Feroplex

1 fiolka (15 ml) zawiera 40 mg Fe (III) w postaci proteinianobursztynianu żelaza (800 mg). Preparat zawiera: sorbitol, sodowy parahydroksybenzoesan sodowy metylu, sodowy parahydroksybenzoesan propylu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Feroplex 20 fiolek 15 ml, roztw. doustny

Ferric proteinsuccinylate

56.5 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat zawiera 5% (±0,2%) trójwartościowego żelaza związanego z sukcynylowanymi białkami mleka jako kompleks żelazowo-białkowy. Proteinianobursztynian żelaza charakteryzuje się zmienną rozpuszczalnością w zależności od pH. W kwaśnym środowisku soku żołądkowego (pH poniżej 4,0) kompleks żelaza ulega wytrąceniu, przy czym żelazo pozostaje związane. W środowisku zasadowym dwunastnicy fragment białkowy jest trawiony przez proteazy trzustkowe, uwalniając żelazo i umożliwiając jego wchłanianie.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zawartość 1 do 2 fiolek na dobę w 2 dawkach, najlepiej przed jedzeniem lub według zaleceń lekarza. Zawartość można zażyć bezpośrednio z fiolki lub po rozcieńczeniu wodą. Leczenie należy kontynuować do momentu uzupełnienia rezerw tkankowych żelaza (zwykle 2-3 mies.). Maksymalna dawka dobowa wynosi 1600 mg proteinianobursztynianu żelaza/dobę; nie ma danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania wyższych dawek.

Wskazania

Leczenie niedoboru żelaza oraz niedokrwistości z niedoboru żelaza: u dorosłych, w następstwie przewlekłej utraty krwi, w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hemosyderoza i hemochromatoza, niedokrwistość aplastyczna, hemolityczna i syderoachrestyczna. Przewlekłe zapalenie trzustki. Marskość wątroby.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia niedokrwistości należy ustalić jej przyczynę. Preparat zawiera białka mleka krowiego - należy zachować szczególną ostrożność u osób z nietolerancją białek mleka krowiego, u których może wystąpić reakcja alergiczna. Ryzyko rozwoju tolerancji lub uzależnienia jest znikome. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 6 mies., z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi taka konieczność (np. przewlekłe krwawienie, krwotoczne miesiączki lub uporczywy niedobór żelaza u kobiet w ciąży). Preparat zawiera sorbitol - nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Preparat zawiera parahydroksybenzoesany, które mogą wywołać opóźnione reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Niepożądane działanie

Bardzo rzadko: nudności, bóle w nadbrzuszu, biegunka, zaparcie. Działania niepożądane występują jedynie po zastosowaniu dużych dawek i ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku. W czasie stosowania preparatów żelaza, może wystąpić ciemne zabarwienie stolca.

Ciąża i laktacja

Brak specjalnych ostrzeżeń. Preparat przeznaczony jest do stosowania u kobiet w ciąży i w okresie laktacji, u których często występuje niedobór żelaza.

Uwagi

Brak danych na temat wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn; jakikolwiek wpływ jest jednak mało prawdopodobny. Związki żelaza mogą zaburzać wyniki badań laboratoryjnych na obecność krwi utajonej w kale.

Interakcje

Związki żelaza mogą zmniejszać wchłanianie tetracyklin, bisfosfonianów, przeciwinfekcyjnych chinolonów, penicylaminy, tyroksyny, lewodopy, karbidopy, metylodopy. Lek należy podawać przynajmniej 2 h po zastosowaniu któregokolwiek z tych leków. Wchłanianie żelaza może ulec zwiększeniu, gdy jednocześnie podaje się kwas askorbowy (witamina C) w dawce powyżej 200 mg, lub zmniejszeniu, gdy jednocześnie podaje się środki zmniejszające kwasowość soku żołądkowego. Pacjenci otrzymujący równocześnie chloramfenikol mogą z opóźnieniem reagować na leczenie żelazem. Nie obserwowano dotychczas interakcji z lekami z grupy antagonistów receptorów H2. Związki kompleksujące żelazo (takie jak fosforany, fityniany i szczawiany), zawarte w warzywach, mleku, kawie i herbacie, hamują wchłanianie żelaza. Preparat należy podawać co najmniej 2 h po spożyciu któregokolwiek z tych produktów.

Cena

Feroplex, cena 100% 56.5 zł

Preparat zawiera substancję: Ferric proteinsuccinylate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."