Plazmafereza – definicja, rodzaje, metody

Natalia Młyńska

Plazmafereza (wymiana osocza) polega na pobieraniu osocza krwi w celu oczyszczenia go z niepożądanych cząsteczek. Pacjent zwrotnie otrzymuje krew albo z własnym, oczyszczonym osoczem, albo osocze zastępowane jest płynem uzupełniającym. Kiedy plazmafereza jest skuteczna, a kiedy nie powinno się jej stosować?

Najnowsze artykuły