Gardan

1 tabl. zawiera 500 mg metamizolu sodowego.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Gardan 10 szt., tabl.

Metamizole sodium

10.92 zł 2019-04-05

Działanie

Metamizol sodowy jest pochodną pirazolonu o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym oraz słabym działaniu spazmolitycznym. Metamizol sodowy hamuje syntezę prostaglandyn w wyniku hamowania aktywności enzymucyklooksygenazy. Metamizol stymuluje uwalnianie beta-endorfin, obniża poziom endogennych pirogenów i wywiera bezpośredni wpływ na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu. Po podaniu doustnym metamizol jest szybko hydrolizowany do aktywnego metabolitu 4-metyloaminoantypiryny (4-MAA) i 4-aminoantypiryny (AA). AA wchłania się szybko i całkowicie. Cmax występuje po upływie 1-2 h po podaniu. Biodostępność MAA wynosi 90%. Metabolity metamizolu wiążą się z białkami w 50- 60%. Wydalany jest z moczem głównie w postaci metabolitów. Tylko 3% metamizolu wydala się w niezmienionej postaci.

Dawkowanie

Doustnie. Dawka leku zależy od nasilenia bólu oraz wzrostu temperatury, jak również indywidualnej wrażliwości na metamizol. Dorośli: 250-500 mg 2-3 razy na dobę; maksymalna dawka jednorazowa 1 g; maksymalna dawka dobowa 3 g. Preparat jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania - nie dłużej niż przez 3-5 dni. Szczególne grupy pacjentów. Nie należy stosować leku u dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania preparatu u pacjentów w podeszłym wieku, z wyjątkiem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby; w tych przypadkach należy zastosować metamizol w 1/2 zalecanej dawki dla dorosłych przez krótki okres. W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby T0,5 metabolitów metamizolu może zostać zwiększony - zaleca się stosowanie 1/2 dawki dla dorosłych. U pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek należy stosować 1/2 zalecanej dawki dla dorosłych (metamizol i jego metabolity są wydalane z moczem). Sposób podania: stosować najlepiej po posiłku.

Wskazania

Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączka. Preparat wskazany w sytuacji, gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na metamizol sodowy lub inne pochodne pirazolonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Astma wywołana lub zaostrzona przez niesteroidowe leki przeciwzapalne. Reakcje nadwrażliwości na jakikolwiek niesteroidowy lek przeciwzapalny lub przeciwbólowy, w szczególności objawiające się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa. Ostra porfiria wątrobowa. Wrodzony niedobór G-6-PD. Ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek. Choroby hematologiczne, w tym niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza i leukopenia. Ciąża i laktacja. Dzieci w wieku < 18 lat.

Środki ostrożności

Metamizol może powodować agranulocytozę i trombocytopenię. Należy poinformować pacjenta, że w przypadku wystąpienia objawów agranulocytozy (np. gorączka, ból gardła/krtani, ból podczas przełykania, zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okolic narządów płciowych i odbytu ) należy natychmiast zaprzestać stosowania tego leku i skontaktować się z lekarzem. Rozwój agranulocytozy nie zależy od zastosowanej dawki i nie można go przewidzieć. Zaleca się badanie morfologii krwi. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby oraz w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Stosowanie metamizolu jest dozwolone tylko w krótkim okresie (3-5 dni) i tylko w przypadkach, gdy korzyść ze stosowania tego leku przewyższa ryzyko działań niepożądanych lub inne leki przeciwbólowe są nieskuteczne lub przeciwwskazane. W długotrwałym leczeniu, ze względu na zwiększone ryzyko agranulocytozy należy regularnie monitorować morfologię krwi (w tym zmiany liczby białych krwinek). Należy poinformować pacjenta o tym, aby w przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej, np. duszności, obrzęku języka, obrzęku naczynioruchowego, wysypki czy pokrzywki, natychmiast zaprzestał stosowania leku i wezwał pomoc lekarską, ze względu na ryzyko zagrożenia życia. Zaleca się szczególną ostrożność w przypadku stosowania przez pacjentów z astmą oskrzelową, w szczególności jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok oraz z chorobami alergicznymi, z nadwrażliwością na inne preparaty i żywność, ze względu na zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości i ataków astmy. Metamizol może wywołać reakcję hipotensyjną (reakcje te są zależne od dawki i są obserwowane podczas podawania pozajelitowego). W czasie stosowania metamizolu w postaci tabletek należy zachować ostrożność, zwłaszcza u pacjentów z hipotonią, odwodnionych, u których zmniejszeniu uległa objętość krwi i u pacjentów z niewydolnością serca. W przypadku jednoczesnego stosowania z alkoholem, zwiększa się ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Zawarta w preparacie skrobia pszeniczna może zawierać gluten, ale tylko w śladowych ilościach, dlatego uważa się, że może być stosowana u osób z celiakią.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: osutka polekowa. Rzadko: leukopenia, wysypka plamisto-grudkowa, reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny (zwłaszcza po podaniu dużych dawek metamizolu pacjentom z nadwrażliwością lub po podaniu pozajelitowym). Reakcje nadwrażliwości mogą obejmować świąd, pokrzywkę, obrzęk (ogólny lub miejscowy), rumień, obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia naczynioruchowe, skurcz oskrzeli, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego (niekiedy poprzedzony jego wzrostem). Bardzo rzadko: agranulocytoza, małopłytkowość (ryzyko agranulocytozy jest zwiększone u pacjentów stosujących preparat w długim czasie tj. ponad jeden tydzień), niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, atak astmy (u pacjentów z zespołem astmy aspirynowej), zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, białkomocz, skąpomocz, bezmocz, wielomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek. Częstość nieznana: nudności, wymioty, bóle brzucha, w dużych dawkach krwiste wymioty, krew w stolcu (smoliste stolce).

Ciąża i laktacja

Stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane. Stosowanie metamizolu w ciąży zwiększa częstość występowania guza Wilmsa u potomstwa oraz ryzyko zwężenia przewodu tętniczego. Metamizol przenika do mleka matki. W przypadku wyraźnego wskazania do zastosowania leku, należy przerwać karmienie piersią na okres leczenia.

Uwagi

Preparat w zalecanych dawkach nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Prowadzenie pojazdów, obsługiwanie maszyn i wykonywanie innych czynności wymagających aktywnej uwagi nie są wskazane podczas leczenia dużymi dawkami metamizolu, ponieważ może on wpłynąć niekorzystnie na czas reakcji w nieoczekiwanych sytuacjach.

Interakcje

Metamizol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, doustnych leków przeciwcukrzycowych, fenytoiny i sulfonamidów przeciwbakteryjnych. Barbiturany, glutetymid i fenylobutazon osłabiają działanie metamizolu z powodu indukcji enzymów wątrobowych. Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) zwiększają działanie metamizolu. Metamizol zmniejsza stężenie cyklosporyny we krwi. Działanie metamizolu jest nasilane przez trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, doustne środki antykoncepcyjne i allopurinol, spowalniając tempo jego biotransformacji. Działanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, doustnych środków antykoncepcyjnych, NLPZ (działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe), allopurynolu i alkoholu nasila się podczas jednoczesnego stosowania z metamizolem. Przy jednoczesnym stosowaniu metamizolu z chloropromazyną i innymi fenotiazynami istnieje ryzyko ciężkiej hipotermii. Alkohol wzmaga działanie metamizolu.

Cena

Gardan, cena 100% 10.92 zł

Preparat zawiera substancję: Metamizole sodium

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."