Finxta

1 tabl. powl. zawiera 5 mg finasterydu. Preparat zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Finxta 28 szt., tabl. powl.

Finasteride

28.64 zł 2019-04-05

Działanie

Swoisty, kompetycyjny inhibitor wewnątrzkomórkowego enzymu, 5-α-reduktazy typu II. Enzym ten przekształca testosteron do silniejszego androgenu - dihydrotestosteronu (DHT). Prawidłowa czynność i wzrost gruczołu krokowego, a więc także rozrośniętej tkanki gruczołu krokowego, są zależne od konwersji testosteronu do DHT. Finasteryd nie wykazuje powinowactwa do receptora androgenowego. Zmniejszenie stężenia DHT w surowicy prowadzi do zmniejszenia objętości gruczołu krokowego. Po 3 mies. zmniejszenie objętości gruczołu krokowego wynosi ok. 20%; po tym czasie spadek wielkości gruczołu krokowego trwa, osiągając ok. 27% po 3 latach. Wyraźne zmniejszenie następuje w strefie obwodowej bezpośrednio otaczającej cewkę moczową. Preparat powoduje znaczące zmniejszenie napięcia mięśnia wypieracza moczu w wyniku zmniejszenia niedrożności, znaczącą poprawę maksymalnego tempa przepływu moczu oraz złagodzenie objawów. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 2 h, całkowite wchłanianie leku zachodzi po 6-8 h. Biodostępność wynosi ok. 80%. Wiązanie z białkami osocza wynosi ok. 93%. Finasteryd jest metabolizowany w wątrobie. T0,5 wynosi średnio 6 h (4-12 h), u mężczyzn powyżej 70 rż. - 8 h (6-15 h). Ok. 39% podanej dawki jest wydalane z moczem w postaci metabolitów, ok. 57% - z kałem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zalecana dawka dobowa to 5 mg (1 tabl.), z posiłkiem lub bez posiłku. Chociaż poprawa może nastąpić w krótkim czasie, leczenie trzeba kontynuować co najmniej przez 6 mies. tak, aby można było obiektywnie ocenić czy uzyskano wystarczającą odpowiedź na leczenie. Brak danych dotyczących leczenia chorych z niewydolnością wątroby. U pacjentów z niewydolnością nerek o różnym stopniu (klirens kreatyniny wynoszący do 9 ml/min) nie zachodzi konieczność dostosowania dawkowania. Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania  u pacjentów w wieku powyżej 70 lat. Tabletki należy połykać w całości i nie wolno ich dzielić lub kruszyć.

Wskazania

Leczenie i kontrola łagodnego przerostu gruczołu krokowego (BPH) w celu: zmniejszenia powiększonej prostaty, poprawienia przepływu moczu i złagodzeniu objawów związanych z BPH; zredukowania występowania ostrego zatrzymania moczu oraz konieczności zabiegu chirurgicznego polegającego na przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP) i prostatektomii. Lek powinien być stosowany u pacjentów z przerostem prostaty (objętość prostaty ponad ok. 40 ml).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Lek nie jest wskazany do stosowania u kobiet i dzieci. Lek przeciwwskazany u kobiet w ciąży lub w wieku rozrodczym.

Środki ostrożności

Pacjenci z dużą objętością zalegającego moczu i (lub) znacznie pomniejszonym przepływem moczu powinni być dokładnie obserwowani pod kątem wystąpienia uropatii zaporowej. U pacjentów stosujących finasteryd należy rozważyć konsultację z urologiem. Przeszkoda wynikająca z trójpłatowego rozrostu prostaty powinna być wykluczona przed rozpoczęciem leczenia finasterydem. Brak danych dotyczących leczenia pacjentów z niewydolnością wątroby - u pacjentów z niewydolnością wątroby może dojść do zwiększenia stężenia finasterydu w osoczu. Przed rozpoczęciem i okresowo w trakcie leczenia zalecane jest badanie palpacyjne per rectum i w razie konieczności oznaczenie swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy krwi w celu wykluczenia raka gruczołu krokowego. Finasteryd zmniejsza stężenie PSA w surowicy krwi o ok. 50% u pacjentów z BPH a nawet u pacjentów z rakiem prostaty - należy to uwzględnić przy oznaczaniu stężenia PSA. Zmniejszenie stężenia PSA nie wyklucza możliwości równoczesnego występowania raka gruczołu krokowego. Zmniejszenie stężenia PSA można przewidzieć dla całego zakresu stężeń tego parametru, choć może się ono różnić u poszczególnych pacjentów. Po okresie leczenia finasterydem przez 6 mies. poziom PSA trzeba pomnożyć przez 2 aby korespondował z poziomem PSA u nieleczonych mężczyzn. Dokonana w ten sposób poprawka nie wpływa na czułość i swoistość oznaczenia PSA i może być wykorzystana do wykrywania raka gruczołu krokowego. Jeśli pomimo leczenia finasterydem wartość PSA u pacjenta jest podwyższona zbyt długo, należy dokładnie wyjaśnić przyczynę, z uwzględnieniem niewłaściwego przestrzegania zasad leczenia. Jeśli do wykrycia raka gruczołu krokowego wykorzystany jest odsetek wolnego PSA, korekcja wartości nie jest konieczna. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: impotencja. Często: zmniejszone libido, zmniejszona objętość ejakulatu, powiększenie i bolesność piersi, zaburzenia wytrysku, wysypka. Rzadko: bolesność jąder, świąd, pokrzywka, bezsenność, reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy i warg). Bardzo rzadko: wydzielina z piersi, guzki piersi. U pacjentów leczonych finasterydem stężenie PSA jest zmniejszone. U większości pacjentów, podczas pierwszych miesięcy terapii, obserwuje się gwałtowne zmniejszenie poziomu PSA, który po tym okresie stabilizuje się na nowym poziomie. Ten poziom osiąga, w przybliżeniu, wartości równe połowie wartości z przed leczenia.

Ciąża i laktacja

Lek jest przeciwwskazany u kobiet. Lek jest przeciwwskazany w ciąży. Kobiety w ciąży lub w wieku rozrodczym, nie powinny dotykać pokruszonych lub przełamanych tabletek preparatu, ponieważ istnieje możliwość wchłonięcia finasterydu przez skórę i potencjalnego ryzyka dla płodu męskiego. Tabletki preparatu są powlekane, co zapobiega kontaktowi z substancją czynną, pod warunkiem, że nie są one rozkruszone czy połamane.

Interakcje

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji z innymi lekami. Finasteryd nie wpływał w znaczący sposób na układ enzymatyczny związany z cytochromem P-450. Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji między finasterydem w badaniach z następującymi lekami: propranolol, digoksyna, glibenklamid, warfaryna, teofilina i antypiryna. Nie zaobserwowano znaczących objawów niepożądanych kiedy finasteryd był stosowany w badaniach klinicznych łącznie z: inhibitorami ACE, α-adrenolitykami, lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne, blokerami kanałów wapniowych, pochodnymi azotanów, diuretykami, inhibitorami receptorów H2, inhibitorami HMG-CoA reduktazy, NLPZ oraz kwasem acetylosalicylowym i paracetamolem, chinolonami i benzodiazepinami

Cena

Finxta, cena 100% 28.64 zł

Preparat zawiera substancję: Finasteride

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."