Allertec®

1 tabl. powl. zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny; tabl. powl. zawierają laktozę. 5 ml syropu zawiera 5 mg dichlorowodorku cetyryzyny; syrop zawiera sorbitol, parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu. 1 ml kropli doustnych zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny (0,5 mg/1 kroplę); krople zawierają parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Allertec® but. 20 ml, krople doustne, roztw.

Cetirizine dihydrochloride

16.79 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwhistaminowy - silny i selektywny antagonista receptorów histaminowych H1. Cetyryzyna wykazuje działanie przeciwalergiczne u pacjentów z nadwrażliwością (atopią) poddawanych prowokacji alergenem. Hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, eozynofili, do skóry i spojówek. Łagodzi objawy zapalenia błony śluzowej nosa i nie wpływa na czynność płuc. Hamuje reakcję prowadzącą do powstawania bąbli pokrzywkowych i zaczerwienienia. Maksymalne stężenie we krwi w stanie stacjonarnym występuje w ciągu 1,0 ± 0,5 h po podaniu doustnym. Lek wiąże się z białkami osocza w ok. 93 ± 0.3 %. Nie podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia. Około 2/3 dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Końcowy T0,5 wynosi około 10 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat: 10 mg (1 tabl. powl. lub 10 ml syropu lub 20 kropli) raz na dobę; dzieci 6-12 lat: 5 mg (1/2 tabl. powl. lub 5 ml syropu lub 10 kropli) 2 razy na dobę; dzieci 2-6 lat: 2,5 mg (2,5 ml syropu lub 5 kropli) 2 razy na dobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. U pacjentów z niewydolnością nerek dawkowanie uzależnić od klirensu kreatyniny (CCr) - CCr = 50-79 ml/min: 10 mg raz na dobę; CCr = 30-49 ml/min: 5 mg raz na dobę; CCr Sposób podania. Tabl. powl można dzielić na połowy wzdłuż nacięcia. Krople należy odmierzyć na łyżkę lub rozcieńczyć w wodzie i przyjąć doustnie bezpośrednio po przyrządzeniu.

Wskazania

Łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki - syrop i krople doustne: u dorosłych i dzieci ≥2 lat; tabl.: u dorosłych i dzieci ≥6 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cetyryzynę, hydroksyzynę lub inne pochodne piperazyny lub pozostałe składniki preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny <10 ml/min.

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania cetyryzyny u dzieci <2 lat. Tabl. powl. nie stosować u dzieci <6 lat. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzenie rdzenia kręgowego, rozrost gruczołu krokowego) - cetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu, padaczką lub ryzykiem wystąpienia drgawek oraz w skojarzeniu z alkoholem. Syrop i krople doustne zawierają p-hydroksybenzoesany, które mogą powodować reakcje alergiczne (typu późnego). Ze względu na zawartość laktozy, tabl. powl. nie stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ze względu na zawartość sorbitolu, syropu nie stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: senność, zmęczenie, ból i zawroty głowy, paradoksalne pobudzenie OUN, trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia akomodacji oka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia czynności wątroby ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych i ze zwiększonym stężeniem bilirubiny, ból brzucha, nudności, zapalenie gardła. U dzieci (6 mż.-12 lat) z częstością ≥1% obserwowano: biegunkę, senność, zapalenie błony śluzowej nosa, zmęczenie. Ponadto, po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane - niezbyt często: pobudzenie, parestezje, biegunka, świąd, wysypka, osłabienie, złe samopoczucie; rzadko: reakcje nadwrażliwości, zachowanie agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność, drgawki, tachykardia, nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, GGT, zwiększone stężenie bilirubiny), pokrzywka, obrzęki, zwiększenie masy ciała; bardzo rzadko: trombocytopenia, wstrząs anafilaktyczny, tiki, zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, dystonia, dyskineza, zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu; częstość nieznana: zwiększenie łaknienia, myśli samobójcze, amnezja, zaburzenia pamięci, zawroty głowy, zatrzymanie moczu.

Ciąża i laktacja

Badania na zwierzętach nie wskazują na szkodliwe działanie cetyryzyny na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu i (lub) noworodka. Należy zachować ostrożność zalecając cetyryzynę kobietom w ciąży lub karmiącym piersią (lek przenika do mleka matki).

Uwagi

Zaleca się odstawienie leków przeciwhistaminowych na 3 dni przed wykonaniem testów skórnych. Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny powinni zwrócić uwagę na reakcję organizmu na lek oraz nie powinni stosować dawek większych niż zalecane. U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na OUN, może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.

Interakcje

Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji z pseudoefedryną lub teofiliną. Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, natomiast zmniejsza szybkość jej wchłaniania.

Cena

Allertec®, cena 100% 16.79 zł

Preparat zawiera substancję: Cetirizine dihydrochloride

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."