Ibalgin Fast

1 tabl. powl. zawiera 400 mg ibuprofenu (co odpowiada 683,246 mg ibuprofenu z lizyną).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ibalgin Fast 12 szt., tabl. powl.

Ibuprofen lysine

12.83 zł 2019-04-05

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny, pochodna kwasu propionowego. Wywiera działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn. Po podaniu doustnym ibuprofen z lizyną jest szybciej wchłaniany z przewodu pokarmowego w porównaniu do ibuprofenu. Cmax we krwi osiąga po ok. 45 min. Jest metabolizowany w wątrobie do nieaktywnych metabolitów i wydalany głównie z moczem.T0,5 wynosi około 2 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież o mc. od 40 kg (≥12 lat): dawka początkowa wynosi 400 mg, następnie jeśli to konieczne 400 mg co 6 h zależnie od nasilenia bólu. Przerwa między dawkami powinna wynosić co najmniej 6 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg ibuprofenu. Jeśli istnieje potrzeba przyjmowania leku dłużej niż 3 dni w przypadku migrenowego bólu głowy lub gorączki lub dłużej niż 4 dni w przypadku leczenia bólu lub gdy objawy nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, jednak należy zachować większą ostrożność. Lek jest przeciwwskazany u dzieci o mc. Spoób podania. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku. Przyjmowanie z posiłkiem zwiększa tolerancję na lek i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych (rozpoczęcie działania leku może być wtedy opóźnione).

Wskazania

Objawowe leczenia łagodnego do umiarkowanie ostrego bólu różnego pochodzenia, tj. bóle głowy (włączając ciśnieniowy ból głowy oraz bóle migrenowe), bóle zębów, bóle po usunięciu zębów (włączając chirurgiczne usunięcie zęba wklinowanego), bóle mięśni i bolesne miesiączkowanie. Objawowe leczenie gorączki. Lek przeznaczony dla dorosłych i młodzieży o mc. od 40 kg (≥12 lat).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, inne NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka wywołane podaniem salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych NLPZ. Krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje w wywiadzie, związane z zastosowanym leczeniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) krwawienia (2 lub więcej udowodnionych stanów owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie. Zaburzenia hemokoagulacji i hemopoezy. Ciężka niewydolność serca. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niewystarczającej ilości płynów). Dzieci o mc. <40 kg (<12 lat). III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku, u których częstość występowania działań niepożądanych po zastosowaniu NLPZ jest większa, zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego i perforacji, również ze skutkiem śmiertelnym. Przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą prowadzić do śmierci, były obserwowane po zastosowaniu wszystkich NLPZ na różnych etapach leczenia, z objawami ostrzegającymi lub bez takich objawów, zarówno u pacjentów z poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie jak i u tych, u których takich dolegliwości nie zaobserwowano wcześniej. Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jest większe po zwiększonych dawkach NLPZ u pacjentów z owrzodzeniami w wywiadzie, zwłaszcza z powikłaniami w postaci krwotoków czy perforacji i u osób w podeszłym wieku. Pacjenci ci powinni rozpoczynać leczenie od najmniejszej dostępnej dawki. U tych pacjentów oraz u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych substancji czynnych, które zwiększają zagrożenie wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych należy rozważyć równoczesne podawanie leków osłaniających (tj. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej). Należy poinformować pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie pacjentów w podeszłym wieku, o konieczności zgłaszania lekarzowi wszelkich nietypowych objawów dotyczących przewodu pokarmowego (szczególnie krwawienia), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzeń lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, antykoagulanty, takie jak warfaryna, SSRI lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy. W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia należy przerwać stosowanie preparatu. NLPZ powinny być podawane ostrożnie u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna). Należy zachować ostrożność przed rozpoczynaniem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem i (lub) niewydolnością serca w wywiadzie (ryzyko zatrzymywania płynów w organizmie, nadciśnienia tętnicze i obrzęku). Podawanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i długotrwale może być związane z niewielkim zwiększonym ryzykiem wystąpienia z zatorów tętnic (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu). Ostrożnie stosować u pacjentów: z niewydolnością nerek; z grupy podwyższonego ryzyka, tj. z dysfunkcjami serca lub nerek, przyjmujących leki moczopędne lub odwodnionych; z zaburzeniami czynności wątroby; bezpośrednio po poważnych zabiegach chirurgicznych; z wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu porfiryn (np. porfiria ostra nawracająca); z astmą; leczonych lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny (u tych pacjentów należy częściej kontrolować parametry krzepnięcia), z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej (ryzyko wystąpienia aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych); z katarem siennym, polipami nosa lub przewlekłymi obturacyjnymi zaburzeniami oddychania (zwiększone ryzyko reakcji alergicznych, m.in. w postaci ataku astmy, tzw. astma analgetyczna, obrzęku Quinckego lub pokrzywki). Podczas długotrwałego leczenia zaleca się kontrolne badania krwi i rutynowe monitorowanie czynności nerek i wątroby. Zaleca się odstawienie leku, jeśli wystąpią zaburzenia czynności wątroby, niewyraźne widzenie, mroczki, zaburzenia percepcji kolorów lub reakcje nadwrażliwości. Podczas leczenia wskazana jest kontrola glikemii. Zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych reakcji skórnych występuje zwłaszcza w 1. miesiącu leczenia. Należy odstawić preparat po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzeń błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości. Należy unikać stosowania preparatu w przypadku ospy wietrznej (NLPZ mogą nasilać powikłania infekcyjne skóry i tkanek miękkich, których przyczyną była ospa). Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych na ból głowy może spowodować pogorszenie objawów. Rozpoznanie bólu głowy związanego z nadużywaniem leków (MOH) należy podejrzewać u pacjentów cierpiących na częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw bólowi głowy. Nadużywanie środków przeciwbólowych, zwłaszcza w połączeniu kilku substancji czynnych zmniejszających ból, może prowadzić do nefropatii analgetycznej. Ryzyko to może zwiększać się na skutek wysiłku fizycznego. Ibuprofen może maskować objawy infekcji (gorączka, ból lub obrzęk).

