Porażenie mózgowe - przyczyny. Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego

2022-03-22 6:46

Porażenie mózgowe (MPD) jest wynikiem uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Przyczyny takiego stanu są wieloczynnikowe, jednak w pierwszej kolejności wymienia się wcześniactwo i niedotlenienie płodu, które często jest wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonej akcji porodowej. Jakie są jeszcze przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego (MPD)?

chłopiec cierpiący na porażenie mózgowe (MPD)
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) - przyczyny. Patologie płodowe
  2. Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) - przyczyny. Uszkodzenia okołoporodowe
  3. Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) - przyczyny. Uszkodzenia poporodowe

Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) są wieloczynnikowe. Urazy mózgu mogą być wynikiem nieprawidłowości rozwojowych zachodzących już w łonie matki. Do uszkodzenia mózgu może dojść również w trakcie porodu, zwłaszcza tego, który trwa bardzo długo i jest skomplikowany. Porażenie mózgowe może też być nabyte po urodzeniu, w ciągu kilku pierwszych miesięcy życia dziecka.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) - przyczyny. Patologie płodowe

1. Czynniki genetyczne (głównie aberracje chromosomalne, czyli zmiany struktury lub liczby chromosomów).

2. Uszkodzenia komórki jajowej i plemnika przez promieniowanie jonizujące.

3. Defekty enzymatyczne (problemy z przyswajaniem kwasu foliowego).

4. Zaburzenia rozwojowe będące wynikiem oddziaływania w czasie trwania ciąży patogennych czynników (np. chorobotwórczych drobnoustrojów, substancji toksycznych):

  • embriopatie (zaburzenie procesu powstawania narządów, zachodzące między 3. a 8. tygodniem po zapłodnieniu )
  • fetopatie (zaburzenie rozwoju powstające w okresie płodowym, tj. po 8. tygodniu ciąży)

5. Infekcje wirusowe i bakteryjne, np. różyczka, toksoplazmoza, cytomegalia.

Pozostałe czynniki:

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) - przyczyny. Uszkodzenia okołoporodowe

1. Poród przedwczesny

2. Długi i skomplikowany poród (np. pośladkowy, kleszczowy), w trakcie którego doszło do stanu niedotlenienia i niedokrwienia dziecka, a co za tym idzie - do uszkodzenia mózgu.

3. Krwawienia około – i śródkomorowe (często towarzyszące wcześniactwu).

Pozostałe czynniki:

  • anomalie łożyska
  • toniczne skurcze macicy (zbyt duże napięcie spoczynkowe)
  • narkoza

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) - przyczyny. Uszkodzenia poporodowe

Na czym polega poród przez cesarskie cięcie?

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza