Praca z dzieckiem dyslektycznym [Porada eksperta]

2014-05-12 12:27

Witam , mam pytanie odnośnie dysleksji. Jak należy opracować zasady pracy z dzieckiem dyslektycznym na języku polskim ?

Porada pedagoga
Autor: Getty Images

Jeżeli chodzi o pracę z uczeniem dyslektycznym, trzeba pamiętać o przestrzeganiu Opinii z Poradni Psychologiczno- pedagogicznej. W opinii może Pani znaleźć główne zalecania do pracy z uczniem z dysleksją, proszę dokładnie przeanalizować opinię z PPP, tam też są uwagi oraz wnioski do dalszej pracy.

Uczeń dyslektyczny nie powinien:

- czytać głośno w obecności całej klasy, gdyż to potęguje poziom jego stresu (chyba, że tekst był ćwiczony kilka razy i uczeń potrafi go przeczytać),

- czytać zbyt długich tekstów.

Nauczyciel natomiast nie powinien: stosować rywalizacji i chwalić tylko uczniów zdolnych (tym bardziej porównywać uczniów zdolnych z dyslektycznymi), omawiać błędy w obecności całej klasy.

W pracy z uczniem dyslektycznym należy:

- stosować na przemian głośne i ciche czytane ze sprawdzeniem później czy tekst został przez ucznia zrozumiany,

- polecać pisanie ołówkiem, powtarzać i utrwalać przy każdej nadarzającej się możliwości materiał z lekcji,

- wspierać i chwalić nawet najmniejsze sukcesy,

- przy ocenie prac pisemnych z języka polskiego nie brać pod uwagę błędów dyslektycznych, które mogą obniżać ocenę.

Na ogólną ocenę z języka polskiego powinny mieć wpływ wszystkie osiągnięcia ucznia. Trzeba również pamiętać o indywidualizacji pracy ucznia, stawianie zdań dostosowanych do jego możliwości, zapewnienie warunków do poprawnego wykonania zadania, powolne i systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, dostosowanie czasu trwania ćwiczenia do możliwości ucznia, mobilizowanie ucznia do wykonania zadania poprzez stosowanie różnych form ćwiczeń, całkowite wymazywanie wyrazów z błędem i napisanie ich na górze zeszytu w sposób poprawny, zaznaczanie na marginesie liczby słów błędnie napisanych, naklejanie pasków poprawnie napisanych wyrazów w miejscu wyrazu z błędem.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza