Ivoxel

1 g emulsji na skórę zawiera 1 mg furoinianu mometazonu. Lek zawiera kaprylan glikolu propylenowego.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ivoxel but. 60 g, emulsja na skórę

Mometasone furoate

64.04 zł 2019-04-05

Działanie

Syntetyczny, niefluorowany glikokortykosteroid do stosowania na skórę, o silnym działaniu (grupa III). Wykazuje wyraźne działanie przeciwzapalne i przeciwłuszczycowe. Mniej niż 1% substancji czynnej ulega wchłonięciu przez nieuszkodzoną skórę w ciągu 8 h (bez stosowania opatrunku okluzyjnego). Określenie metabolitów było niemożliwe ze względu na małe ilości leku obecne w osoczu i wydalinach.

Dawkowanie

Miejscowo. Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) oraz dzieci ≥6 lat: preparat należy stosować na zmienione chorobowo miejsca (np. na owłosioną skórę głowy) raz na dobę; 10-12 kropel wystarcza na pokrycie powierzchni dwukrotnie większej od powierzchni dłoni dorosłego człowieka. Należy dokładnie i delikatnie wmasować preparat aż do całkowitego wchłonięcia. Nie należy stosować leku przez dłuższy okres (ponad 3 tyg.) ani nakładać go na duże powierzchnie skóry (ponad 20% powierzchni ciała). U dzieci, najwyżej 10% powierzchni ciała powinno być leczone. Leku nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym ani w fałdach skóry. Po wystąpieniu poprawy klinicznej, często zalecane jest stosowanie słabszego glikokortykosteroidu. Silnych glikokortykosteroidów do stosowania miejscowego nie należy nakładać na twarz, za wyjątkiem szczególnych okoliczności, w których leczenie odbywa się pod ścisłym nadzorem lekarza. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa w przypadku stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Wskazania

Leczenie objawowe zapalnych chorób skóry odpowiadających na miejscowe leczenie glikokortykosteroidami, takich jak atopowe zapalenie skóry i łuszczyca (z wyłączeniem rozległej łuszczycy zwykłej). Leczenie objawowe zapalnych i łuszczycowych chorób skóry głowy, takich jak łuszczyca głowy owłosionej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne glikokortykosteroidy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Trądzik różowaty. Trądzik pospolity. Zmiany zanikowe skóry. Zapalenie skóry wokół ust. Świąd w okolicy odbytu i narządów płciowych. Wysypka pieluszkowa. Zakażenia bakteryjne (np. liszajec, ropne zapalenie skóry), wirusowe (np. opryszczka zwykła, półpasiec, ospa wietrzna, brodawki zwykłe, kłykciny kończyste, mięczak zakaźny) i grzybicze (np. zakażenie drożdżakami lub dermatofitami). Pasożytnicze zakażenia skóry (np. świerzb). Gruźlica. Kiła. Odczyny poszczepienne. Rany lub owrzodzenia skóry.

