Salofalk®

1 tabl. dojelitowa zawiera 500 mg mesalazyny. Preparat zawiera węglan sodu bezwodny i karboksycelulozę sodową.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Salofalk® 50 szt., tabl. dojelitowe

Mesalazine

51.71 zł 2019-04-05

Działanie

Pochodna kwasu salicylowego (5-ASA) o miejscowym działaniu przeciwzapalnym na błonę śluzową i tkankę podśluzową jelita. Mechanizm działania nie jest do końca wyjaśniony. Prawdopodobnie hamuje lipoksygenazę, wpływa na stężenie prostaglandyny w błonie śluzowej jelita i wychwytuje wolne rodniki tlenowe. Dzięki nierozpuszczalnej w soku żołądkowym otoczce, mesalazyna uwalniana jest dopiero w jelicie cienkim i okrężnicy. Wchłanianie mesalazyny jest największe w odcinkach bliższych a najmniejsze w odcinkach dalszych jelit. Mesalazyna jest metabolizowana przed przejściem do krążenia układowego, zarówno w błonie śluzowej jelit, jak i wątrobie, do kwasu N-acetylo-5-aminosalicylowego, który jest farmakologicznie nieczynny. Wiązanie z białkami osocza mesalazyny i metabolitu wynosi odpowiednio 43% i 78%. Mesalazyna i jej metabolit są wydalane głównie z kałem i moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: w ostrych stanach 1,5-3 g na dobę w 3 dawkach; w zapobieganiu nawrotom choroby/w długotrwałym leczeniu 1,5 g na dobę w 3 dawkach. Choroba Crohna: w ostrych stanach 1,5-4,5 g na dobę w 3 dawkach. Dzieci ≥6 lat (dawkę należy ustalać indywidualnie, istnieją jedynie nieliczne dane dotyczące stosowania mesalazyny u dzieci w wieku 6-18 lat). W ostrych stanach zapalnych (dotyczy obu wskazań) początkowo 30-50 mg/kg mc./dobę; dawka maksymalna wynosi 75 mg/kg mc./dobę; dawka całkowita nie może być większa niż maksymalna dawka zalecana dla dorosłych. W leczeniu długotrwałym wrzodziejącego zapalenia jelita grubego początkowo 15-30 mg/kg mc./dobę; dawka całkowita nie powinna być większa niż maksymalna dawka zalecana dla dorosłych. Dzieciom o masie ciała ≤40 kg ogólnie zalecaną dawką może być połowa dawki stosowanej u dorosłych, natomiast u dzieci o masie ciała >40 kg można stosować dawkę zalecaną dla dorosłych. W zapobieganiu nawrotom wrzodziejącego zapalenia jelita grubego dawkę można zwykle zmniejszyć do 1,5 g na dobę (dorośli i młodzież o masie ciała >40 kg). Leczenie ostrych stanów wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Crohna trwa zwykle 8-12 tyg. Sposób podania. Lek należy przyjmować na 1 h przed posiłkiem, trzy razy na dobę. Tabletki należy połykać w całości, nie przeżuwając ich, popijając dużą ilością płynu.

Wskazania

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego - w fazie zaostrzenia i zapobieganie nawrotom choroby. Choroba Leśniowskiego i Crohna - w fazie zaostrzenia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas salicylowy, jego pochodne oraz pozostałe składniki preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Środki ostrożności

Przed i w czasie podawania leku, należy wykonać badania krwi (morfologia z rozmazem, parametry czynnościowe wątroby, takie jak aktywność AlAT lub AspAT, stężenie kreatyniny w surowicy krwi) i w moczu (testy paskowe i osad moczu). Zaleca się przeprowadzić badania w 14. dniu po rozpoczęciu leczenia, a następnie 2-3 razy w odstępach 4 tyg. Jeżeli wyniki są prawidłowe, badania należy wykonywać co 3 miesiące. W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów choroby, badania należy przeprowadzić natychmiast. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Preparatu nie należy podawać pacjentom z zaburzeniami czynności nerek. W razie pogorszenia się czynności nerek w okresie stosowania leku, należy podejrzewać wystąpienie działania neurotoksycznego mesalazyny. Pacjenci z chorobami płuc, zwłaszcza z astmą, wymagają obserwacji w trakcie leczenia. Pacjenci z nadwrażliwością na preparaty zawierające sulfasalazynę powinni rozpoczynać leczenie tylko pod ścisłą kontrolą lekarza. Jeśli wystąpią ostre objawy nietolerancji, takie jak: skurcze, ostry ból brzucha, gorączka, ostre bóle głowy lub wysypka należy natychmiast odstawić lek. W rzadkich przypadkach, u pacjentów z usuniętym odcinkiem jelita lub po operacji w okolicach przejścia jelita cienkiego w grube, z usunięciem zastawki krętniczo-kątniczej, ze względu na przyspieszony transport przez jelito, tabletki wydalane były z kałem w postaci nierozpuszczonej. Preparatu nie należy podawać dzieciom do 6 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej. Jedna tabl. zawiera 2,1 mmol (49 mg) sodu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niepożądane działanie

Rzadko: nudności, ból brzucha, biegunka, wzdęcie, wymioty, ból i zawroty głowy, zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, nadwrażliwość na światło. Bardzo rzadko: zaburzenia morfologii krwi (niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia, leukopenia, trombocytopenia), neuropatia obwodowa, alergiczne i zwłókniające reakcje w obrębie płuc (w tym duszność, kaszel, skurcz oskrzeli, zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilia płucna, nacieki na płuca, zapalenie płuc), ostre zapalenie trzustki, zaburzenia czynności nerek (w tym ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek), ból mięśni i stawów, reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka alergiczna, gorączka polekowa, zespół tocznia rumieniowatego, uogólnione zapalenie jelita grubego, zapalenie wątroby, zaburzenia parametrów czynności wątroby (zwiększenie aktywności AlAT i AspAT i parametrów wskazujących na cholestazę), cholestatyczne zapalenie wątroby, wyłysienie, oligospermia (odwracalna).

Ciąża i laktacja

Preparat wolno stosować w ciąży i okresie karmienia piersią jedynie wówczas, gdy spodziewane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem. Płodność. Preparat może powodować przemijającą oligospermię u mężczyzn.

Interakcje

Mesalazyna może nasilać działanie przeciwzakrzepowe stosowanych jednocześnie leków przeciwzakrzepowych (zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego); z glikokortykosteroidami może nasilać działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego. Potęguje hipoglikemizujące działanie pochodnych sulfonylomocznika oraz nasila toksyczność metotreksatu. Zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z moczem przy jednoczesnym podawaniu z probenecidem i sulfinpyrazonem; może zmniejszać działanie moczopędne furosemidu i spironolaktonu. Osłabia działanie tuberkulostatyczne ryfampicyny. Może nasilać działanie supresyjne azatiopryny i 6-merkaptopuryny na szpik kostny.

Cena

Salofalk®, cena 100% 51.71 zł

Preparat zawiera substancję: Mesalazine

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."