Klasa integracyjna [Porada eksperta]

2013-04-03 12:18

Dziecko dostało orzeczenie o niepełnosprawności (zaburzenia psychiczne). Czy powinnam z tym orzeczeniem pójść do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? Przed komisją dziecko było badane w poradni, iloraz inteligencji ma w normie. Czy może dostać z poradni na tej podstawie orzeczenie do kształcenia w klasie integracyjnej? Obecnie jest uczniem 4 klasy szkoły podstawowej. Czy na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności przysługuje dziecku pomoc drugiego nauczyciela w czasie lekcji?

Porada pedagoga
Autor: Getty Images

Orzeczenie o potrzebie nauki w klasie integracyjnej (na czas określony albo na stałe) wydaje komisja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, składająca się z kilku specjalistów oraz Kierownika Poradni. Otrzymałaś orzeczenie o niepełnosprawności dziecka od Komisji Lekarskiej, na podstawie badania psychologicznego i badań lekarskich. Z wszystkimi posiadanymi dokumentami musisz zgłosić się więc do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (właściwej dla miejsca zamieszkania) i poprosić o wydanie orzeczenia dla szkoły. Może się zdarzyć, że przed sformułowaniem orzeczenia Poradnia będzie chciała przeprowadzić dodatkowe badanie dziecka. W orzeczeniu, poza diagnozą lekarską i psychologiczną, powinny być wskazówki dla szkoły dotyczące metod i form pracy z uczniem oraz szczegółowe zalecenia (np. objęcie określonymi zajęciami dodatkowymi, maksymalny dopuszczalny czas pracy ucznia w ciągu dnia itd.). Możesz poprosić o uwzględnienie spraw, o których wiesz z dotychczasowych doświadczeń w pracy z dzieckiem. Przy odbiorze dokumentu sprawdź, czy tej części (wskazówki i zalecenia) nie pominięto. Następnie musisz złożyć w szkole swój wniosek o przyjęcie dziecka do klasy integracyjnej i dołączyć do niego orzeczenie Poradni. Nie wiem, jak wygląda sprawa klas, czy szkół integracyjnych w Twojej okolicy. Teoretycznie (bo tak powinno być) z klasą integracyjną pracują równolegle dwie osoby: jedna z przygotowaniem ogólnym, druga z przygotowaniem specjalistycznym. Drugi nauczyciel-opiekun to zwykle pedagog albo psycholog, który wspomaga uczniów niepełnosprawnych. Skoro znalazłaś się w takiej sytuacji, poczytaj na www.niepełnosprawni.pl - hasło: do czego ma prawo uczeń niepełnosprawny. Warto znać. W razie nieporozumień wiadomo, na jaki dokument prawny się powołać. Przydać się może też lektura stron internetowych: a) Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz b) 10 pytań o szkołę integracyjną.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

NOWY NUMER

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram
poradnik ciaza