Cyclonamine

1 tabl. zawiera 250 mg etamsylatu. Preparat zawiera pirosiarczyn sodu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Cyclonamine 30 szt., tabl.

Etamsylate

19.25 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat o działaniu przeciwkrwotocznym i angioprotekcyjnym. Wpływa na początkową fazę zatrzymywania krwawienia (interakcja między śródbłonkiem i płytkami krwi). Dzięki poprawie przylegania płytek i przywróceniu wytrzymałości ścian włośniczek powoduje skrócenie czasu krwawienia oraz zmniejszenie utraty krwi. Nie powoduje zwężenia naczyń, nie zmienia plazmatycznych czynników krzepnięcia. Po podaniu doustnym wolno wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax w surowicy po 4 h. Wiąże się z białkami osocza w ponad 95%. Lek jest wydalany w moczu, w ponad 75% w postaci niezmienionej. T0.5 wynosi około 8 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Przed zabiegiem chirurgicznym: 1 do 2 tabl. (250-500 mg) na 1 h przed zabiegiem chirurgicznym. Po zabiegu chirurgicznym: 1 do 2 tabl. (250-500 mg) co 4 do 6 h, dopóki istnieje ryzyko krwawienia. Choroby wewnętrzne: zwykle 2 tabl. 2 do 3 razy na dobę (1000-1500 mg). Przyjmować razem z jedzeniem, popić małą ilością płynu. Czas trwania leczenia zależy od wyników leczenia. Ginekologia, plamienia i nadmierne krwawienia menstruacyjne: 2 tabl. 3 razy na dobę (1500 mg) wraz z jedzeniem, popić małą ilością płynu. Leczenie trwa 10 dni i rozpoczyna się na 5 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem menstruacji. Dzieci: połowa dawki dla dorosłych.

Wskazania

W chirurgii: zapobieganie i leczenie przedoperacyjne lub pooperacyjne krwawienia włośniczkowego we wszystkich typach operacji z polem dobrej perfuzji tkanek (w otorynolaryngologii, ginekologii, położnictwie, urologii, stomatologii, okulistyce, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej). W chorobach wewnętrznych: zapobieganie i leczenie krwawienia włośniczkowego o różnej etiologii i lokalizacji (krwiomocz, krwawe wymioty, krew w kale, krwawienie z nosa, krwawienia z dziąseł). W ginekologii: plamienie (krwawienie poza cyklem miesiączkowym), nadmierne krwawienie menstruacyjne pierwotne lub wtórne wywołane wkładką wewnątrzmaciczną po wykluczeniu przyczyn organicznych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostra porfiria.

Środki ostrożności

Jeżeli etamsylat stosowany jest w celu zmniejszenia nadmiernego i (lub) przedłużającego się krwawienia menstruacyjnego, a poprawa jednak nie nastąpi, należy znaleźć i wykluczyć możliwe przyczyny patologiczne.

Niepożądane działanie

Rzadko: bóle brzucha, nudności, bóle głowy, wysypka. W większości przypadków objawy te spontanicznie ustąpią. Jeśli jednak nie ustępują, należy zmniejszyć dawkowanie lub odstawić preparat.

Ciąża i laktacja

Ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania nie zaleca się preparatu w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego nie zaleca się stosowania w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Nieznane. Preparat może być kojarzony z innymi lekami (także przeciwzakrzepowymi). W przypadku potrzeby podania wlewu dekstranu, etamsylat powinien być podany jako pierwszy.

Cena

Cyclonamine, cena 100% 19.25 zł

Preparat zawiera substancję: Etamsylate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."