Funtrol

1 ml zawiera 55,74 mg chlorowodorku amorolfiny (co odpowiada 50 mg amorolfiny).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Funtrol but. 5 ml, lakier do paznokci, leczniczy

Amorolfine

85.51 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwgrzybiczy. Działanie grzybostatyczne i grzybobójcze amorolfiny jest oparte na zmianie w błonie komórkowej grzybów, ukierunkowanej przede wszystkim na biosyntezę steroli. Zawartość ergosterolu jest zmniejszona, a w tym samym czasie gromadzą się nietypowe przestrzennie, nieplanarne sterole. Amorolfina ma szeroki zakres działania przeciwgrzybiczego. Wykazuje wysoką aktywność przeciwko powszechnym lub przypadkowym czynnikom wywołującym grzybicę paznokci: drożdżakom (Candida albicans i inne gatunki z rodzaju Candida); dermatofitom (Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale i Trichophyton mentagrophytes oraz inne gatunki z rodzaju Trichophyton, Epidermophyton floccosum, Microsporum); pleśniom (z rodzaju Scopulariopsis); pleśniom słabo wrażliwym (z rodzaju Aspergillus, Fusarium i Mucorale); dermatiacea - „czarnym grzybom” (z rodzaju Hendersonula, Alternaria i Cladospirium). Amorolfina zawarta w lakierze do paznokci wnika do płytki paznokcia i przenika przez nią. Ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej jest bardzo małe przy tym sposobie podawania. Nawet po długotrwałym stosowaniu preparatu nie ma oznak kumulowania się leku w organizmie.

Dawkowanie

Lakier do paznokci należy stosować na zmienione chorobowo paznokcie dłoni lub stóp raz na tydzień. W niektórych przypadkach może okazać się korzystna aplikacja 2 razy w tygodniu. Pacjent powinien stosować lakier do paznokci w następujący sposób: 1. Bardzo ważne jest, by przed pierwszym zastosowaniem zakażone miejsca na paznokciu (szczególnie powierzchnię paznokcia) dokładnie spiłować, za pomocą załączonego pilniczka do paznokci. Następnie należy oczyścić i odtłuścić powierzchnię paznokcia, za pomocą wacika z alkoholem. Przed ponownym nałożeniem preparatu, zakażone paznokcie należy w zależności od potrzeb, ponownie opiłować, a następnie oczyścić wacikiem w celu usunięcia wszelkich pozostałości lakieru. Pilniczków używanych do zakażonych paznokci nie należy używać do paznokci zdrowych. 2. Jedną z dostarczonych wielorazowych szpatułek, nałożyć lakier do paznokci na całą powierzchnię chorego paznokcia i pozostawić do wyschnięcia przez 3-5 min. Po użyciu, oczyścić szpatułkę tym samym wacikiem, którym wcześniej oczyszczono paznokieć. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. W celu nałożenia lakieru na każdy leczony paznokieć, zanurzyć szpatułkę w lakierze bez wycierania lakieru o szyjkę butelki. Leczenie należy kontynuować bez przerwy, aż do czasu regeneracji paznokci i całkowitego wyleczenia zaatakowanych chorobą powierzchni. Wymagana częstość aplikacji i czas trwania leczenia zależą głównie od nasilenia i lokalizacji zakażenia. Ogólnie jest to 6 miesięcy (paznokcie u rąk) i 9-12 miesięcy (paznokcie u stóp). Zaleca się ocenę postępu leczenia w odstępach ok. 3 mies. Współistniejąca grzybica stóp powinna być leczona odpowiednim kremem przeciwgrzybiczym. Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci, z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa lub skuteczności.

Wskazania

Grzybica paznokci wywołana przez dermatofity, drożdże i pleśnie bez zajęcia macierzy paznokcia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancje pomocniczą. Preparatu nie wolno stosować ponownie u pacjentów, którzy wykazali nadwrażliwość na leczenie.

Środki ostrożności

Należy unikać kontaktu lakieru z oczami, uszami i błonami śluzowymi. Pacjenci ze stanami predysponującymi do grzybiczych zakażeń paznokci (np.: zaburzenia krążenia obwodowego, cukrzyca i immunosupresja) oraz pacjenci z dystrofią paznokci i zniszczoną płytką paznokci powinni omówić odpowiedni sposób leczenia z lekarzem. Należy unikać stosowania kosmetycznych lakierów do paznokci lub sztucznych paznokci w trakcie leczenia. Amorolfina nie jest zalecana u dzieci, ponieważ nie są dostępne dane kliniczne.

Niepożądane działanie

Rzadko: zaburzenia płytki paznokciowej, odbarwienie płytki paznokciowej, łamliwość paznokci (onychoclasis), nadmierna kruchość paznokci z ich rozwarstwianiem się (onychorrhesis). Bardzo rzadko: uczucie pieczenia skóry. Częstość nieznana: rumień, świąd, zapalenie kontaktowe skóry, pokrzywka, pęcherz skórny.

Ciąża i laktacja

Biorąc pod uwagę niewielkie ogólnoustrojowe wchłanianie amorolfiny w proponowanym zastosowaniu klinicznym, nie jest spodziewane działanie niepożądane na płód, jednakże jako środek ostrożności zaleca się unikać stosowania preparatu w czasie ciąży. Preparat może być stosowany podczas karmienia piersią.

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki, benzyna lakowa itp.) należy nosić nieprzepuszczalne rękawice w celu ochrony preparatu na paznokciach.

Cena

Funtrol, cena 100% 85.51 zł

Preparat zawiera substancję: Amorolfine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."