Nowe zalecenia dla stomatologów. Co z naszą wizytą u dentysty?

2020-03-13 16:15

Zobacz, co Komisja Stomatologiczna NRL zaleca lekarzom stomatologom w obliczu epidemii koronawirusa SARS CoV-2. Czy będą odwoływać planowane wizyty pacjentów?

Zalecenia dla stomatologów
Autor: Getty Images

11 marca 2020 r. Komisja Stomatologiczna NRL wydała komunikat w związku z pandemią koronawirusa SARS CoV-2, w którym rekomenduje, aby zawiesić przyjęcia pacjentów lub ograniczyć je do tych wyłącznie niezbędnych. Ostateczna decyzja należy oczywiście do lekarzy stomatologów, ale mają do tego całkowite prawo. 

Komisja Stomatologiczna argumentuje, że decyzja ta jest powodowana troską o dobro publiczne, gdyż 90 procent zabiegów stomatologicznych odbywa się z użyciem narzędzi tworzących aerozol wody i cząsteczek śliny, które zostają w powietrzu nawet po zabiegu, przez co możliwość zakażenia personelu, a także kolejnych pacjentów jest tu większe niż w poradniach innych specjalizacji.

Z rekomendacją ograniczenia udzielania świadczeń wystąpili konsultanci krajowi w dziedzinie periodontologii i protetyki stomatologicznej. Wobec braku jasnych wytycznych ze strony władz Komisja Stomatologiczna rekomenduje ograniczenie świadczenia usług do tych niezbędnie koniecznych, ratujących życie lub zapobiegających ciężkiemu uszkodzeniu zdrowia.  

Komisja Stomatologiczna NRL proponuje oprzeć postępowanie na poniższym schemacie: 

  1. W przypadku decyzji o zawieszeniu przyjęć placówka stomatologiczna zapewnia kontakt telefoniczny pacjentom wymagających pilnej interwencji. Po wstępnej ocenie problemu na podstawie rozmowy telefonicznej lekarz decyduje o dalszym toku postępowania. Lekarz ma też prawo do wystawienia e-recepty, a w szczególnych wypadkach również zwolnienia lekarskiego na okres oczekiwania na wizytę (jednak zgodnie z przepisami możliwe jest wystawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy do dwóch dni wstecz).
  2. Jeżeli wizyta pacjenta w gabinecie jest niezbędna, pacjent umawiany jest w najbliższym możliwym terminie i to pacjent powinien dostosować się do wyznaczonego terminu.
  3. Przyjęcie pacjenta poprzedza złożenie oświadczenia (w przypadku dziecka - przez opiekuna).
  4. Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości co do stanu pacjenta: rzetelności złożonego oświadczenia czy objawów i wywiadu nakierowującego na podejrzenie nosicielstwa wirusa SARS-CoV-2 – wdrażana jest typowa procedura określona przez GIS.
  5. Konieczny zabieg należy przeprowadzić z maksymalną starannością w zakresie ochrony przed ewentualnym zakażeniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej, płukanie jamy ustnej ciepłym roztworem płynu antyseptycznego z zawartością chlorheksydyny, koferdam - jeśli zabieg wiąże się z powstaniem aerozolu wody i śliny, dezynfekcję sprzętu - włącznie z dezynfekcją powierzchniową klamek, siedzeń).

Pobierz wzór zawiadomienia o zawieszeniu przyjęć pacjentów >>>

Jednocześnie NRL zapewnia, że w dalszym ciągu będzie prowadzić konsultacje z NFZ i zabiegać o uwzględnienie sytuacji placówek medycznych przy projektowaniu przepisów dotyczących osłon i rekompensat, a także o natychmiastowe udostępnienie testów na obecność wirusa dla personelu medycznego.


Jak podkreśla Andrzej Cisło, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL i wiceprzewodniczący NRL, komunikat nie jest prezentacją oficjalnego stanowiska Naczelnej Izby Lekarskiej. 

Zobacz cały komunikat Komisji Stomatologicznej NRL >>>

#RazemPrzeciwKoronawirusowi logotypy
Autor: Materiały prasowe

#RazemPrzeciwKoronawirusowi

Koronawirus instrukcja postępowania