Choroby mózgu – rodzaje chorób mózgu

2015-03-24 9:21

Choroby mózgu mogą dotknąć każdego, bez względu na wiek. U dzieci zwykle diagnozuje się guzy mózgu, które stanowią około 20 procent wszystkich nowotworów wieku dziecięcego. Z kolei młodzież i dorośli często zmagają się z zaburzeniami odżywiania czy depresją. Poza tym wzrasta liczba seniorów z Alzheimerem, chorobą Parkinsona czy udarami mózgu - wszystko z powodu starzenia się społeczeństwa. Sprawdź, jakie są choroby mózgu.

CHOROBY MÓZGU – rodzaje chorób mózgu
Autor: Thinkstockphotos.com Choroby mózgu mogą dotknąć każdego, bez względu na wiek. Sprawdź, jakie są choroby mózgu.

Spis treści

  1. Choroby mózgu – neurodegeneracyjne choroby mózgu
  2. Choroby mózgu - naczyniowe choroby mózgu
  3. Choroby mózgu - zapalenie mózgu
  4. Choroby mózgu - nowotwory
  5. Choroby - schizofrenia, depresja, bezsenność
  6. EPIDEMIA CHORÓB MÓZGU? [WIDEO]

Choroby mózgu to grupa schorzeń, która obecnie stanowi jeden z czołowych problemów zdrowotnych. Na choroby mózgu cierpi już 165 mln Europejczyków, na leczenie których rocznie wydaje się 800 miliardów euro - to miej więcej tyle, ile na choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę i raka razem. A wyniku starzenia się społeczeństwa, koszty te będą wzrastać - tak wynika z raportu Europejskiej Rady Mózgu (European Brain Council) z 2014 roku.

Choroby mózgu – neurodegeneracyjne choroby mózgu

  • demencja (otępienie), czyli postępujący spadek sprawności intelektualnej, spowodowany zmianami w mózgu. Najczęstszą postacią otępienia jest choroba Alzheimera, która w Polsce dotyka około 250 tys. osób. Szacuje się, że do 2020 r. w naszym kraju liczba osób zmagających się z otępieniem może wynieść prawie 1 mln
  • choroba Parkinsona to choroba mózgu, która prowadzi do systematycznie narastającej niesprawności ruchowej. W Polsce cierpi na nią około 80 tysięcy osób. Dotyka zwykle ludzi starszych, po 50. - 60. roku życia, a częstotliwość jej występowania wzrasta z wiekiem
  • stwardnienie rozsiane jest wynikiem niszczenia osłonek mielinowych włókien nerwowych, co zakłóca przewodzenie impulsów nerwowych, a co za tym idzie - funkcjonowanie praktycznie wszystkich narządów. Dochodzi do zaburzenia ruchu, widzenia, a nawet zmian psychicznych. Jak wynika z danych Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, na świecie choruje około 2,5 mln osób z tego ok. 500 tys. w Europie, a w Polsce - ok. 40 tys. osób

Inne choroby neurodegeneracyjne mózgu to stwardnienie zanikowe boczne (ALS), pląsawica Huntingtona, choroba Picka, choroba Alexandra, choroba Alpersa, choroba Spielmeyera-Vogta-Sjögrena (inaczej choroba Battena), choroba Canavan, zespół Cockayne'a, choroba Pelizaeusa-Merzbachera, choroba Refsuma, ataksja rdzeniowo-móżdżkowa

Choroby mózgu - naczyniowe choroby mózgu

Najczęściej diagnozowaną chorobą naczyniową mózgu jest udar, czyli nagły wylew krwi do mózgu. Jak wynika z badań, co dziesiąty człowiek w Europie po 50. roku życia umiera z powodu udaru. Z kolei w Polsce co roku dochodzi do niego u 60 tys. osób.

WARTO WIEDZIEĆ >> Typy udaru mózgu: udar niedokrwienny i udar krwotoczny

Ponadto do naczyniowych chorób mózgu zalicza się takie schorzenia, jak:

Choroby mózgu - zapalenie mózgu

Osobną grupę chorób mózgu stanowi zapalenie mózgu. Może to być zapalenie wirusowe, bakteryjne lub grzybicze, o podłożu autoimmunologicznym lub powikłaniem po szczepieniach.

SPRAWDŹ >> ZAPALENIE MÓZGU - przyczyny, rodzaje, objawy i leczenie

Choroby mózgu - nowotwory

Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Nowotworów, guzy mózgu stanowią 2 proc. zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce. Największą grupę guzów mózgu stanowią glejaki (stanowią 40-67 proc. pierwotnych guzów mózgu). Z kolei najczęstszym łagodnym guzem mózgu jest oponiak.

Choroby - schizofrenia, depresja, bezsenność

Do chorób mózgu zalicza się także choroby psychiczne, takie jak, np. schizofrenia, gdzie każdy epizod psychotyczny wiąże się z uszkodzeniem substancji szarej i białej mózgu, oraz zaburzenia nastroju - w tym chorobę afektywną dwubiegunową i depresję.

Poza tym do chorób mózgu można zaliczyć zaburzenia nerwowo-mięśniowe (np. dystonia), zaburzenia lękowe, uzależnienia, zaburzenia osobowości, a nawet zaburzenia odżywiania i problemy z zasypianiem.

Inne choroby mózgu to migrena, czyli nagły, silny ból głowy, zwykle występujący po jednej stronie głowy, połączony często z mdłościami i zaburzeniami wzroku. Jak wynika z badań, cierpi na nią 9 proc. Polaków, zwykle młodych – w wieku 20-50 lat - w przeważającej większości kobiety.

Do chorób mózgu należy zaliczyć także padaczkę (epilepsję). Jest to choroba objawiająca się napadami drgawek i utratą przytomności, która jest wynikiem zaburzenia funkcje grupy neuronów (komórek nerwowych), skupionych w określonej części mózgu. W Polsce na padaczkę cierpi około 400 tys. osób.

EPIDEMIA CHORÓB MÓZGU? [WIDEO]