Senzop

1 tabl. powl. zawiera 7,5 mg zopiklonu; lek zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Senzop 20 szt., tabl. powl.

Zopiclone

22.69 zł 2019-04-05

Działanie

Lek nasenny z grupy pochodnych cyklopirolonu. Nasila otwieranie hamujących kanałów chlorkowych, stymulując kompleks receptora GABA-A i benzodiazepinowego. Wykazuje duże powinowactwo do receptorów GABA rozmieszczonych w OUN, tj. w korze mózgu, korze móżdżku i hipokampie, a nie łączy się z receptorami obwodowymi. Działa nasennie, uspokajająco, przeciwlękowo, ale w przeciwieństwie do benzodiazepin, wywiera niewielkie działanie anksjolityczne, przeciwdrgawkowe i zmniejszające napięcie mięśniowe, gdy stosowany jest w dawkach klinicznych. Skraca fazę I snu (senność), wydłuża fazę II (płytki sen), jak również fazy III i IV (głęboki sen). Nie wpływa na skrócenie stadium snu REM. Wpływa korzystnie na samopoczucie po przebudzeniu. Zopiklon szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (pokarm nie wpływa na wchłanianie), osiągając Cmax w czasie 1,5-2 h. Działanie nasenne pojawia się po 15-20 min. W 45% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie, częściowo do aktywnych metabolitów. Wydalany jest głównie z moczem (około 80%) w postaci metabolitów, tylko około 5% dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi około 5 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 7,5 mg (1 tabl. powl.), bezpośrednio przed snem. Leczenie preparatem powinno trwać jak najkrócej; okres leczenia powinien zwykle wynosić kilka dni do 2 tyg., maksymalnie 4 tyg., włącznie z okresem zmniejszania dawki. U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek, z przewlekłą niewydolnością oddechową oraz u osób w podeszłym wieku leczenie należy rozpoczynać od dawki 3,75 mg (1/2 tabl. powl.); dawkę można zwiększyć do 7,5 mg  jedynie w razie potrzeby i dobrej tolerancji leku przez pacjenta.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych - przejściowej, krótkotrwałej lub przewlekłej (w tym trudności w zasypianiu, spłycony sen, wczesne ranne budzenie się).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Miastenia. Ciężka postać zespołu bezdechu sennego, niewydolność oddechowa. Ciężka niewydolność wątroby.

Środki ostrożności

Stosować ostrożnie u pacjentów: z zaburzeniami oddychania, z niewydolnością wątroby lub nerek, z zaburzeniami psychicznymi, w podeszłym wieku oraz u pacjentów nadużywających alkoholu i leków obecnie lub w wywiadzie. Nie zaleca się stosowania zopiklonu jako jedynego leku w leczeniu pacjentów z psychozą lub ciężką depresją. Podczas stosowania zopiklonu mogą wystąpić: somnambulizm i podobne rodzaje zachowań - prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne we śnie, z niepamięcią wykonywanych czynności (w takim przypadku lek należy odstawić), zaburzenia psychiczne i reakcje paradoksalne (w takim przypadku lek należy odstawić), niepamięć następcza (aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, pacjent powinien mieć zapewniony nieprzerwany 7-8-godzinny sen po przyjęciu leku), tolerancja i uzależnienie (zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania i w dużych dawkach oraz u pacjentów nadużywających alkoholu i leków), bezsenność "z odbicia" (po zaprzestaniu leczenia), objawy odstawienne (w przypadku nagłego zaprzestania stosowania). Nie określono bezpiecznej i skutecznej dawki zopiklonu u dzieci <18 lat. Ze względu na zawartość laktozy, leku nie należy stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: gorzki lub metaliczny smak, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie następnego dnia rano. Niezbyt często: nudności, wymioty, niestrawność, ból i zawroty głowy. Rzadko: objawy odstawienne (ból głowy i mięśni, nasilony lęk i napięcie, niepokój, splątanie, drażliwość; w ciężkich przypadkach: derealizacja, depersonalizacja, nadwrażliwość na bodźce akustyczne, dotyk i światło, drętwienie i mrowienie kończyn, halucynacje lub drgawki padaczkowe), bezsenność "z odbicia" lub nasilenie bezsenności, nasilenie depresji, wysypka, świąd, uogólnione reakcje alergiczne. Bardzo rzadko: niepamięć następcza, koszmary nocne, halucynacje, drażliwość, agresja, splątanie, depresja, zaburzenia libido, reakcje paradoksalne, objawy psychotyczne i irracjonalne, zachowania związane z amnezją, reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, niewielkie lub umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować zopiklonu w ciąży. Stosowanie zopiklonu w III trymestrze ciąży lub podczas porodu może powodować hipotermię, hipotonię i depresję oddechową u noworodka. Zopiklon jest wydzielany do mleka kobiecego - nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku, aby uniknąć objawów odstawiennych i (lub) bezsenności "z odbicia". Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn przez co najmniej 8 h po przyjęciu leku. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Interakcje

Leki nasenne, przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe, przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, narkotyczne (stosowane jako leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe i w leczeniu objawów odstawiennych) oraz alkohol nasilają hamujące działanie zopiklonu na OUN. Leki hamujące cytochrom P-450 (ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna, klarytromycyna, rytonawir, nefazodon) spowalniają metabolizm zopiklonu, nasilając jego działanie. Erytromycyna przyspiesza wchłanianie zopiklonu i może nasilać jego działanie. Leki indukujące enzymy wątrobowe (ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, ziele dziurawca) mogą zmniejszać stężenie zopiklonu we krwi - może zaistnieć konieczność zwiększenia dawki zopiklonu. Leki przyspieszające opróżnianie żołądka mogą zaburzać wchłanianie zopiklonu.

Cena

Senzop, cena 100% 22.69 zł

Preparat zawiera substancję: Zopiclone

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."