Koronawirus a prawa pracownika

2020-03-13 17:49

WHO ogłosiło pandemię koronawirusa. W związku z tym pracodawcy decydują się na zamykanie zakładów pracy i, o ile to możliwe, kierowanie pracowników do pracy zdalnej. Rodzice dzieci do 8. roku życia mogą liczyć na wsparcie rządu i zasiłek opiekuńczy związany z pobytem w domu i opieką nad dzieckiem. Jakie jeszcze prawa ma pracownik w obliczu pandemii?

Urząd Miejski w Przemyślu szuka osób do pracy przy wprowadzaniu danych do systemu
Autor: Getty Images

Pracodawcy w odpowiedzi na apel rządu oraz WHO zdecydowali się na pozwolenie na pracę zdalną, jeśli jest to możliwe. Wielu z nich zdecydowało się (lub zdecyduje) na zamknięcie zakładu pracy.

Czy w sytuacji zamknięcia zakładu pracy przysługuje wynagrodzenie? 

W przypadku, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy albo jego część, bądź gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej zastosowanie znajdzie art. 81 § 1 Kodeksu pracy.

W praktyce oznacza to, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje wynagrodzenie.

Na stronie gov.pl znajdziemy informację o wysokości wynagrodzenia, w zależności od rodzaju umowy. Przy czym wynagrodzenie nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czy nauczyciele dostaną pensje?

Tak - Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało, by traktować aktualny okres jako przestój. To będzie oznaczało normalne prawo do wynagrodzenia, określonego w umowie o pracę.

#RazemPrzeciwKoronawirusowi logotypy
Autor: Materiały prasowe

#RazemPrzeciwKoronawirusowi

Czy pracodawca może zmusić do urlopu?

Nie - pracodawca nie może wysłać pracownika na przymusowy urlop, także w czasie pandemii koronawirusa. Ustalenie urlopu musi odbyć się za zgodą dwóch stron - zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Wniosek o bezpłatny urlop składa pracownik.

Czy osoby na umowie o dzieło lub zlecenie dostaną wypłatę lub zasiłek?

Osoby na umowie zlecenie mogą dostać zasiłek, ale tyko wtedy, jeśli zdecydowały się na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego. Niestety w przypadku umów o dzieło nie ma takiej możliwości, więc sytuacja takich pracowników jest trudna.

Czy pracodawca może zmusić do pracy zdalnej?

Tak. Praca zdalna jest możliwa, nawet jeśli pracownik się na nią nie zgadza. Należy przy tym pamiętać, żeby ustalić plan takiego świadczenia i wprowadzić odpowiedni nadzór.

Czytaj więcej

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki