Oftaquix®

1 ml kropli do oczu zawiera 5,12 mg półwodzianu lewofloksacyny, co odpowiada 5 mg lewofloksacyny. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Oftaquix® but. 5 ml, krople do oczu, roztw.

Levofloxacin

34.0 zł 2019-04-05

Działanie

Chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów w postaci preparatu do stosowania miejscowego, izomer ofloksacyny. Hamuje topoizomerazy typu II. Lewofloksacyna działa głównie na gyrazę DNA bakterii Gram-ujemnych i topoizomerazę IV bakterii Gram-dodatnich. Działa na bakterie Gram-dodatnie (Staphylococcus aureus MSSA, Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes i S. viridans), bakterie Gram-ujemne (Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa - izolaty powszechne) oraz na Chlamydia trachomatis. Oporność nabyta może wystąpić w przypadku: Staphylococcus aureus MRSA, S. epidermidis i Pseudomonas aeruginosa - izolaty szpitalne.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 1 rż.: przez pierwsze 2 dni 1-2 krople co 2 h do worka spojówkowego zainfekowanego oka (do 8 razy na dobę, z wyjątkiem godzin snu). Następnie od 3 do 5 dnia 1-2 krople 4 razy dziennie. Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku. Leczenie trwa zazwyczaj 5 dni (czas trwania terapii zależy od bakteriologicznego i klinicznego przebiegu zakażenia). Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości opakowania. W przypadku jednoczesnego stosowania innych preparatów ocznych, konieczne jest zachowanie przynajmniej 15 min. przerwy pomiędzy zakrapianiem poszczególnych leków.

Wskazania

Miejscowe leczenie powierzchniowych bakteryjnych zakażeń oczu u pacjentów w wieku > 1 rż., wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na lewofloksacynę. Należy przestrzegać wytycznych krajowych regulujących właściwe stosowanie leków przeciwbakteryjnych. Przed rozpoczęciem leczenia należy pobrać materiał na posiew w celu określenia wrażliwości drobnoustrojów na lewofloksacynę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lewofloksacynę, inne chinolony lub którykolwiek składnik preparatu (m.in. chlorek benzalkoniowy). Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Nie wstrzykiwać podspojówkowo. Nie podawać bezpośrednio do przedniej komory oka. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności preparatu w leczeniu owrzodzeń rogówki i rzeżączkowego zapalenia spojówek u noworodków. Długotrwałe stosowanie lewofloksacyny może spowodować nadmierne namnożenie drobnoustrojów opornych na leczenie, w tym także grzybów. Należy przerwać stosowanie preparatu w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości na lewofloksacynę, nasilenia zakażenia lub braku poprawy klinicznej (należy wdrożyć leczenie alternatywne). Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego, w okresie leczenia preparatem nie należy nosić miękkich soczewek kontaktowych. Pacjenci, u których stwierdza się objawy bakteryjnego zapalenia spojówek, nie powinni nosić soczewek kontaktowych.

Niepożądane działanie

Często: pieczenie oczu, pogorszenie widzenia oraz wydzielina śluzowa w worku spojówkowym. Rzadko: pieczenie powiek, obrzęk spojówek, obrzęk brodawkowy spojówek, obrzęk powiek, dyskomfort w oku, świąd, ból oczu, przekrwienie spojówek, obrzęk grudkowy spojówek, uczucie suchości oczu, rumień powieki, światłowstręt, zaschnięty osad na brzegach powiek, łzawienie. Ponadto mogą wystąpić: bóle głowy, nieżyt nosa, nudności oraz reakcje nadwrażliwości. W badaniach klinicznych nie obserwowano osadów na rogówce. Ponieważ preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, miejscowy wyprysk lub podrażnienie może być związany zarówno z substancją czynną, jak również ze środkiem konserwującym.

Ciąża i laktacja

Stosowanie preparatu u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane. Nie są znane stężenia lewofloksacyny w osoczu podczas miejscowego stosowania leku w infekcjach oczu.

Uwagi

Jeśli występują przemijające zaburzenia widzenia, pacjent przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, powinien odzyskać pełną zdolność widzenia.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji lewofloksacyny z innymi lekami stosowanymi miejscowo. Wykazano jednak, że fluorochinolony podawane ogólnie zwiększają stężenie teofiliny i kofeiny we krwi oraz działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (acenokumarolu, warfaryny). U pacjentów stosujących fluorochinolony równocześnie z cyklosporyną opisywano przemijające zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy. Interakcje wymieniane podczas leczenia ogólnego lewofloksacyną nie powinny mieć istotnego znaczenia klinicznego podczas stosowania preparatu z uwagi na to, iż maksymalne stężenie lewofloksacyny w osoczu podczas stosowania miejscowego jest ponad 1000 razy mniejsze niż stężenie stwierdzone podczas leczenia standardowymi dawkami doustnymi. W przypadku jednoczesnego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować co najmniej 15 min. przerwy pomiędzy zakraplaniem poszczególnych leków.

Cena

Oftaquix®, cena 100% 34.0 zł

Preparat zawiera substancję: Levofloxacin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."