Otrivin ipra MAX

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 0,6 mg bromku ipratropiowego.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Otrivin ipra MAX but. 10 ml, aerozol do nosa, roztw.

Ipratropium bromide,

Xylometazoline hydrochloride

19.99 zł 2019-04-05

Działanie

Cholorowodorek ksylometazoliny jest symaptykomimetykiem działającym na receptory α-adrenergiczne, czego skutkiem jest zwężenie naczyń krwionośnych. Działanie występuje po 5-10 min i utrzymuje się przez 6-8 h. Bromek ipratropiowy jest czwartorzędowym związkiem amoniowym o działaniu cholinolitycznym. Zastosowanie donosowe powoduje redukcję wycieku wydzieliny z nosa w wyniku konkurencyjnego hamowania receptorów cholinergicznych w nabłonku nosa. Działanie występuje zwykle w ciągu 15 min i utrzymuje się przeciętnie przez 6 h. Po podaniu jednorazowej dawki do każdego otworu nosowego stężenie w osoczu jest bardzo małe. Jednakże na podstawie dostępnych danych, należy spodziewać się, że bromek ipratropium i ksylometazolina (w większym stopniu) będą kumulowały się po zastosowaniu proponowanej dawki 3 razy na dobę.

Dawkowanie

Donosowo. Dorośli: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę. Odstęp pomiędzy dwiema dawkami powinien wynosić przynajmniej 6 h. Nie należy przekraczać 3 aplikacji na dobę do każdego otworu nosowego. Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 7 dni, ponieważ długotrwałe leczenie chlorowodorkiem ksylometazoliny może powodować obrzęk błony śluzowej nosa i nadmierne wydzielanie spowodowane zwiększoną wrażliwością komórek, tzw. "efekt z odbicia" (polekowe zapalenie błony śluzowej nosa). Gdy objawy choroby zmniejszą się, zaleca się przerwanie leczenia, nawet jeśli trwało ono krócej niż maksymalny czas trwania leczenia wynoszący 7 dni, w celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych. Szczególne grupy pacjentów. Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczającej dokumentacji. Istnieje tylko ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania u pacjentów w wieku powyżej 70 lat.

Wskazania

Objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa i wodnistej wydzieliny z nosa, związanych z przeziębieniem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stwierdzona nadwrażliwość na atropinę lub substancje podobne, np. hioscyjaminę i skopolaminę. U pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie opony twardej, np. przezklinowym usunięciu przysadki lub innych zabiegach prowadzonych drogą przeznosową. Jaskra. Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować u dzieci w wieku <18 lat ze względu na brak wystarczającej dokumentacji.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z: nadciśnieniem tętniczym, chorobami układu sercowo-naczyniowego, nadczynnością tarczycy, cukrzycą, rozrostem gruczołu krokowego i zwężeniem szyi pęcherza moczowego, guzem chromochłonnym. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów ze skłonnością do: jaskry z zamkniętym kątem przesączania, krwawienia z nosa (np. u osób w podeszłym wieku), niedrożności porażennej jelit, mukowiscydozy. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości typu natychmiastowego, takie jak pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, skurcz oskrzeli, obrzęk gardła, anafilaksja. Ostrożnie stosować u pacjentów z uczuleniem na substancje adrenomimetyczne, które może powodować objawy, takie jak: zaburzenia snu, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca lub podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. Pacjentów należy poinformować, aby unikali rozpylania leku w pobliżu oczu (ryzyko przemijającego niewyraźnego widzenia, podrażnienia, bólu i zaczerwienienia oczu). Może również wystąpić zaostrzenie jaskry zamykającego się kąta. Należy poinstruować pacjenta o konieczności przemycia oczu zimną wodą, jeśli lek dostanie się do oczu, oraz o konieczności zasięgnięcia porady lekarza, jeśli wystąpi ból oczu lub niewyraźne widzenie.

Niepożądane działanie

Bardzo często: krwawienie z nosa, suchość błony śluzowej nosa. Często: ból głowy, zaburzenia smaku, uczucie dyskomfortu w nosie, przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość gardła, podrażnienie gardła, ból nosa; suchość błony śluzowej jamy ustnej. Niezbyt często: bezsenność, omamy węchowe, zawroty głowy, drżenia, podrażnienie oka, suchość oka, kołatanie serca, tachykardia, owrzodzenia nosa, kichanie, ból części ustnej gardła, kaszel, dysfonia, niestrawność, nudności; uczucie dyskomfortu, zmęczenie. Rzadko: wodnisty wyciek z nosa. Częstość nieznana: nadwrażliwość, zaburzenia akomodacji, zaostrzenie jaskry zamykającego się kąta, ból oka, fotopsja; wzrost ciśnienia  wewnątrzgałkowego, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła, migotanie przedsionków, uczucie dyskomfortu w obrębie zatok przynosowych, skurcz krtani, obrzęk gardła, zaburzenia połykania, świąd, wysypka, pokrzywka, zatrzymanie moczu, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, wzmożone pragnienie.

Ciąża i laktacja

Preparatu nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Ogólnoustrojowe narażenie na bromek ipratropiowy i chlorowodorek ksylometazoliny jest małe, dlatego wpływ na niemowlę karmione piersią jest mało prawdopodobny. Należy rozważyć konieczność zastosowania preparatu u matki i korzyści z karmienia piersią w stosunku do potencjalnego ryzyka dla dziecka.

Uwagi

Podczas stosowania leku zgłaszano zaburzenia widzenia (w tym niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic), zawroty głowy i zmęczenie. Pacjentów należy poinformować, że w przypadku wystąpienia takich objawów nie powinni prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności, podczas których objawy te mogą spowodować zagrożenie dla nich lub dla innych osób.

Interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania lub stosowania w ciągu ostatnich 2 tyg. leków sympatykomimetycznych ze względu na możliwość znacznego podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi. Leki sympatykomimetyczne uwalniają katecholaminę, co powoduje uwolnienie znacznych ilości noradrenaliny, która powoduje zwężenie naczyń krwionośnych i podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. W ciężkich przypadkach podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi leczenie preparatem należy przerwać i rozpocząć leczenie nadciśnienia tętniczego. Jednoczesne stosowanie lub stosowanie w ciągu ostatnich 2 tyg. trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i leków sympatykomimetycznych może nasilać sympatykomimetyczne działanie ksylometazoliny i dlatego nie jest zalecane. Jednoczesne stosowanie innych leków cholinolitycznych może nasilać działanie przeciwcholinergiczne. Powyższe interakcje badano w odniesieniu do każdej z substancji czynnych preparatu oddzielnie, nie w skojarzeniu. Nie przeprowadzono formalnych badań dotyczących interakcji z innymi substancjami.

Cena

Otrivin ipra MAX, cena 100% 19.99 zł

Preparat zawiera substancję: Ipratropium bromide, Xylometazoline hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."