Metronidazol 0,5% Fresenius

1 ml roztworu zawiera 5 mg metronidazolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Metronidazol 0,5% Fresenius pojemnik 100 ml, roztw. do inf.

Metronidazole

10.92 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwpierwotniakowy i przeciwbakteryjny, pochodna 5-nitroimidazolu. Działa silnie bakteriobójczo na większość bakterii beztlenowych, m.in. Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Clostridium spp., Gardnerella vaginalis, ziarniaki beztlenowe. Działa także na pierwotniaki, m.in. Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Gardia lamblia, Balantidium coli. Mechanizm działania polega na interakcji z DNA komórek bakterii, w wyniku której dochodzi do zahamowania syntezy kwasów nukleinowych, co prowadzi do obumarcia komórki. Metronidazol słabo wiąże się z białkami osocza (poniżej 20%). T0,5 w osoczu wynosi 8,5 h. Co najmniej połowa podanej dawki jest wydalana z moczem w postaci niezmienionej oraz metabolitów. Lek przenika przez barierę łożyska i do mleka kobiecego (stężenie zbliżone do obserwowanego w surowicy).

Dawkowanie

Infuzja dożylna. Zakażenia wywołane przez bakterie beztlenowe. Pacjenci dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 500 mg (100 ml) co 8 h. Dzieci w wieku poniżej 10 lat: 7,5 mg/kg mc. (1,5 ml roztworu/kg mc.) co 8 h. Profilaktyka zakażeń okołooperacyjnych. Pacjenci dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 500 mg (100 ml) bezpośrednio przed zabiegiem, dawkę tę powtarza się po 8 h i 16 h. Dzieci w wieku poniżej 10 lat: 7,5 mg/kg mc. (1,5 ml roztworu/kg mc.) bezpośrednio przed zabiegiem, dawkę tę powtarza się po 8 h i 16 h. Zakażenia wywołane przez pierwotniaki. Dorośli w zarażeniu E. histolytica 500 do 750 mg (100-150 ml) co 8 h przez 5-10 dni. U pacjentów z niewydolnością wątroby, a także u pacjentów w podeszłym wieku należy zmniejszyć dawkę.

Wskazania

Ciężkie zakażenia wywołane przez bakterie beztlenowe oraz chorobotwórcze pierwotniaki: zapalenie otrzewnej, zapalenie szpiku, sepsa (w tym zakażenia połogowe), zapalenia kości i stawów, zakażenia dolnych dróg oddechowych, ropnie wątroby, zapalenie przymacicza, zapalenie błony śluzowej macicy, zakażenia ran po zabiegu chirurgicznym, zakażenia OUN (np. ropień mózgu), zakażenia przewodu pokarmowego, zapalenie wsierdzia. Lek można stosować zapobiegawczo w okresie okołooperacyjnym, w szczególności przed zabiegami, podczas których może dojść do zakażenia bakteriami beztlenowymi (np. z przewodu pokarmowego lub żeńskiego układu płciowego).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na metronidazol, inne pochodne nitroimidazolu lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, z nieprawidłowym obrazem krwi, głównie leukopenią (należy kontrolować morfologię krwi). U pacjentów z encefalopatią wątrobową może wystąpić znacząca kumulacja metronidazolu (nasilenie objawów encefalopatii) - należy zmniejszyć dawkę dobową do 1/3. Dawkę należy zmniejszyć u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z organicznymi uszkodzeniami OUN (w tym u pacjentów z padaczką) może wystąpić neuropatia i zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek (przy stosowaniu dużych dawek). Ze względu na zwiększoną objętość płynów w układzie naczyniowym, u pacjentów z zaburzeniami czynności serca, może wystąpić niewydolność układu krążenia. U pacjentów otrzymujących kortykosteroidy (zatrzymanie sodu i wody w organizmie) i podatnych na występowanie obrzęków, należy szczególnie ostrożnie stosować metronidazol. U pacjentów z niewydolnością nerek nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. Niemniej jednak, u pacjentów z niewydolnością nerek metabolity leku nie są usuwane. Metronidazol i jego metabolity są skutecznie usuwane podczas 8 h trwania dializy, dlatego należy ponownie podać metronidazol natychmiast po zakończeniu hemodializy. U pacjentów z niewydolnością nerek, poddanych przerywanej dializie otrzewnowej lub ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej, rutynowe dostosowanie dawkowania nie jest konieczne. Długotrwałe stosowanie tramadolu (co najmniej 10 dni) może powodować neuropatie obwodowe (mrowienie, bóle, niedowład), przemijające napady drgawek, depresje, stany splątania, osłabienie, bezsenność, zawroty głowy oraz grzybica jamy ustnej, pochwy i przewodu pokarmowego. Metronidazol, w zależności od stosowanej metody oznaczania AspAT, może dawać wyniki fałszywie niskie. W czasie leczenia i przez 48 h po jego zakończeniu nie należy spożywać alkoholu.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: nieprzyjemny, „metaliczny” smak w ustach, obłożony język, nudności, wymioty, zaburzenia żołądka i jelit. Rzadko: anafilaksja. Bardzo rzadko: agranulocytoza, neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna, nadmierna senność, bezsenność, bóle głowy, zawroty głowy, ataksja, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych, cholestaza wewnątrzwątrobowa, żółtaczka, wysypka skórna, świąd, bóle mięśni i stawów, ciemniejsze zabarwienie moczu. Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, rumień wielopostaciowy przemijający po odstawieniu leku. Podczas intensywnego i (lub) długotrwałego stosowania metronidazolu odnotowano przypadki neuropatii obwodowej (mrowienie, bóle, niedowład), przemijających napadów drgawkowych, depresji, stanów splątania, osłabienia, bezsenności, zawrotów głowy oraz grzybicy jamy ustnej, pochwy i przewodu pokarmowego.

Ciąża i laktacja

Leku nie należy stosować u kobiet w okresie ciąży (szczególnie w I trymestrze) ani podczas karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Uwagi

Lek może zmniejszyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek może powodować napady drgawek, osłabienie, bezsenność, zawroty głowy i depresja, które mogą utrudnić prowadzenie pojazdów.

Interakcje

Metronidazol w połączeniu z alkoholem wywołuje reakcję disulfiramopodobną. Nie należy pić alkoholu podczas leczenia metronidazolem i przez co najmniej 48 h po zakończeniu leczenia. Lek nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych np. warfaryny. Może być konieczne zmniejszenie ich dawki, ponadto należy monitorować czas protrombinowy. Jednoczesne stosowanie z solami litu zwiększa ich stężenie we krwi i działa nefrotoksycznie. Przed rozpoczęciem podawania metronidazolu należy zmniejszyć dawkę litu lub go odstawić U pacjentów, którym jednocześnie podaje się sole litu i metronidazol należy kontrolować stężenie litu, kreatyniny i elektrolitów w osoczu. Fenobarbital nasila metabolizm metronidazolu (T0,5 leku zmniejsza się do ok. 3 h). Cymetydyna spowalnia eliminację metronidazolu, zwiększając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Cena

Metronidazol 0,5% Fresenius, cena 100% 10.92 zł

Preparat zawiera substancję: Metronidazole

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."