Laboratoria PolfaŁódź Zatoki

1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Laboratoria PolfaŁódź Zatoki 20 szt., tabl.

Ibuprofen,

Pseudoephedrine hydrochloride

12.9 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat o skojarzonym działaniu ibuprofenu - niesteroidowego leku przeciwzapalnego oraz pseudoefedryny - sympatykomimetyku. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo oraz zmniejsza przekrwienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych oraz łagodzi zapalenia błony śluzowej nosa, zatok i oskrzeli. Obie substancje szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Ibuprofen wchłania się w ponad 80%. Maksymalne stężenie w surowicy występuje po 1-2 h od podania na czczo. Z białkami osocza krwi (głównie albuminami) wiąże się w ponad 90%. Powoli przenika do jam stawowych, maksymalne stężenie w płynie maziowym występuje po 5-6 h od podania doustnego, następnie powoli zmniejsza się. Ibuprofen jest głównie metabolizowany w wątrobie. 50-60% dawki wydalane jest w moczu, w postaci metabolitów i produktów ich sprzęgania z kwasem glukuronowym. T0,5 wynosi 1,5-2 h. Pseudoefedryna działa obkurczająco na błonę śluzową nosa już po 15-30 min od podania. Maksymalne stężenie w surowicy osiąga po 1,5-3 h. T0,5 wynosi 5-8 h. Wydalana jest głównie w moczu, w postaci nie zmienionej wraz z niewielkimi ilościami metabolitów powstałych w wątrobie.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat: dawka początkowa - 2 tabletki, następnie 1-2 tabl. co 4-6 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 tabl. Nie stosować u dzieci 65 lat), o ile czynność nerek i wątroby jest prawidłowa; jeśli występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, dawkowanie należy ustalić indywidualnie. Nie stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji lekarskiej.

Wskazania

Do doraźnego stosowania w celu złagodzenia objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego, skurczu oskrzeli, nieżytu nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków zgrupy NLPZ. Ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie); perforacja lub krwawienia, również te występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Rozrost gruczołu krokowego. Guz chromochłonny. Polipy nosa. Ciężkie choroby układu sercowo-naczyniowego, tachykardia, dławica piersiowa. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, na przykład przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne lub innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo. Ciąża i karmienie piersią. Skaza krwotoczna oraz przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Zatrzymanie moczu. Nadczynność tarczycy. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów, u których występują: zaburzenie czynności wątroby i (lub) nerek oraz układu krążenia (u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy stosować dawki skuteczne, możliwie jak najmniejsze, z jednoczesnym monitorowaniem czynności nerek); czynna lub w wywiadzie astma oskrzelowa lub alergia (zażycie preparatu może spowodować skurcz oskrzeli); toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych); choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna - może dojść do nasilenia objawów); zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego lub niewydolność serca w wywiadzie (może dojść do zatrzymania płynów w organizmie); zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia); objawy zaburzeń neurologicznych (nudności, bóle głowy); cukrzyca; niedrożność szyi pęcherza moczowego; zwężenie odźwiernika; łagodny rozrost gruczołu krokowego. U pacjentów powyżej 65 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Stosując najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną leku przez najkrótszy możliwy okres można zmniejszyć ryzyko i (lub) nasilenie działań niepożądanych. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia preparat należy natychmiast odstawić. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku powyżej 65 lat powinni być poinformowani, że należy powiadomić lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu) zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów stosujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego lub mogą zwiększać ryzyko krwawień, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe jak warfaryna (acenokumarol), lub leki antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy. Stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru); małe dawki (np. ≤ 1200 mg/dobę) nie zwiększają ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych. W przypadku pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych leczenie ibuprofenem należy stosować po jego starannym rozważeniu, przy czym należy unikać stosowania w dużych dawkach (2400 mg/dobę). Należy także starannie rozważyć włączenie długotrwałego leczenia pacjentów, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), zwłaszcza jeśli wymagane są duże dawki ibuprofenu (2400 mg/dobę). Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Po zastosowaniu preparatów zawierających pseudoefedrynę mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne, takie jak ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP). Ostra osutka krostkowa może wystąpić w ciągu pierwszych 2 dni leczenia, razem z gorączką oraz licznymi, małymi, zwykle niepęcherzykowymi krostkami pojawiającymi się na obrzmiałych zmianach rumieniowych i głównie umiejscowionymi w zgięciach skóry, na tułowiu i na kończynach górnych - pacjentów należy uważnie obserwować. Jeśli wystąpią takie objawy, jak gorączka, rumień lub pojawienie się licznych niewielkich krostek, należy odstawić lek i, jeśli to konieczne, wdrożyć odpowiednie leczenie. Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich zagrażające życiu, włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich reakcji jest na początku leczenia. Należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów: wysypka skórna, uszkodzenia śluzówki lub inne objawy nadwrażliwości. Podobnie jak w przypadku innych leków o działaniu pobudzającym ośrodkowy układ nerwowy, podczas stosowania pseudoefedryny istnieje ryzyko nadużywania leku. Podczas stosowania zwiększonych dawek może wystąpić działanie toksyczne. Długotrwałe przyjmowanie może prowadzić do wystąpienia tachyfilaksji ze zwiększeniem ryzyka przedawkowania. Nagłe odstawienie leku może prowadzić do wystąpienia depresji. Preparat może maskować objawy istniejącego zakażenia.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, ból głowy, pokrzywka, świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, uczucie zmęczenia, obrzęki; w pojedynczych przypadkach opisywano: depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne. Bardzo rzadko: zaburzenia wskaźników morfologii krwi - anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza (pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie, np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa); zaburzenia czynności wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja (czasem zagrażające życiu, szczególnie u osób w podeszłym wieku), dysuria, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy, zwiększenie stężenia sodu we krwi (retencja sodu); ciężkie reakcje nadwrażliwości jak obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia – zaburzenia rytmu serca, hipotensja - nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli; u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja; obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca związana ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w dużych dawkach. Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu). Działania niepożądane związane z pseudoefedryną: niestrawność, zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, ciężkie reakcje skórne, w tym ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), zaczerwienienia i wysypki, nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, zawroty głowy, wzmożone pragnienie, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, niepokój, bezsenność, rzadko niekontrolowane wydalanie moczu, osłabienie mięśni, drżenia, lęk, dezorientacja, omamy, trombocytopenia.

