Cavinton®

1 amp. (2 ml) zawiera 10 mg winpocetyny. Preparat zawiera: sorbitol, alkohol benzylowy, pirosiarczyn sodu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Cavinton® 10 amp. 2 ml, konc. do sporz. roztw. do inf.

Vinpocetine

61.05 zł 2019-04-05

Działanie

Winpocetyna jest związkiem o złożonym mechanizmie działania, wpływającym korzystnie na metabolizm mózgowy i przepływ krwi w mózgu, jak również na właściwości reologiczne krwi. Pobudza metabolizm mózgowy: zwiększa transport glukozy przez barierę krew-mózg, zwiększa zużycie glukozy i tlenu przez tkankę mózgową, powoduje zwiększenie tolerancji komórek na niedotlenienie. Przyspiesza cykl metaboliczny noradrenaliny i serotoniny w mózgu. Hamuje agregację płytek krwi, zmniejsza patologicznie zwiększoną lepkość krwi, zwiększa zdolność do odkształcania erytrocytów oraz hamuje wychwyt adenozyny przez erytrocyty, ułatwia transport tlenu do tkanki mózgowej poprzez zmniejszenie powinowactwa tlenu do erytrocytów. Selektywnie zwiększa przepływ krwi przez naczynia mózgowe. Nie wywołuje efektu podkradania - powoduje perfuzję obszarów o zaburzonym ukrwieniu, nie wywołując zmian w miejscach o prawidłowym przepływie krwi. Ponadto winpocetyna działa ochronnie na tkankę nerwową: łagodzi szkodliwy wpływ reakcji cytotoksycznych wywoływanych przez aminokwasy, ma działanie przeciwutleniające. T0,5 winpocetyny wynosi 4,83 ±1,29 h. Lek wydalany jest głównie z moczem (60%) oraz z kałem (40%).

Dawkowanie

Dożylnie, wyłącznie w powolnym wlewie kroplowym. Dorośli: początkowa dawka dobowa wynosi zazwyczaj 20 mg rozcieńczone w 500 ml roztworu do wlewów. Dawkę można zwiększyć do 1 mg/kg mc na dobę, w ciągu 2-3 dni, w zależności od tolerancji leku przez pacjenta. Szybkość wlewu nie powinna przekraczać 80 kropli/min. Czas leczenia wynosi zazwyczaj 10-14 dni, a zazwyczaj stosowana dawka dobowa dla pacjenta o mc. 70 kg wynosi 50 mg/dobę (5 amp. w 500 ml roztworu do wlewów). Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzeniami wątroby lub nerek.Preparat można rozcieńczać w fizjologicznych płynach infuzyjnych zawierających chlorek sodu lub glukozę. Roztwór do wlewów należy zużyć w ciągu 3 h po przygotowaniu. Nie podawać preparatu we wstrzyknięciu domięśniowym. Nie podawać dożylnie nie rozcieńczonego preparatu.Po zakończeniu terapii dożylnej, zaleca się kontynuowanie leczenia preparatem Cavinton w postaci doustnej, w dawce 1 tabl. Cavinton Forte (10 mg) 3 razy na dobę lub 2 tabl. Cavinton (5 mg) 3 razy na dobę.

Wskazania

Leczenie ostrych stanów niedokrwienia mózgu: napadowego, przemijającego niedokrwienia (TIA) i udaru niedokrwiennego oraz stanów po udarze, gdy konieczne jest leczenie parenteralne. Leczenie przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka (np. zakrzepicy, niedrożności środkowej tętnicy lub żyły siatkówki). Leczenie starczego przytępienia słuchu pochodzenia naczyniowego lub spowodowanego toksycznym wpływem leków lub innego rodzaju starczego przytępienia słuchu (samoistnego, w wyniku działania hałasu), choroby Meniere'a i szumu w uszach.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na winpocetynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci (brak badań klinicznych w tej grupie wiekowej). Ostra faza udaru krwotocznego. Ciężka choroba niedokrwienna serca. Ciężkie zaburzenia rytmu serca.

Środki ostrożności

U pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, pacjentów przyjmujących leki przeciwarytmiczne oraz u pacjentów z niemiarowością i zespołem wydłużonego odcinka QT lek można stosować tylko po dokładnym rozważeniu korzyści względem możliwego ryzyka terapii. U pacjentów z zespołem wydłużonego odcinka QT lub przyjmujących leki powodujące wydłużenie odcinka QT zaleca się wykonywanie kontrolnych badań EKG. Ze względu na zawartość sorbitolu w roztworze (160 mg/2 ml) należy oznaczać stężenie glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą leczonych preparatem. Nie stosować leku u pacjentów z nietolerancją fruktozy lub niedoborem fosfatazy fruktozo-1,6-difosforanu. Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego (20 mg/2 ml) preparat może powodować zatrucia i reakcje anafilaktoidalne u niemowląt i dzieci do 3 lat; nie podawać wcześniakom i noworodkom. Ze względu na zawartość pirosiarczynu sodowego preparat może powodować ciężkie reakcje alergiczne i skurcz oskrzeli.

Niepożądane działanie

Często: uderzenia krwi do głowy, zapalenie żył, zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia), . Niezbyt często: zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty głowy, ból głowy, dodatkowy skurcz serca, częstoskurcz, nudności, zgaga, suchość w jamie ustnej, potliwość, alergiczne odczyny skórne, osłabienie, wydłużenie odcinka QT, obniżenie odcinka ST, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Rzadko: ból brzucha, leukopenia.

Ciąża i laktacja

Stosowanie w ciąży i okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Interakcje

W badaniach klinicznych nie obserwowano interakcji gdy winpocetynę podawano z β-adrenolitykami (tj. kloranolol, pindolol), klopamidem, glibenklamidem, digoksyną, acenokumarolem, hydrochlorotiazydem. W pojedynczych przypadkach winpocetyna nasilała hipotensyjne działanie α-metylodopy, dlatego podczas stosowania terapii skojarzonej zaleca się regularną kontrolę ciśnienia krwi. Należy zachować ostrożność stosując winpocetynę w skojarzeniu z lekami działającymi na OUN, jak również z lekami przeciwarytmicznymi i przeciwzakrzepowymi. Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest chemicznie niezgodny z heparyną, dlatego nie należy mieszać tych leków w tej samej strzykawce. Można jednak stosować jednoczesne leczenie lekami przeciwzakrzepowymi. Ze względu na niezgodność preparatu z roztworami do wlewów zawierającymi aminokwasy, nie należy ich mieszać.

Cena

Cavinton®, cena 100% 61.05 zł

Preparat zawiera substancję: Vinpocetine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."