Pentaxim™

1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego, 25 µg toksoidu krztuścowego, 25 µg krztuścowej hemaglutyniny włókienkowej, 40 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 1, 8 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 2, 32 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 3, 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typu b skoniugowanego z 18-30 µg toksoidu tężcowego jako nośnikiem białkowym. Szczepionka adsorbowana na uwodnionym wodorotlenku glinu (0,3 mg Al3), może zawierać śladowe ilości glutaraldehydu, neomycyny, streptomycyny i polimyksyny B.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Pentaxim™ 1 fiolka z prosz. + 1 amp.-strzyk. z zaw. 0,5 ml + 2 igły, proszek i zaw. do sporz. zaw. do wstrz.

Diphtheria toxoid,

Haemophilus influenzae type b vaccine,

Pertussis vaccine,

Poliomyelitis vaccine,

Tetanus toxoid

136.84 zł 2019-04-05

Działanie

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana. Toksyna błonicza oraz tężcowa są odtoksycznione formaldehydem, a następnie oczyszczone. Szczepionka przeciw poliomyelitis jest otrzymywana przez namnażanie wirusa poliomyelitis typ 1, 2 i 3 na linii komórkowej Vero, oczyszczenie a następnie inaktywowanie formaldehydem. Bezkomórkowe składniki krztuśca (toksyna krztuścowa PT, hemaglutynina włókienkowa FHA) są otrzymywane z hodowli Bordetella pertussis, potem oczyszczane. Toksyna krztuścowa (PT) jest odtoksyczniana glutaraldehydem i odpowiada toksoidowi krztuścowemu (PTxd). Hemaglutynina włókienkowa (FHA) pozostaje niezmieniana. Wykazano, że PTxd i FHA są dwoma składnikami o zasadniczym znaczeniu w ochronie przed krztuścem. Polisacharyd otoczkowy PRP (fosforan polirybozorybitolu: PRP) jest uzyskiwany z hodowli Haemophilus influenzie typ b i skoniugowany z toksoidem tężcowym (T) co tworzy szczepionkę skoniugowaną PRP-T. Ponieważ polisacharyd otoczkowy PRP wywołuje odpowiedź immunologiczną grasiczoniezależną, charakteryzującą się niską immunogennością u niemowląt i brakiem pamięci immunologicznej H. influenzae typ b z białkiem nośnikowym (toksoidem tężcowym) pozwala skoniugowanej szczepionce zachować się jak antygen grasiczozależny, wywołujący swoistą odpowiedź serologiczną anty-PRP u niemowląt oraz powstanie pamięci immunologicznej.

Dawkowanie

Domięśniowo (w przednio-boczną część uda). Szczepienie pierwotne: 3 dawki 0,5 ml podane w odstępach 1-2 mies. Szczepienie uzupełniające: 1 dawka 0,5 ml podana rok po trzeciej dawce szczepienia pierwotnego, zwykle między 16-18 mż.

Wskazania

Jednoczesne zapobieganie błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis oraz inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (takim jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie stawów, zapalenie nagłośni i inne), w szczepieniu pierwotnym u niemowląt od ukończenia 6. tygodnia życia oraz w szczepieniu uzupełniającym, rok po szczepieniu pierwotnym, w 2. roku życia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki szczepionki lub na szczepionki przeciw krztuścowi (bezkomórkowe lub pełnokomórkowe) lub zagrażająca życiu reakcja po poprzednim podaniu szczepionki lub szczepionki zawierającej takie same substancje, nadwrażliwość na substancje pomocnicze lub pozostałości po procesie produkcyjnym (glutaraldehyd, neomycynę, streptomycynę i polimyksynę B). Postępująca encefalopatia. Encefalopatia, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu poprzedniej dawki jakiejkolwiek szczepionki zawierającej antygeny krztuśca (bezkomórkowej lub pełnokomórkowej). Choroby przebiegające z gorączką lub ostrym zakażeniem (szczepienie należy przełożyć). Nie podawać donaczyniowo ani śródskórnie.