Ciąża i laktacja

Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane. Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Uwagi

Pacjenci, u których preparat wywołuje działania niepożądane i wpływa na sprawność psychofizyczną, nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Podczas stosowania pseudoefedryny może wystąpić dodatni wynik testów na przyjmowanie substancji dopingowych.

Interakcje

Należy zachować ostrożność podczas stosowania ibuprofenu z poniższymi lekami: kwasem acetylosalicylowym lub innymi lekami z grupy NLPZ (zwiększone ryzyko działań niepożądanych); lekami przeciwnadciśnieniowymi i moczopędnymi (NLPZ mogą powodować zmniejszenie skuteczności ich działania); lekami przeciwzakrzepowymi (NLPZ mogą zwiększać działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi takich jak: warfaryna, acenokumarol); litem i metotreksatem (NLPZ mogą zwiększać stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu, zaleca się kontrolę litu w surowicy); zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia); kortykosteroidami (zwiększa się ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego). Leku nie należy stosować w skojarzeniu z inhibitorem MAO oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu przyjmowania tego inhibitora (ryzyko przełomów nadciśnieniowych). Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zwężenia naczyń i zwiększenia ciśnienia krwi nie zaleca się jednoczesnego stosowania pseudoefedryny z: agonistami receptora dopaminowego, pochodnymi alkaloidów sporyszu (bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid); dopaminergicznymi lekami zwężającymi naczynia (dihydroergotamina, ergotamina, metylergometryna); linezolidem; lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej jamy nosowej stosowanymi doustnie lub donosowo (fenylefryna, efedryna, fenylopropanolamina). Ponadto nie zaleca się jednoczesnego stosowania z: lekami hamującymi łaknienie (pseudoefedryna może nasilać ich działanie); lekami psychostymulującymi typu amfetaminy (pseudoefedryna może nasilać ich działanie); lekami przeciwnadciśnieniowymi, alfa-metyldopą, mekamilaminą, rezerpiną, alkaloidami ciemierzycy, guanetydyną (pseudoefedryna może zmniejszać ich działanie przeciwnadciśnieniowe); trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (pseudoefedryna może teoretycznie zwiększać ryzyko wystąpienia nadciśnienia i zaburzeń rytmu). Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny, a kaolin - zmniejsza. Podczas stosowania gazów halogenopochodnych, wziewnych leków znieczulających ogólnie, w skojarzeniu z pseudoefedryną może wystąpić ostra reakcja nadciśnieniowa w okresie okołooperacyjnym - zaleca się odstawienie preparatu na 24 h przed planowanym znieczuleniem ogólnym.

Cena

Laboratoria PolfaŁódź Zatoki, cena 100% 12.9 zł

Preparat zawiera substancję: Ibuprofen, Pseudoephedrine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."