Środki ostrożności

Preparatu nie należy stosować na powieki oraz należy unikać kontaktu z oczami. Jeśli po zastosowaniu wystąpią objawy podrażnienia lub uczulenia należy przerwać stosowanie leku i zastosować odpowiednie leczenie. W przypadku wystąpienia zakażenia skóry należy zastosować odpowiedni lek przeciwgrzybiczy lub przeciwbakteryjny. Jeżeli w krótkim czasie nie nastąpi poprawa, należy przerwać stosowanie glikokortykosteroidu do czasu wyleczenia zakażenia. Ogólnoustrojowe wchłanianie glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo może być przyczyną odwracalnego zahamowania czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej, z możliwością wystąpienia posteroidowej niewydolności nadnerczy po przerwaniu leczenia. U niektórych pacjentów podczas leczenia glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo, mogą również wystąpić objawy zespołu Cushinga, hiperglikemia i cukromocz, spowodowane ogólnoustrojowym ich wchłanianiem. Dzieci mogą być bardziej podatne na toksyczność ogólnoustrojową równoważnych dawek, ze względu na większy współczynnik powierzchni skóry do masy ciała. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku na duże powierzchnie skóry. Należy unikać długotrwałej terapii niezależnie od wieku pacjenta (zwiększone ryzyko wystąpienia miejscowych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych). Stosowanie miejscowych glikokortykosteroidów u pacjentów z łuszczycą może być niebezpieczne z wielu powodów, m.in. ze względu na objawy z odbicia po wystąpieniu tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólnoustrojową lub miejscową toksyczność z powodu upośledzenia funkcji skóry jako bariery ochronnej. W przypadku stosowania emulsji u pacjentów z łuszczycą ważne jest dokładne monitorowanie pacjenta. Należy unikać nagłego przerwania leczenia (ryzyko wystąpienia objawów z odbicia w postaci zapalenia skóry, któremu towarzyszy silne zaczerwienienie, kłucie i pieczenie). Glikokortykosteroidy mogą zmieniać wygląd niektórych zmian chorobowych, a tym samym utrudniać właściwą diagnozę i opóźniać gojenie zmian. W wyniku ogólnoustrojowego i miejscowego stosowania kortykosteroidów mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy rozważyć skierowanie go do okulisty w celu ustalenia możliwych przyczyn, do których może należeć zaćma, jaskra lub rzadkie choroby, takie jak centralna chorioretinopatia surowicza (CSCR), którą notowano po ogólnoustrojowym i miejscowym stosowaniu kortykosteroidów. Lek zawiera kaprylan glikolu propylenowego, który może wywoływać podrażnienie skóry.

Niepożądane działanie

Często: łagodne lub umiarkowane uczucie pieczenia w miejscu nałożenia, uczucie mrowienia/kłucia, świąd, zakażenia bakteryjne, parestezje, czyraczność, miejscowy zanik skóry. Niezbyt często: zakażenie wtórne, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, rozstępy, podrażnienie, nadmierne owłosienie (hipertrychoza), hipopigmentacja, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, zapalenie skóry przypominające trądzik różowaty grudkowy (na skórze twarzy), zmiany trądzikopodobne, kruchość naczyń włosowatych (samoistne podbiegnięcia krwawe), potówki, suchość, reakcje alergiczne (mometazon), zapalenie mieszków włosowych. Bardzo rzadko: teleangiektazje. Częstość nieznana: nieostre widzenie. Istnieje zwiększone ryzyko działań ogólnoustrojowych i miejscowych związane z częstym stosowaniem, leczeniem długotrwałym i nakładaniem preparatu na duże powierzchnie skóry, a także stosowaniem w fałdach skóry lub pod opatrunkami okluzyjnymi. Zgłaszano pojedyncze (rzadkie) przypadki wystąpienia hipopigmentacji lub hiperpigmentacji związane ze stosowaniem innych glikokortykosteroidów. Podczas leczenia glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo, u niektórych pacjentów mogą również wystąpić działania niepożądane opisywane w związku ze stosowaniem glikokortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy. Zgłaszano przypadki reakcji alergicznych (nadwrażliwości) związane z glikolem propylenowym; częstość ich występowania jest nieznana. Dzieci mogą być bardziej podatne na wystąpienie zahamowania czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej i zespołu Cushinga podczas leczenia glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo. Przewlekłe leczenie glikokortykosteroidami może zakłócać wzrost i rozwój dzieci. U dzieci leczonych glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo zgłaszano przypadki nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. Do objawów nadciśnienia wewnątrzczaszkowego należą: uwypuklenie ciemiączka, ból głowy oraz obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią jedynie po wnikliwym rozważeniu stosunku korzyści terapii do ryzyka. Glikokortykosteroidy przenikają przez łożysko. Opisywano oddziaływanie dużych dawek glikokortykosteroidów podawanych ogólnoustrojowo na zarodek/płód (opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego, zahamowanie czynności kory nadnerczy, rozszczep podniebienia). Dane na temat miejscowego stosowania mometazonu podczas ciąży są bardzo ograniczone. Nie wiadomo, czy furoinian mometazonu jest wydzielany do mleka kobiet karmiących piersią. Podczas karmienia piersią nie wolno nakładać leku na okolicę piersi. W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję oraz działanie teratogenne glikokortykosteroidów. Potencjalne ryzyko dla człowieka jest nieznane.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Cena

Ivoxel, cena 100% 64.04 zł

Preparat zawiera substancję: Mometasone furoate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."