Clemastinum Aflofarm

5 ml syropu zawiera 0,5 mg klemastyny w postaci fumaranu. Preparat zawiera: sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glikol propylenowy, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Clemastinum Aflofarm but. 100 ml, syrop

Clemastine

6.57 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwhistaminowy I generacji, pochodna etanolaminy. Kompetycyjny antagonista receptora H1. Wykazuje niewielką aktywność przeciwcholinergiczną i działanie hamujące czynność OUN. Hamuje fizjologiczne efekty działania histaminy, takie jak zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych (prowadzące do obrzęków i zaczerwienienia skóry) oraz skurcz mięśniówki gładkiej naczyń i oskrzeli. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje po 4-6 h. Klemastyna jest metabolizowana w wątrobie. Ulega efektowi pierwszego przejścia. Biodostępność wynosi 39,2% podanej dawki. T0,5 wynosi ok 21 h. Klemastyna jest wydalana głównie z moczem w postaci metabolitów.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 rż. Alergiczny nieżyt nosa: 10 ml 2 razy na dobę, maksymalnie 60 ml na dobę w dawkach podzielonych. Alergie skórne: 20 ml syropu dwa razy na dobę. Maksymalnie 60 ml na dobę w dawkach podzielonych. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Alergiczny nieżyt nosa: 5 ml syropu 2 razy na dobę. Maksymalnie 30 ml na dobę w dawkach podzielonych. Alergie skórne: 10 ml syropu 2 razy na dobę. Maksymalnie 30 ml na dobę w dawkach podzielonych.

Wskazania

Leczenie objawów związanych z alergicznym nieżytem nosa, takich jak: wodnista wydzielina z nosa, kichanie, łzawienie, świąd nosa. Łagodzenie objawów niektórych alergii skórnych, takich jak: pokrzywka, zapalenie kontaktowe skóry, wyprysk atopowy, świąd, obrzęk Quinckego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na leki o podobnej budowie do klemastyny – grupy pochodnych etylenodiaminy (jak np. chlorfeniramina, difenhydramina). Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO. Dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów: z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym; z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania; z nadczynnością tarczycy; z chorobami układu krążenia i nadciśnieniem tętniczym; ze zwężeniem odźwiernika; z wrzodem trawiennym utrudniającym pasaż treści pokarmowej; z chorobami układu oddechowego (włącznie z astmą); z trudnościami w oddawaniu moczu; z porfirią, ponieważ klemastyna może nasilać objawy kliniczne tej choroby; u osób w podeszłym wieku, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (np. drżeń, nadmiernego uspokojenia, zawrotów głowy oraz niedociśnienia tętniczego). Podczas stosowania klemastyny nie należy pić alkoholu. Należy unikać równoczesnego stosowania klemastyny i leków hamujących czynność OUN (barbiturany, anksjolityki, neuroleptyki). Należy unikać równoczesnego stosowania klemastyny z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi i hydroksyzyną. Preparat zawiera sorbitol, nie należy stosować preparatu u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Ponadto syrop zawiera parahydroksybenzoesany metylu i propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). 5 ml preparatu zawiera 250 mg etanolu 96% (240 mg czystego etanolu) co jest równoważne ok. 6,08 ml piwa i 2,53 ml wina. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy to wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Preparat zawiera glikol propylenowy i może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

Niepożądane działanie

Często: zmęczenie, senność. Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego. Rzadko: ból głowy, nudności, suchość w ustach, dyskomfort w nadbrzuszu, pokrzywka, wysypka, rumień polekowy, fotodermatoza, wstrząs anafilaktyczny. Bardzo rzadko: zaparcia, kołatanie serca, tachykardia. Częstość nieznana: nadmierne uspokojenie, zaburzenia koordynacji oraz uczucie znużenia, zaburzenia nastroju (euforia, nadmierna pobudliwość, podniecenie), niepokój, bezsenność, drżenia, zaburzenia widzenia (widzenie podwójne i niewyraźne), szumy w uszach, drgawki, brak łaknienia, wymioty, biegunka, zmniejszenie czynności wydzielniczej w drogach oddechowych, uczucie zatkanego nosa, suchość błony śluzowej nosa i gardła, chrypka, niedociśnienie tętnicze, skurcze dodatkowe, trudności w oddawaniu moczu lub zatrzymanie moczu, zaburzenia miesiączkowania, małopłytkowość, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, nadmierna potliwość, dreszcze.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Klemastyna przenika do mleka, nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Podczas stosowania klemastyny nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn z powodu pogorszenia sprawności psychoruchowej. Należy przerwać stosowanie leku na kilka dni (co najmniej 3 dni) przed wykonaniem testów alergicznych.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie z lekami hamującymi czynność OUN, takimi jak barbiturany, neuroleptyki, anksjolityki, powoduje nasilenie hamującego działania na OUN. Należy unikać stosowania klemstyny z TLPD oraz hydroksyzyną, ze względu na nasilenie działania cholinolitycznego. Lek nasila działanie alkoholu na OUN, nie należy pić alkoholu. Inhibitory MAO przedłużają i nasilają działanie cholinolityczne klemastyny. Jednoczesne stosowanie tych leków jest przeciwwskazane.

Cena

Clemastinum Aflofarm, cena 100% 6.57 zł

Preparat zawiera substancję: Clemastine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."