Fervex Junior

1 saszetka preparatu Fervex, Fervex o smaku malinowym i Fervex D (bez cukru) zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego, 25 mg maleinianu feniraminy. 1 saszetka (3 g) preparatu Fervex Junior zawiera: 280 mg paracetamolu, 100 mg kwasu askorbowego, 10 mg maleinianu feniraminy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Fervex Junior 8 saszetek 3 g, granulat do sporz. roztw. doustnego

Ascorbic acid,

Paracetamol,

Pheniramine maleate

16.48 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat o skojarzonym działaniu poszczególnych składników. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, głównie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi osiąga po około 30-60 min., przenika do płynów ustrojowych i narządów wewnętrznych, w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi około 2 h. Metabolizowany jest w wątrobie, w 60-80% wydalany jest z moczem w postaci glukuronianów, w 20-30% - w postaci siarczanów, mniej niż 5% wydalane jest z moczem w postaci nie zmienionej; mniej niż 4% metabolizowane jest przy udziale cytochromu P-450 i sprzęgane z glutationem. U chorych z niewydolnością nerek sprzężony paracetamol kumuluje się we krwi. Po podaniu dużych dawek powstaje w organizmie N-acetylo-p-benzochinon odpowiedzialny prawdopodobnie za wywoływanie uszkodzeń wątroby. Maleinian feniraminy dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, wykazuje wysokie powinowactwo do tkanek, wydalany jest głównie z moczem; wykazuje działanie przeciwhistaminowe, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu. Dodatek witaminy C uzupełnia niedobory tej witaminy w organizmie, często występujące w przebiegu chorób przeziębieniowych, nadmiar wydalany jest z moczem. Synergiczne działanie poszczególnych składników leku powoduje redukcję dolegliwości związanych z przeziębieniem i grypą.

Dawkowanie

Doustnie. Fervex Junior. Dzieci 6-10 lat: 1 saszetka 2 razy na dobę; dzieci 10-12 lat: 1 saszetka 3 razy na dobę; dzieci 12-15 lat: 1 saszetka 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h. Maksymalne zalecane dawki paracetamolu. Dzieci i młodzież o masie ciała do 50 kg: maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 60 mg/kg mc./dobę, łącznie nie większa niż 3 g/dobę, podawana w dawkach podzielonych po 10-15 mg/kg mc. Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg: maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4 g/dobę. Pomiędzy podaniem kolejnych dawek zachować przynajmniej 4-godzinne odstępy. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min) przerwy pomiędzy podaniem kolejnych dawek powinny wynosić przynajmniej 8 godzin. Nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem. Zawartość saszetki należy rozpuścić w dostatecznej ilości zimnej lub gorącej wody. Fervex, Fervex o smaku malinowym i Fervex D. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: 1 saszetka 2-3 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h. W przypadku zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować conajmniej 8-godzinne przerwy pomiędzy dawkami. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody, wypić. Nie stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem. W leczeniu stanów grypopodobnych lepiej jest przyjmować lek rozpuszczony w gorącej wodzie, wieczorem, jak najszybciej od wystąpienia objawów.

Wskazania

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat (Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D) lub u dzieci powyżej 6 lat (Fervex Junior). Preparat Fervex D może być stosowany przez chorych na cukrzycę. W przypadku wystąpienia zakażenia bakteryjnego może być konieczne wdrożenie leczenia antybiotykami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Jaskra z wąskim kątem. Rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu. Dzieci w wieku poniżej 6 lat (Fervex Junior); dzieci w wieku poniżej 15 lat (Fervex, Fervex o smaku malinowym, Fervex D). Fervex i Fervex o smaku malinowym: pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu. Fervex D: fenyloketonuria, ze względu na zawartość aspartamu.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia uszkodzenia wątroby.

Niepożądane działanie

Sporadycznie: skórne reakcje uczuleniowe (pokrzywka, rumień), efekty atropinopodobne (suchość w jamie ustnej, zaburzenia akomodacji oka, zatrzymanie moczu - u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego i retencją moczu, splątanie lub pobudzenie - u osób w wieku podeszłym). Istnieją pojedyncze opisy zmian w obrazie morfologicznym krwi (trombocytopenia) po podaniu paracetamolu; stosowany w dużych dawkach lub długotrwale może upośledzić czynność wątroby i/lub nerek.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania.

Uwagi

Podawanie paracetamolu może mieć wpływ na wyniki badania poziomu kwasu moczowego we krwi wykonywanego metodą obejmującą zastosowanie kwasu fosforo-wolframowego; jak również na badanie poziomu glukozy metodą oksydazowo - peroksydazową.

Interakcje

Paracetamol stosowany z lekami hamującymi metabolizm paracetamolu w wątrobie (rifampicyna, leki przeciwpadaczkowe, niektóre leki nasenne) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby; z lamotriginą lub chloramfenikolem - obniża ich stężenie we krwi. Metoklopramid przyspiesza, a propantelina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego; cimetydyna, metyrapon, probenecid, fenazon, salicylamid, izoniazyd, ranitydyna, propranolol - wydłużają okres półtrwania paracetamolu we krwi. Alkohol i leki uspokajające (zwłaszcza barbiturany) nasilają działanie uspokajające feniraminy; leki o działaniu przeciwcholinergicznym (leki przeciwdepresyjne z grupy imipraminy, cholinolityczne leki przeciwparkinsonowskie, spazmolityki atropinowe, dizopiramid, pochodne fenotiazyny) nasilają efekty atropinowe u feniraminy.

Cena

Fervex Junior, cena 100% 16.48 zł

Preparat zawiera substancję: Ascorbic acid, Paracetamol, Pheniramine maleate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."