Calcium Resonium

Sól wapniowa sulfonowanej żywicy polistyrenowej - 99,934% (zawartość wapnia wynosi 1,2 g/15 g preparatu).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Calcium Resonium 300 g, proszek doustny lub do sporz. zaw. doodbytniczej

Calcium polystyrene sulfonate

219.94 zł 2019-04-05

Działanie

Żywica jonowymienna stosowana do wiązania nadmiernej ilości jonów potasowych we krwi. Żywica nie wchłania się w przewodzie pokarmowym.

Dawkowanie

Doustnie lub doodbytniczo (lewatywa). Dawkowanie należy ustalić na podstawie regularnych oznaczeń stężenia elektrolitów we krwi. Dorośli. Doustnie: zazwyczaj 15 g 3-4 razy na dobę. Preparat podaje się z małą ilością wody lub w słodkim napoju (z wyjątkiem soków owocowych, które zawierają potas) w stosunku 3 do 4 ml/gram preparatu. Doodbytniczo (w przypadkach, gdy doustne podanie preparatu jest niemożliwe lub utrudnione): w postaci zawiesiny 30 g żywicy w 150 ml wody lub 10% roztworu glukozy raz na dobę we wlewie doodbytniczym, który powinien być utrzymany przynajmniej 9 h; okrężnicę należy następnie wypłukać w celu usunięcia żywicy. Jeżeli początkowo podaje się preparat doustnie i doodbytniczo, podawanie doodbytnicze można przerwać, gdy żywica podana doustnie w sposób naturalny dostanie się do odbytnicy. Dzieci: w ostrej hiperkaliemii podaje się 1 g/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych; w leczeniu podtrzymującym dawkę można zmniejszyć do 0,5 g/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Preparat podaje się doustnie, najlepiej z napojem (ale nie z sokami owocowymi, ponieważ zawierają one dużą ilość potasu) lub z niewielką ilością dżemu albo miodu. W razie konieczności preparat należy podać doodbytniczo, stosując dawkę co najmniej równą doustnej i rozcieńczoną w takich samych proporcjach jak u dorosłych. Następnie okrężnicę należy wypłukać. Noworodki (wyłącznie doodbytniczo): 0,5-1 g/kg mc. na dobę rozcieńczoną jak dla dorosłych. Następnie okrężnicę należy wypłukać. Zawiesinę żywicy należy przygotować na krótko przed zastosowaniem i zużyć w ciągu 24 h.

Wskazania

Hiperkaliemia, występująca w bezmoczu lub w ciężkim skąpomoczu u pacjentów wymagających dializy oraz u pacjentów dializowanych (hemodializa lub dializa otrzewnowa). Preparat jest zalecany u pacjentów, u których stosowanie soli sodowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej jest niewskazane ze względu na zawartość sodu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sól wapniową sulfonowanej żywicy polistyrenowej lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stężenie potasu we krwi poniżej 5 mmol/l. Stany związane z hiperkalcemią (np. nadczynność przytarczyc, szpiczak mnogi, sarkoidoza lub rak z przerzutami). Nadwrażliwość na sulfonowane żywice polistyrenowe w wywiadzie. Niedrożność jelit. Nie stosować doustnie u noworodków. U noworodków z atonią jelit (pooperacyjną lub spowodowaną przez leki). Jednoczesne stosowanie sorbitolu lub spożywanie produktów, do których jest on dodany (U pacjentów leczonych sulfonianami polistyrenowymi, zwłaszcza u pacjentów stosujących sorbitol może występować zwężenie przewodu pokarmowego, niedokrwienie jelit oraz inne powikłania dotyczące jelit - martwica i perforacja).

Środki ostrożności

Hipokaliemia: w trakcie leczenia może wystąpić znaczna hipokaliemia, dlatego niezbędna jest właściwa kliniczna i biochemiczna kontrola stężenia potasu w surowicy krwi, szczególnie u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy. Należy przerwać stosowanie leku, jeśli stężenie potasu w surowicy krwi jest mniejsze niż 5 mmol/l. Inne zaburzenia elektrolitowe: podobnie jak wszystkie żywice kationowymienne, sól wapniowa sulfonowanej żywicy polistyrenowej nie jest całkowicie wybiórcza dla potasu. Może wystąpić hipomagnezemia i (lub) hiperkalcemia. Dlatego należy monitorować pacjentów w kierunku wystąpienia tych zaburzeń elektrolitowych. W przypadku wystąpienia klinicznie istotnego zaparcia, należy przerwać stosowanie żywicy do czasu uzyskania prawidłowej perystaltyki jelit. Nie należy stosować środków przeczyszczających zawierających magnez. Podczas przyjmowania żywicy pacjent powinien przyjąć właściwą pozycję aby uniknąć jej wdychania, ponieważ może to doprowadzić do powikłań oskrzelowo-płucnych. Szczególnie ostrożnie stosować u wcześniaków i dzieci z małą masą urodzeniową (ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego lub martwicy jelit). Ostrożnie stosować u dzieci i noworodków podczas podawania leku doodbytniczo (ryzyko skwalenia żywicy w odbytnicy).

Niepożądane działanie

Niekiedy mogą wystąpić nudności, brak łaknienia, wymioty, zaparcia oraz zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hiperkalcemia), rzadko biegunka. Obserwowano powstanie kamieni kałowych po doodbytniczym podaniu leku, szczególnie u dzieci, oraz złogi w żołądku i jelitach po podaniu doustnym. Opisano bardzo rzadkie przypadki niedrożności jelit. W wyniku wniknięcia leku do płuc (podczas wdechu) może wystąpić ostre zapalenie oskrzeli lub odoskrzelowe zapalenie płuc.

Ciąża i laktacja

W ciąży i okresie laktacji stosować jedynie w przypadkach, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu.

Uwagi

Należy kontrolować stężenie potasu i magnezu we krwi (kontrola stężenia potasu jest szczególnie zalecana u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy). Stężenie wapnia we krwi należy kontrolować co tydzień.

Interakcje

Leki przeczyszczające lub zobojętniające treść żołądkową zawierające glin i magnez podawane jednocześnie z preparatem mogą powodować zasadowicę metaboliczną. Hipokaliemia i (lub) hiperkalcemia spowodowana stosowaniem preparatu może znacznie nasilić toksyczne działanie glikozydów naparstnicy na mięsień sercowy. Preparat może zmniejszać wchłanianie litu oraz tyroksyny. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania sorbitolu i soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej ze względu na możliwość powstania martwicy okrężnicy. Preparatu nie należy podawać z sokami ze świeżo wyciśniętych owoców, ponieważ zawierają one potas.

Cena

Calcium Resonium, cena 100% 219.94 zł

Preparat zawiera substancję: Calcium polystyrene sulfonate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."