Pliaglis

1 g kremu zawiera 70 mg lidokainy i 70 mg tetrakainy; krem zawiera p-hydroksybenzoesan metylu i propylu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Pliaglis 30 g, krem

Lidocaine,

Tetracaine

190.0 zł 2019-04-05

Działanie

Lek miejscowo znieczulający. Lidokaina i tetrakaina są uwalniane do warstwy epidermalnej i dermalnej skóry ze skumulowaniem lidokainy i tetrakainy w obszarze receptorów bólu i zakończeń nerwowych w skórze. Zarówno lidokaina, jak i tetrakaina blokują kanały przepływu jonów sodowych niezbędne do zainicjowania i przekazywania impulsów, co prowadzi do znieczulenia miejscowego. Stopień znieczulenia zależy od czasu aplikacji leku. Średnia i mediana czasu znieczulenia wynoszą odpowiednio 9,4 i 11 h, przy minimalnym czasie znieczulenia wynoszącym 2 h i maksymalnym szacowanym czasie znieczulenia wynoszącym 13 h. Ekspozycja ogólnoustrojowa na substancje czynne zależy od dawki, czasu aplikacji, grubości skóry (różnej w różnych częściach ciała) i stanu skóry. Po właściwym zastosowaniu leku wchłaniane dawki lidokainy i tetrakainy są małe. Nie jest znany stopień, w jakim lidokaina i tetrakaina są metabolizowane w skórze. Lidokaina i jej metabolity są wydalane przez nerki. Średni okres połowicznego wydalania lidokainy z osocza po podaniu miejscowym na 30 min 9 g (200 cm2) preparatu wynosi do 12,1 h, wskazując na umieszczenie w tkance skóry porcji leku o przedłużonym działaniu, skąd następnie lek jest uwalniany do układu krążenia. Okres połowicznego wydalania i usuwania tetrakainy u ludzi nie został ustalony, jednak hydroliza w osoczu zachodzi szybko.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli: warstwę kremu o grubości ok. 1 mm nakładać na nieuszkodzoną skórę na czas 30 min (przy zabiegach dermatologicznych takich jak terapia pulsacyjnym laserem barwnikowym, laserowe usuwanie owłosienia, nieablacyjne laserowe odmładzanie twarzy, wypełnianie zmarszczek zastrzykami i zamykanie naczynek) lub 60 min (przy zabiegach dermatologicznych takich jak laserowe usuwanie tatuażu i laserowe usuwanie żylaków). Po upływie wymaganego czasu maskę należy przed zabiegiem usunąć ze skóry. Maksymalna powierzchnia aplikacji kremu nie powinna przekraczać 400 cm2. Przy zabiegach na twarzy lek powinien być nakładany przez fachowy personel medyczny. Przy zabiegach na innych częściach ciała lek powinien być nakładany przez fachowy personel medyczny lub przez pacjentów odpowiednio poinstruowanych w zakresie właściwego sposobu stosowania leku. Unikać bezpośredniego kontaktu z kremem lub skórą pokrytą kremem, aby niedopuścić do kontaktowego zapalenia skóry. Kremu nie należy nakładać palcami; używać narzędzia o płaskiej powierzchni takiego jak szpatułka lub łopatka uciskająca język.

Wskazania

Miejscowe znieczulenie skóry (nieuszkodzonej) przed zabiegami dermatologicznymi u pacjentów dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lidokainę, tetrakainę, inne środki znieczulające typu amidowego lub estrowego, kwas p-aminobenzoesowy (znany produkt uboczny metabolizmu tetrakainy), p-hydroksybenzoesan metylu, p-hydroksybenzoesan propylu lub na inne substancje pomocnicze. Nie stosować na błony śluzowe ani na uszkodzoną lub podrażnioną skórę.

Środki ostrożności

Unikać kontaktu kremu z oczami. W okolicach oczu stosować z zachowaniem ostrożności. Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym. Stwierdzono związek tetrakainy z methemoglobinemią; ryzyko methemoglobinemii jest największe u pacjentów z wrodzoną lub idiopatyczną methemoglobinemią - należy zachować ostrożność, aby dawkowanie, miejsca aplikacji i czas aplikacji leku były zgodne z zaleceniami dla określonej grupy pacjentów. Stosować ostrożnie u pacjentów z osłabioną wydolnością wątroby, nerek lub serca, a także u osób o zwiększonej wrażliwości na oddziaływanie lidokainy i tetrakainy na układ krążenia (np. u osób z chorobą o ostrym przebiegu lub osłabionych). Wykazano, że lidokaina powstrzymuje rozwój wirusów i bakterii; nie ustalono oddziaływania kremu z lidokainą i tetrakainą na śródskórne zastrzyki żywych szczepionek, dlatego nie zaleca się stosowania kremu przed wstrzyknięciem żywej szczepionki. Ze względu na zawartość p-hydroksybenzoesanu metylu i propylu, krem może powodować reakcje alergiczne (również typu późnego). Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat - nie zaleca się stosowania.

Niepożądane działanie

Bardzo często: rumień, odbarwienie skóry. Często: obrzęk skóry. Niezbyt często: świąd, ból skóry, ból. Rzadko: parestezje, obrzęk powieki, bladość, uczucie pieczenia skóry, opuchnięcie twarzy, złuszczanie skóry, podrażnienie skóry. Częstość nieznana: pokrzywka. Mogą wystąpić rzadkie reakcje alergiczne lub rzekomoanafilaktyczne na lidokainę i tetrakainę lub inne składniki leku. Po właściwym zastosowaniu kremu występowanie ogólnoustrojowych niepożądanych reakcji jest mało prawdopodobne, gdyż wchłaniane dawki lidokainy i tetrakainy są małe.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować ostrożnie. Lidokaina i tetrakaina są wydzielane z ludzkim mlekiem, jednak przy zalecanych dawkach kremu spodziewane jest jedynie niewielkie oddziaływanie na noworodki lub niemowlęta karmione piersią. Lek można stosować podczas karmienia piersią, pod warunkiem że nie jest aplikowany na piersi.

Uwagi

Lek nie wpływa lub wpływa w nieistotnym stopniu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

U pacjentów stosujących krem, którzy jednocześnie przyjmują leki przeciwarytmiczne klasy I (tj.: chinidyna, dyzopiramid, tokainid, meksyletyna), leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron) lub inne leki zawierające substancje znieczulenia miejscowego należy uwzględnić ryzyko dodatkowej toksyczności ogólnoustrojowej. Przy prawidłowym stosowaniu kremu interakcje są mało prawdopodobne, ponieważ po miejscowym zastosowaniu w zalecanych dawkach w osoczu znajdują się jedynie niewielkie stężenia lidokainy i tetrakainy. Pacjenci stosujący krem oraz przyjmujący jednocześnie leki związane z wywołaną przez leki methemoglobinemią, tj.: fonamidy, naftalen, azotany i azotyny, nitrofurantoina, nitrogliceryna, nitroprusydek sodu, prymachina i chinina są narażeni na większe ryzyko rozwoju methemoglobinemii. W przypadku stosowania kremu równolegle z innymi lekami zawierającymi lidokainę i (lub) tetrakainę, należy uwzględniać łączną dawkę ze wszystkich leków.

Cena

Pliaglis, cena 100% 190.0 zł

Preparat zawiera substancję: Lidocaine, Tetracaine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."