Pevaryl®

1 g kremu zawiera 10 mg azotanu ekonazolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Pevaryl® tuba 30 g, krem

Econazole nitrate

47.44 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego o szerokim spektrum działania. Lek działa na dermatofity, drożdżaki, pleśnie oraz na niektóre bakterie Gram-dodatnie. Mechanizm działania polega na niszczeniu błon komórkowych. Pod wpływem ekonazolu dochodzi do zwiększenia przepuszczalności w obrębie komórki oraz uszkodzenia błon wewnątrzkomórkowych w cytoplazmie. Lek jest tylko w niewielkim stopniu wchłaniany przez skórę. Po zastosowaniu miejscowym wchłania się mniej niż 0,1% przyjętej doustnie dawki. Maksymalne stężenie leku we krwi występuje po upływie 2 h; 90% leku wiąże się z białkami osocza. Metabolizm leku jest ograniczony, odbywa się głównie w wątrobie, a metabolity wydalane są z moczem.

Dawkowanie

Miejscowo, na skórę. Krem stosuje się 2 razy na dobę miejscowo na zmienione chorobowo miejsca na skórze i delikatnie wciera w skórę. Leczenie należy kontynuować do ustąpienia zmian chorobowych. W leczeniu grzybicy paznokci preparat należy stosować raz na dobę i przykrywać chore miejsce opatrunkiem okluzyjnym. Nie stosować u dzieci w wieku do 2 lat. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat, ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Brak danych dotyczących zastosowania preparatu u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

Wskazania

Leczenie miejscowe grzybiczych zakażeń skóry.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Nie należy stosować leku do oczu ani doustnie. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy przerwać leczenie (zgłaszano także uczulenie na azotan ekonazolu u osób uczulonych na leki z grupy pochodnych imidazoli). Preparat zawiera kwas benzoesowy (E210), który może powodować niewielkiego stopnia podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych oraz butylohydroksyanizol (E320), który może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Niepożądane działanie

Bardzo rzadko: nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, pokrzywka, pęcherze, złuszczanie skóry. Ponadto może wystąpić: świąd, uczucie pieczenia skóry, ból, rumień, uczucie dyskomfortu, obrzęk.

Ciąża i laktacja

Wchłanianie układowe ekonazolu u ludzi jest małe (<10%) po podaniu miejscowym na nieuszkodzoną skórę. Nie ma odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań oceniających działania niepożądane podczas stosowania leku u kobiet w ciąży, ani nie ma innych odpowiednich danych epidemiologicznych. Z uwagi na wchłanianie układowe, kremu nie należy stosować w I trymestrze ciąży, chyba że jest to konieczne dla zdrowia pacjentki. Lek może być stosowany w II lub III trymestrze ciąży w przypadku, gdy potencjalne korzyści przeważają ryzyko dla płodu. Nie wiadomo, czy ekonazol podany miejscowo na skórę przenika do mleka ludzkiego. Z tego względu należy zachować ostrożność zalecając stosowanie preparatu pacjentkom karmiącym piersią. Wyniki badań reprodukcji u zwierząt otrzymujących ekonazol nie wykazały wpływu na płodność.

Uwagi

Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

U pacjentów stosujących doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna i acenokumarol, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego leczenia ekonazolem i częściej kontrolować działanie przeciwzakrzepowe (czas protrombinowy - INR). Lek hamuje aktywność cytochromu CYP3A4/2C9. Ze względu na ograniczony całkowity wpływ ekonazolu na organizm po podaniu miejscowym, klinicznie istotne interakcje występują rzadko.

Cena

Pevaryl®, cena 100% 47.44 zł

Preparat zawiera substancję: Econazole nitrate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."