Metazydyna®

1 tabl. powl. zawiera 20 mg dichlorowodorku trimetazydyny. Preparat zawiera czerwień koszenilową.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Metazydyna® 60 szt., tabl. powl.

Trimetazidine dihydrochloride

31.3 zł 2019-04-05

Działanie

Trimetazydyna jest lekiem cytoprotekcyjnym. Chroni komórki, zwłaszcza mięśnia serca i wątroby przed niekorzystnymi następstwami niedokrwienia poprzez wpływ na procesy metaboliczne i homeostazę wewnątrzkomórkową. Zapobiega rozwojowi wewnątrzkomórkowej kwasicy metabolicznej oraz zmniejsza jej nasilenie w wyniku aktywacji pompy sodowo-wodorowej. Ponadto hamuje ATP-azę aktywowaną przez sód i potas. Następstwem tych działań jest zmniejszone obciążenie komórki jonami sodu i wapnia. Ma to szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania mitochondriów. Trimetazydyna zwiększa również w komórce stężenie związków wysokoenergetycznych takich, jak ATP czy fosfokreatyna, działając ochronnie na mitochondria. Zmniejsza wytwarzanie wolnych rodników i przeciwdziała utlenianiu lipidów, wykazuje więc działanie przeciwmiażdżycowe. Wywiera korzystny wpływ na integralność błon komórkowych. Po podaniu doustnym lek wchłania się szybko z przewodu pokarmowego. Dostępność biologiczna wynosi ponad 85%. Maksymalne stężenie leku w osoczu występuje po 2-3 h od podania. Stałe stężenie w osoczu występuje po 24-36 h podawania zalecanej dawki. Trimetazydyna w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (ok. 16%). Wydalana jest głównie z moczem, w postaci niezmienionej. Średni T0,5 wynosi 6 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 3 razy na dobę, podczas posiłków. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min) zalecana dawka wynosi 1 tabl. 2 razy na dobę, tzn. raz rano i raz wieczorem, podczas posiłków. U pacjentów w podeszłym wieku ustalanie dawki należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności; ekspozycja na trimetazydynę może być zwiększona wskutek związanego z wiekiem pogorszenia czynności nerek. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności trimetazydyny u dzieci w wieku poniżej 18 lat (brak danych). Sposób podania. Lek należy przyjmować w trakcie posiłków.

Wskazania

Terapia skojarzona w objawowym leczeniu dorosłych pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, drżenia, zespół niespokojnych nóg oraz inne powiązane zaburzenia ruchowe. Ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

Środki ostrożności

Preparat nie jest odpowiedni do leczenia napadów dławicy piersiowej, leczenia początkowego niestabilnej dławicy piersiowej ani zawału mięśnia sercowego. Nie należy stosować leku w okresie poprzedzającym hospitalizację ani też na jej początku. W przypadku napadu dławicy piersiowej należy rozważyć wykonanie koronarografii oraz dostosować sposób leczenia (leczenie farmakologiczne i możliwość wykonania rewaskularyzacji). U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 15 ml/min.) nie zaleca się stosowania preparatu. Trimetazydyna może powodować lub nasilać objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), co należy systematycznie sprawdzać, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadkach budzących wątpliwości pacjentów należy skierować do neurologa w celu odpowiedniego zbadania. W przypadku wystąpienia zaburzeń ruchowych, takich jak objawy parkinsonizmu, zespół niespokojnych nóg, drżenia, niestabilny chód, należy definitywnie odstawić trimetazydynę; przypadki te występują rzadko i są zwykle odwracalne po przerwaniu leczenia. Większość pacjentów wyzdrowiała w ciągu 4 mies. po odstawieniu trimetazydyny. Jeśli objawy parkinsonizmu utrzymują się dłużej niż przez 4 mies. po odstawieniu leku, potrzebna jest ocena neurologa. U pacjentów stosujących lek, zwłaszcza przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe może dochodzić do upadków związanych z niestabilnym chodem lub niedociśnieniem. Ostrożnie stosować u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek oraz u osób w wieku powyżej 75 lat. Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej, lek może powodować reakcje alergiczne.

Niepożądane działanie

Często: zawroty głowy, ból głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności i wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka, astenia. Rzadko: palpitacje, skurcze dodatkowe, tachykardia, niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne (które może być związane ze złym samopoczuciem, zawrotami głowy lub upadkami, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe), zaczerwienienie twarzy. Częstość nieznana: objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), niestabilny chód, zespól niespokojnych nóg, inne powiązane zaburzenia ruchowe (zwykle przemijające po przerwaniu leczenia), zaburzenia snu (bezsenność, senność), zaparcia, ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), obrzęk naczynioruchowy, agranulocytoza, małopłytkowość, plamica małopłytkowa, zapalenie wątroby, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Ciąża i laktacja

Brak odpowiednich badań dotyczących stosowania w ciąży - unikać stosowania. Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka matki - nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Podczas leczenia mogą wystąpić zawroty głowy i senność, wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami lub substancjami.

Cena

Metazydyna®, cena 100% 31.3 zł

Preparat zawiera substancję: Trimetazidine dihydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."