Lamisilatt®

1 g kremu lub 1 g roztworu do stosowania na skórę (Lamisilatt 1) zawiera 10 mg terbinafiny w postaci chlorowodorku.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Lamisilatt® but. 15 ml, aerozol na skórę, roztw.

Terbinafine hydrochloride

33.62 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwgrzybiczy z grupy alliloamin. Wywiera działanie grzybobójcze wobec dermatofitów, pleśni i niektórych grzybów dimorficznych oraz działanie grzybobójcze lub grzybostatyczne wobec drożdżaków. Terbinafina hamuje biosyntezę ergosterolu w komórkach grzybów. Podana w postaci kremu lub roztworu szybko przenika do warstwy rogowej naskórka, przy czym dostępność układowa wynosi poniżej 5% podanej dawki. Zastosowanie terbinafiny w postaci preparatu Lamisilatt 1 powoduje utworzenie na powierzchni skóry błony, umożliwiającej długotrwałe połączenie leku z lipidami warstwy rogowej naskórka i wydłużenie T0,5 eliminacji do 13 dni. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie preparatu jednorazowo, podczas gdy działanie terbinafiny utrzymuje się do 13 dni. Biodostępność układowa terbinafiny po podaniu w postaci preparatu Lamisilatt 1 wynosi <0,5% w porównaniu z doustnym podaniem 250 mg terbinafiny.

Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Przed nałożeniem preparatu należy dokładnie oczyścić i osuszyć skórę. Krem. Cienką warstwę preparatu nanosi się 1-2 razy na dobę w zależności od wskazania na miejsca chorobowo zmienione i lekko wciera. Jeżeli preparat jest stosowany w fałdach skórnych (pod piersiami, między palcami, między pośladkami, w pachwinach), to miejsca, na które naniesiono lek można przykryć gazą, zwłaszcza na noc. Czas trwania leczenia: grzybica stóp - 1 tydz. raz na dobę; grzybica fałdów skórnych - 1 tydz. raz na dobę, grzybica skóry gładkiej - 1 tydz. raz na dobę; łupież pstry - krem: 2 tyg. raz na dobę. Krem: grzybica podeszwowa stóp - 2 tyg. 2 razy na dobę; drożdżyca skóry - 1 tydz. raz na dobę. Poprawę objawów klinicznych uzyskuje się po kilku dniach, jeśli po 2 tyg. leczenia (1 tyg. leczenia Lamisilatt 1) nie stwierdza się poprawy stanu chorego należy zweryfikować diagnozę. Stosowanie nieregularne lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby. Roztwór na skórę (Lamisilatt 1). Dorośli: podanie jednorazowe. Jednorazowo na skórę obydwu stóp, nawet jeśli zmiany są widoczne tylko na jednej stopie. Cienką warstwę preparatu nanosi się na miejsca między palcami, wokół palców, poprzez podeszwę, a następnie po bokach stopy na wysokość do 1,5 cm. Preparatu nie należy wcierać, lecz pozostawia się go do wyschnięcia przez 1-2 min. Stóp nie należy myć przez 24 h od zastosowania preparatu, zaleca się stosowanie po kąpieli lub prysznicu. Nie zaleca się powtórnego stosowania leku w leczeniu tego samego zakażenia grzybicą. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma danych wskazujących, iż leczenie chorych w podeszłym wieku wymaga innego dawkowania oraz, że u tych chorych mogą się pojawiać działania niepożądane odmienne od obserwowanych u młodszych pacjentów. Nie zaleca się stosowania preparatu w postaci kremu u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat i w postaci roztworu (Lamisilatt 1) u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Wskazania

Krem. Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity (grzybica stóp, fałdów skórnych i skóry gładkiej). Łupież pstry. Ponadto krem jest stosowany w zakażeniach drożdżakowych skóry wywołanych przez Candida spp. oraz w grzybicy podeszwowej stóp. Roztwór na skórę (Lamisilatt 1). Leczenie grzybicy stóp (stopy atlety) u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na terbinafinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Krem: nie zaleca się stosowania kremu u dzieci w wieku poniżej 12 lat; krem zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy, które mogą powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). Roztwór na skórę (Lamisilatt 1): nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, a także płynu nie należy stosować u pacjentów z hiperkeratotyczną, przewlekłą podeszwową grzybicą stóp (typu mokasynowego); nie należy stosować na skórę twarzy; w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy usunąć błonę z powierzchni skóry za pomocą rozpuszczalnika organicznego jakim jest alkohol, a następnie umyć stopy ciepłą wodą i mydłem; preparat zawiera alkohol - stosować ostrożnie u pacjentów z uszkodzeniami skóry, na które alkohol może działać drażniąco (po ekspozycji na słońce lub silnym złuszczeniu skóry). Należy unikać kontaktu każdej postaci preparatu z oczami.

Niepożądane działanie

Często: złuszczanie skóry, świąd. Niezbyt często: zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zaburzenia pigmentacji, rumień, uczucie pieczenia skóry, ból, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania. Rzadko: podrażnienie oka, suchość skóry, kontaktowe zapalenie skóry, egzema, nasilenie objawów choroby. Częstość nieznana: nadwrażliwość (po wprowadzeniu leku do obrotu), wysypka. Roztwór na skórę (Lamisilatt 1): niezbyt często obserwowano reakcje skórne w miejscu zastosowania, jak suchość i podrażnienie skóry, uczucie pieczenia; bardzo rzadko reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna, świąd, pęcherzowe zapalenie skóry i pokrzywka.

Ciąża i laktacja

Preparatu nie należy podawać w okresie ciąży, chyba żę korzyści dla matki wynikające z jego zastosowania przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu i dziecka. Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią. Krem - niemowleta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do leczonej skóry, w tym piersi. Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu terbinafiny na płodność.

Uwagi

Lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie są znane interakcje preparatów zawierających terbinafinę do stosowania miejscowego z innymi lekami.

Cena

Lamisilatt®, cena 100% 33.62 zł

Preparat zawiera substancję: Terbinafine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."