub z przerwami - jest często stosowany w przypadku długotrwałej utraty żelaza (np. w przypadkach obfitych krwawień menstruacyjnych). Leku nie wolno podawać niemowlętom oraz dzieciom poniżej 12 lat. Sposób podania. Tabletek nie należy ssać, żuć ani trzymać w ustach, lecz połknąć w całości, popijając wodą. Należy je przyjmować przed posiłkiem lub podczas posiłku, w zależności od tolerancji przewodu pokarmowego. Tabletek nie należy przyjmować w pozycji leżącej.

Wskazania

Leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza oraz utajonego niedoboru żelaza. Profilaktyka w okresie ciąży.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zwężenie przełyku i (lub) inne zmiany utrudniające pasaż w przewodzie pokarmowym. Nadmierne zasoby żelaza w organizmie (hemochromatoza, hemosynderoza). Niedokrwistość niespowodowana niedoborem żelaza. Wielokrotne transfuzje krwi.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z utrudnionym połykaniem, ponieważ istnieje ryzyko zapalenia błony śluzowej jamy ustnej lub powstawania owrzodzeń w jamie ustnej (jeżeli tabletka pozostaje w ustach i nie jest połknięta bezpośrednio po przyjęciu). Ze względu na ryzyko owrzodzenia jamy ustnej i przebarwienia zębów tabletek nie należy ssać, żuć ani trzymać w ustach, lecz połknąć w całości, popijając wodą. Leki zawierające żelazo mogą powodować zatrucia u dzieci oraz ciemne zabarwienie stolca. Zachłyśniecie tabletkami siarczanu żelaza może powodować martwicę błony śluzowej oskrzeli, co może skutkować kaszlem, krwiopluciem, zwężeniem oskrzeli i (lub) zakażeniem płuc (nawet jeśli zachłyśniecie miało miejsce kilka dni do kilku miesięcy przed wystąpieniem tych objawów). Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci, którzy mają trudności z połykaniem, powinni być leczeni siarczanem żelaza w postaci tabletek po dokładnej ocenie indywidualnego ryzyka zachłyśnięcia. Należy rozważyć alternatywne preparaty. Pacjenci powinni uzyskać pomoc lekarską w przypadku podejrzenia zachłyśnięcia. Należy ostrzec pacjentów, że leki zawierające żelazo mogą powodować zatrucia u dzieci.

Niepożądane działanie

Często: nudności, bóle brzucha, biegunka, zaparcia. Rzadko: owrzodzenia przełyku, zwężenie przełyku. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy). W okresie nadzoru po wprowadzeniu leku do obrotu zgłoszono (częstość nieznana): zwężenie oskrzeli; owrzodzenie jamy ustnej związane z nieprawidłowym podaniem, gdy tabletki są żute, ssane lub przetrzymywane w ustach. U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami połykania, po błędnym podaniu, mogą ponadto wystąpić uszkodzenia przełyku lub martwica oskrzeli.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Ze względu na zmniejszanie przez żelazo wchłaniania i (lub) dostępności biologicznej należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu z: cyprofloksacyną, lewofloksacyną, moksyfloksacyną (w przypadku jednoczesnego stosowania należy zapewnić odstęp - ok. 6 h), mykofenolanem mofetylu, norfloksacyną, ofloksacyną, alendronianem, kaptoprylem, klodronianem, ryzedronianem lub tetracykliną (należy zapewnić odstęp - minimum 3 h). Podczas jednoczesnego stosowania leku z następującymi preparatami może wystąpić konieczność modyfikacji dawki: leki zobojętniające kwas solny (należy zapewnić możliwie najdłuższy odstęp - minimum 2 h), lewodopa (należy zapewnić możliwie najdłuższy odstęp), metylodopa (należy zapewnić możliwie najdłuższy odstęp), penicylamina lub hormony tarczycy (należy zapewnić odstęp - ok. 2 h). Wchłanianie żelaza może być gorsze jeśli lek przyjmuje się w trakcie posiłków: z kawą, herbatą, jajami, nabiałem, pełnoziarnistym pieczywem, płatkami zbożowymi i innymi potrawami bogatymi w naturalny błonnik roślinny.

Cena

Sorbifer Durules®, cena 100% 25.5 zł

Preparat zawiera substancję: Ascorbic acid, Ferrous sulphate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."