Setal MR

1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 35 mg dichlorowodorku trimetazydyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Setal MR 60 szt., tabl. o zmodyf. uwalnianiu

Trimetazidine dihydrochloride

30.27 zł 2019-04-05

Działanie

Lek o działaniu cytoprotekcyjnym. Trimetazydyna w warunkach niedotlenienia tkanek podtrzymuje procesy metaboliczne w komórkach, zapobiega obniżeniu stężenia ATP, reguluje czynność pompy sodowo-potasowej w błonie komórkowej, utrzymuje homeostazę komórek. Hamuje β-oksydację kwasów tłuszczowych poprzez zablokowanie długołańcuchowej tiolazy 3-ketoacylokoenzymu A, co powoduje nasilenie utleniania glukozy i zmniejszenie zapotrzebowania mitochondriów na tlen. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca zwiększa tolerancję na wysiłek fizyczny, znacząco zmniejsza ilość bólów dławicowych, zapobiega dysfunkcji komór mięśnia sercowego podczas niedokrwienia, zwiększa rezerwę wieńcową, nie powoduje zmniejszenia czynności mięśnia serca ani obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Po podaniu doustnym trimetazydyna osiąga Cmax po około 5 h. Stałe stężenie leku we krwi jest uzyskiwane po 60 h i utrzymuje się przez cały okres leczenia. Z białkami osocza wiąże się w około 16%. Jest wydalana głównie z moczem w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi około 7 h, u chorych >65 lat wydłuża się do 12 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 35 mg 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku ustalanie dawki należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności. U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (CCr 30-60 ml/min) zalecana dawka wynosi 35 mg raz na dobę, rano. U pacjentów przed zabiegiem chirurgicznym modyfikacja dawki nie jest konieczna. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności trimetazydyny u pacjentów Sposób podania. Tabletki należy przyjmować podczas posiłków, popijając wodą.

Wskazania

Terapia skojarzona w objawowym leczeniu dorosłych pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na trimetazydynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenie czynności nerek (CCr <30 ml/min). Choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, drżenia, zespół niespokojnych nóg oraz inne powiązane zaburzenia ruchowe.

Środki ostrożności

Trimetazydyna może powodować lub nasilać objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), co należy systematycznie sprawdzać, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadkach budzących wątpliwości pacjentów należy skierować do neurologa w celu odpowiedniego zbadania. W przypadku wystąpienia zaburzeń ruchowych, takich jak objawy parkinsonizmu, zespół niespokojnych nóg, drżenia, niestabilny chód, należy definitywnie odstawić trimetazydynę. Jeśli objawy parkinsonizmu utrzymują się dłużej niż przez 4 mies. po odstawieniu trimetazydyny, konieczna jest konsultacja neurologa. U pacjentów stosujących lek, zwłaszcza przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe może dochodzić do upadków związanych z niestabilnym chodem lub niedociśnieniem. Ostrożnie stosować u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek oraz u osób w wieku >75 lat (zwiększona ekspozycja na trimetazydynę).

Niepożądane działanie

Często: zawroty głowy, ból głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka, osłabienie. Rzadko: palpitacje, skurcze dodatkowe, tachykardia, niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne (może być związane ze złym samopoczuciem, zawrotami głowy lub upadkami, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe), zaczerwienienie twarzy. Częstość nieznana: objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), niestabilny chód, zespół niespokojnych nóg, inne powiązane zaburzenia ruchowe (zwykle przemijające po przerwaniu leczenia), zaburzenia snu (bezsenność, senność), zaparcia, ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), obrzęk naczynioruchowy, agranulocytoza, małopłytkowość, plamica małopłytkowa, zapalenie wątroby.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania leku w ciąży i okresie karmienia piersią (brak wystarczających badań).

Uwagi

W przypadku wystąpienia senności i zawrotów głowy zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona. Należy poinformować pacjenta, iż otoczka tabletki wraz z nierozpuszczalnymi składnikami rdzenia jest wydalana z kałem; nie ma to wpływu na skuteczność leku.

Interakcje

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami ani z pokarmami. Trimetazydynę można stosować z heparyną, kalcyparyną, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, lekami stosowanymi w zaburzeniach gospodarki lipidowej, kwasem acetylosalicylowym, lekami β-adrenolitycznymi, antagonistami kanału wapniowego, glikozydami naparstnicy.

Cena

Setal MR, cena 100% 30.27 zł

Preparat zawiera substancję: Trimetazidine dihydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."