Niepożądane działanie

Bardzo często: nudności, wymioty, zgaga, biegunka, zaparcia, wzdęcia. Często: ból w nadbrzuszu, niewielkie krwawienia żołądkowo-jelitowe (w wyjątkowych przypadkach niedokrwistość). Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem skóry i napadami astmy (z możliwym obniżeniem ciśnienia tętniczego), zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ból głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, zmęczenie, zaburzenia widzenia, zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego (niekiedy śmiertelne, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku), wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie choroby Crohna, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, pokrzywka, świąd. Rzadko: aseptyczne zapalenie opon mózgowych (zwłaszcza u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej), zaburzenia percepcji kolorów, niedowidzenie toksyczne, szumy uszne, niewydolność serca, zaburzenia czynności wątroby. Bardzo rzadko: zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniami (np. martwicze zapalenie powięzi), zaburzenia hematologiczne - niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza (pierwszymi objawami mogą być gorączka, ból gardła, powierzchowne rany w jamie ustnej, objawy grypopodobne, ciężkie znużenie, krwawienie m.in. z nosa); ciężkie ogólne reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, niedociśnienie, wstrząs zagrażający życiu), zatrzymanie sodu, zatrzymanie płynów, depresja, niestabilność emocjonalna, reakcje psychotyczne, kołatanie serca, zawał mięśnia sercowego, niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń, skurcz oskrzeli (zwłaszcza u pacjentów z astmą), nasilenie astmy, zapalenie przełyku, trzustki, zwężenie jelit (spowodowane tworzeniem się błoniastych przegród), uszkodzenie wątroby (szczególnie podczas długotrwałej terapii), niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, łysienie, zespół Stevensa-Johnsona, martwicze toksyczne oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy, ciężkie powikłania zakażeń skóry i tkanek miękkich podczas infekcji ospy wietrznej, zwiększone stężenie mocznika we krwi, obrzęk, zapalenie pęcherza moczowego, hematuria, zaburzenia czynności nerek włączając zespół nerczycowy lub śródmiąższowe zapalenie nerek, któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, szczególnie podczas długotrwałego stosowania. Podczas stosowania NLPZ odnotowano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego, niewydolność serca. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) oraz w długotrwałym leczeniu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar).

Ciąża i laktacja

Ibuprofenu nie należy stosować w I i II trymestrze ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne (ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; całkowite ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych wad rozwojowych zwiększa się z poniżej 1% do około 1,5%; ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia). W przypadku konieczności stosowania ibuprofenu u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane. Ibuprofen stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. Ibuprofen i jego metabolity mogą w bardzo małej ilości przenikać do mleka kobiecego. Lek może być stosowany podczas karmienia piersią w krótkotrwałym leczeniu bólu lub gorączki, w zalecanej dawce. Ibuprofen może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Uwagi

Działania niepożądane spowodowane dużymi dawkami leku, takie jak zmęczenie, zawroty głowy i zaburzenia widzenia mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy 2. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania ibuprofenu w połączeniu z następującymi lekami: kwasem acetylosalicylowym lub innymi NLPZ (zwiększone ryzyko owrzodzeń i krwawienia z przewodu pokarmowego; ibuprofen może hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi); kortykosteroidami (zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego); lekami przeciwnadciśnieniowymi i moczopędnymi (zmniejszenie skuteczności; u niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek np. pacjentów odwodnionych lub pacjentów w podeszłym wieku jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, β-blokerów lub antagonistów receptora angiotensyny II oraz leków hamujących cyklooksygenazę może prowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek, w tym ostrej niewydolności nerek - leczenie skojarzone należy stosować ostrożnie, pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni, należy kontrolować czynność nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego i w jego trakcie), lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (ryzyko hiperkaliemii, zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy); lekami przeciwzakrzepowymi (nasilenie działania warfarynay; lekami przeciwpłytkowymi i niektórymi SSRI (zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego); litem, digoksyną i fenytoiną (ryzyko zwiększenia stężenia tych substancji w osoczu, wymagana jest kontrola stężenia litu, digoksyny i fenytoiny we krwi, maksymalnie po 4 dniach); metotreksatem (zastosowanie ibuprofenu w ciągu 24 h przed lub po zastosowaniu metotreksatu może zwiększać stężenie metotreksatu oraz nasilić jego toksyczne działania); baklofenem (możliwość zwiększenia stężenia baklofenu w osoczu); zydowudyną (zwiększone ryzyko wylewów krwi do stawów i krwiaków u pacjentów z hemofilią zakażonych HIV); antybiotykami chinolonowymi (zwiększone ryzyko drgawek); cyklosporyną lub takrolimusem (ryzyko działania nefrotoksycznego, podczas jednoczesnego leczenia należy ściśle kontrolować czynność nerek, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku); pochodnymi sulfonylomocznika (zalecana jest kontrola stężenia glukozy we krwi); sulfinpyrazonem lub probenecydem (spowolnione wydalanie ibuprofenu); aminoglikozydami (zwiększone ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego). Jednoczesne spożywanie alkoholu podczas stosowania NLPZ może nasilać działania niepożądane NLPZ, szczególnie dotyczące przewodu pokarmowego i o.u.n.

Cena

Ibalgin Fast, cena 100% 12.83 zł

Preparat zawiera substancję: Ibuprofen lysine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."