Citocartin 200

1 ml roztworu Citocartin 100 zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy i 10 µg L-adrenaliny (stężenie adrenaliny 1:100 000). 1 ml roztworu Citocartin 200 zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy i 5 µg L-adrenaliny (stężenie adrenaliny 1:200 000). Wkłady do strzykawki zawierają 1,7 ml roztworu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Citocartin 200 50 wkładów po 1,7 ml, roztw. do wstrz.

Epinephrine,

Articaine hydrochloride

126.67 zł 2019-04-05

Działanie

Środek miejscowo znieczulający z grupy pochodnych amidowych. Powoduje odwracalne zahamowanie przewodnictwa we włóknach nerwowych przez blokowanie pompy sodowo-potasowej i zahamowanie przepuszczalności błony komórkowej dla jonów. Artykaina jest bardziej hydrofilna od lidokainy, dobrze dyfunduje do kości (stała dysocjacji zbliżona do pH fizjologicznego), ze względu na większą adhezyjność do białkowych elementów błon komórkowych jest skuteczniejsza i działa dłużej. Intensywność i jakość znieczulenia zależy od grubości znieczulanych włókien nerwowych: im grubsze - tym wolniej występuje i tym szybciej ustępuje efekt analgetyczny. Dodatek środków obkurczających naczynia przedłuża działanie środka miejscowo znieczulającego, zmniejsza i zwalnia absorbcję środka miejscowo znieczulającego do krwi, zmniejsza jego stężenie we krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów toksycznych; miejscowo poprawia hemostazę; może wywoływać działanie sympatykomimetyczne (silniejsze na receptory β i słabsze na α). Początek działania: 1-3 min od iniekcji; średni czas działania 45-75 min. Działanie leku przejawia się kolejno: obkurczeniem naczyń, zniesieniem czucia bólu, zniesieniem czucia zimna, ciepła, dotyku, ucisku. Wchłonięta artykaina w około 94% wiąże się z białkami osocza, jest metabolizowana przez cholinesterazę osoczową. T0,5 wynosi około 25 min. Metabolity wydalane są z moczem.

Dawkowanie

Dorośli: proste ekstrakcje zęba bez stanu zapalnego - około 1,7 ml Citocartin 100 lub Citocartin 200; ekstrakcje mnogie - 1,7 ml/każdy ząb, należy dążyć do ograniczenia iniekcji; można dodać 1,7 ml doprzedsionkowo; nie zaleca się rutynowego wstrzykiwania do otworu żuchwowego z wyjątkiem sytuacji, gdy nie udało się uzyskać pełnego znieczulenia. Opracowania protetyczne - 0,5-1,7 ml/każdy ząb w zależności od złożoności zabiegu. Dzieci - nie przekraczać dawki 7 mg/kg m.c. artykainy.

Wskazania

W stomatologii - znieczulenie miejscowe (nasiękowe, dowięzadłowe, przewodowe) do zabiegów (ekstrakcje pojedyncze i mnogie); stomatologia zachowawcza, paradontologia, protetyka stomatologiczna, niektóre zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amidowe leki znieczulające miejscowo lub pozostałe składniki preparatu. Nie stosować u pacjentów z kardiomiopatią, zaawansowanymi zmianami miażdżycowymi w tętnicach, nadciśnieniem tętniczym, zmianami niedokrwiennymi, bólami głowy, nadczynnością tarczycy, nefropatią, cukrzycą, jaskrą.Ciąża.Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat.Nie podawać donaczyniowo.

Środki ostrożności

Przed zastosowaniem należy ocenić stan układu krążenia pacjenta. Należy wykonać test aspiracji i podać lek po minimum 10 s obserwacji; przy podawaniu w miejsca dobrze unaczynione należy odczekać minimum 2 min od testu aspiracji i podania dawki wstępnej; starannie monitorować pacjenta. Lek stosować w warunkach dostępu do tlenu oraz sprzętu i leków przeciwwstrząsowych oraz do prowadzenia resuscytacji.

Niepożądane działanie

Może wywołać ostrą reakcję alergiczną lub wstrząs anafilaktyczny. Przedawkowanie względne lub bezwzględne może wywołać pobudzenie, podniecenie, dezorientację zawroty głowy, bóle głowy lub gardła, nudności, wymioty, fotofobię, rozszerzenie źrenic, drżenia, szczękościsk, drgawki, bezdech, śpiączkę. Po podaniu dawek toksycznych lub osiągnięciu w surowicy dużych stężeń mogą wystąpić: hipotonia, tachykardia, bradykardia, utrata przytomności. Przy dawce adrenaliny 5-50 µg/60 kg m.c. przeważa efekt β1-mimetyczny (tachykardia, hipertensja), przy dawkach większych - efekt α-mimetyczny: wazokonstrykcja, hipertensja, tachykardia, zaburzenia rytmu serca. Po podaniu donaczyniowo może wystąpić nadciśnienie tętnicze. U pacjentów z czynnikami ryzyka do stosowania adrenaliny (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, nadczynność tarczycy, przyjmowanie inhibitorów MAO) nie należy podawać więcej niż 2 wkłady do strzykawki zawierające roztwór 1:100 000 adrenaliny. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na pirosiarczyn sodu będący składnikiem preparatu (miejscowe - wysypki skórne, pokrzywka, świąd lub ogólne: kurcz oskrzeli, obrzęk krtani, bezdech, niewydolność krążeniowo-oddechowa).

Ciąża i laktacja

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Interakcje

Z inhibitorami MAO lub trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi może wystąpić nasilenie objawów sympatykomimetycznych; z nieselektywnymi β-blokerami może powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Cena

Citocartin 200, cena 100% 126.67 zł

Preparat zawiera substancję: Epinephrine, Articaine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."