Środki ostrożności

Jeśli po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy wystąpił zespół Guillain-Barre lub zapalenie nerwu barkowego, decyzja o podaniu jakiejkolwiek szczepionki zawierającej toksoid tężcowy powinna być podjęta po rozważeniu potencjalnych korzyści i możliwego ryzyka; szczepienie jest zazwyczaj uzasadnione u niemowląt, które nie otrzymały pełnego cyklu szczepienia (tj. otrzymały mniej niż 3 dawki). Jeśli którykolwiek z niżej wymienionych objawów pojawił się w zależności czasowej ze szczepieniem zawierającym komponentę krztuścową, należy dokładnie rozważyć decyzję o podaniu następnej dawki szczepionki, zawierającej składnik krztuścowy: gorączka ≥40st.C w ciągu 48 h po podaniu szczepionki, niewywołana przez jakikolwiek, możliwy do zidentyfikowania czynnik; zapaść lub stan podobny do wstrząsu (zespół hipotensyjno-hiporeaktywny) w ciągu 48 h po szczepieniu; długotrwały, nieutulony płacz trwający ≥3 h, pojawiający się w ciągu 48 h po szczepieniu; drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu. Występowanie w przeszłości drgawek gorączkowych niezwiązanych z poprzednim podaniem szczepionki nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; zalecane jest regularne stosowanie leków przeciwgorączkowych przez 48 h po szczepieniu. Decyzja o szczepieniu powinna być rozważona u pacjentów, u których w przeszłości występowały drgawki bez gorączki niezwiązane z poprzednim podaniem szczepionki. W przypadku wystąpienia w przeszłości obrzęków kończyn dolnych po podaniu szczepionki zawierającej Haemophilus influenzue typ b, te dwie szczepionki, tj. szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i szczepionka przeciw Haemophilus influenzae typ b skoniugowana, powinny być podane w dwa różne miejsca ciała i w różnych dniach. Szczególną ostrożność zachować u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤28. tyg. ciąży), zwłaszcza u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego (należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48-72 h); z uwagi na znaczne korzyści ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia, ani go odraczać. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być zmniejszona - zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii lub wyzdrowienia. Ostrożnie stosować u pacjentów z  trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ u tych osób może wystąpić krwawienie po podaniu domięśniowym. Szczepionka nie chroni przed chorobami inwazyjnymi wywołanymi przez serotypy inne niż Haemophilus influenzae typ b ani przed zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych wywołanymi przez inne drobnoustroje.

Niepożądane działanie

Bardzo często: utrata apetytu, nerwowość, drażliwość, nietypowy płacz, senność, wymioty, rumień, obrzęk, lub ból w miejscu podania, gorączka ≥38st.C. Często: bezsenność, zaburzenia snu, biegunka, stwardnienie w miejscu podania. Niezbyt często: długotrwały, nieutulony płacz, gorączka ≥39st.C, zaczerwienienie i opuchnięcie ≥5 cm w miejscu podania. Rzadko: gorączka >40st.C. Częstość nieznana: natychmiastowa reakcja nadwrażliwości taka jak obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk Quinckego, reakcja i wstrząs anafilaktyczny, drgawki z lub bez goraczki, epizody hipotensyjno-hiporeaktywne, wysypka, rumień, pokrzywka, duże reakcje w miejscu podania (>50 mm), w tym rozległy obrzęk kończyny od miejsca podania poza jeden lub obydwa stawy, które mogą być związane z objawami takimi jak rumień, ucieplenie, tkliwość lub ból w miejscu podania (ryzyko wystąpienia wydaje się być zależne od liczby poprzednich dawek szczepionki zawierającej bezkomórkowe składniki krztuścowe, z większym ryzykiem po czwartej lub piątej dawce). Po szczepionkach zawierających Haemophilus influenzae typ b zgłaszano obrzęki obejmujące kończyny dolne, które pojawiają się w ciągu kilku pierwszych godzin po szczepieniu i ustępują samoistnie bez pozostawienia następstw; objawom tym czasami towarzyszy sinica, rumień, przejściowa plamica, ostry płacz. Ponadto mogą wystąpić: zespół Guillain-Barre i zapalenie nerwu barkowego (po podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy), bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤28. tyg. ciąży).

Ciąża i laktacja

Nie dotyczy - preparat przeznaczony dla dzieci.

Uwagi

Szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień oraz działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane. W czasie szczepienia należy zabezpieczyć odpowiednie leki i nadzór medyczny na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Po szczepieniu polisacharyd otoczkowy Hib jest wydalany z moczem, dlatego w ciągu 1-2 tygodni mogą być obserwowane dodatnie wyniki badania moczu w kierunku zakażenia Hib. W tym czasie należy wykonać inne badania w celu potwierdzenia zakażenia Hib. Szczepionkę należy przechowywać w temp. 2-8st.C.

Interakcje

Szczepionka może być podana jednocześnie ze szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce lub ze szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B -  różne szczepionki należy wstrzykiwać w różne miejsca ciała.

Cena

Pentaxim™, cena 100% 136.84 zł

Preparat zawiera substancję: Diphtheria toxoid, Haemophilus influenzae type b vaccine, Pertussis vaccine, Poliomyelitis vaccine, Tetanus toxoid

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."