Szczepienie Hib - szczepionka przeciwko pałeczce hemofilnej typu b

2017-12-12 14:36

Szczepienie Hib to szczepionka przeciwko pałeczce hemofilnej typu b - bakterii, która wywołuje choroby o ciężkim przebiegu. Jeśli nie zostaną one rozpoznane w porę lub będą niewłaściwie leczone, mogą skończyć się trwałym kalectwem, a nawet śmiercią dziecka. Szczepienie Hib chroni dziecko przed tymi groźnymi chorobami i związanymi z nimi powikłaniami. Kiedy podawać szczepionkę przeciw Hib? Jakie mogą być skutki uboczne jej zastosowania?

Szczepienie Hib - szczepionka przeciwko pałeczce hemofilnej typu b
Autor: Thinkstockphotos.com Szczepienie Hib - szczepionka przeciwko pałeczce hemofilnej typu b

Spis treści

 1. Szczepienie Hib - przed jakimi chorobami chroni?
 2. Szczepienie Hib - rodzaje
 3. Szczepienie Hib - przeciwwskazania
 4. Szczepienie Hib - czy jest skuteczne?
 5. Szczepienie Hib - skutki uboczne
 6. Szczepienia ochronne dzieci – skutki uboczne

Szczepienie Hib to szczepionka przeciwko pałeczce hemofilnej typu b (Haemophilus influenzae typu B) - bakterii, która jest przyczyną chorób o ciężkim przebiegu, często zagrażających życiu. Patogen zwykle atakuje dzieci do 5. roku życia - najczęściej te między 6. a 24. miesiącem życia. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania poważnym chorobom wywołanym przez Hib jest szczepionka.

Szczepienie Hib - przed jakimi chorobami chroni?

Szczepienie Hib chroni przed chorobami, które może wywołać pałeczka hemofilna typu b:

Najbardziej zagrożone poważnymi chorobami wywołanymi przez Hib są dzieci do 5. roku życia - ponad 80 proc. takich zakażeń występuje w tym wieku.

Ryzyko, że niezaszczepione dziecko zachoruje, jest bardzo duże.

Szczepienie Hib - rodzaje

Szczepionki przeciwko Hib należą do szczepionek „nieżywych”, tzn. zawierają oczyszczone fragmenty komórki bakteryjnej. Szczepionki przeciw zakażeniom Hib występują jako:

Szczepionki monowalentne są oferowane w ramach programu szczepień ochronnych, w związku z tym są bezpłatne. Płatne są szczepionki skojarzone, które zawierające komponent Hib.

  1. szczepionki monowalentne - zawierają tylko składnik, który chroni przeciw Hib

  • szczepionka Act-HIB
  • szczepionka Hiberix
  • szczepionka PedvaxHIB

   2. szczepionki skojarzone - podobnie jak szczepionka monowalentna zawiera składnik, który chroni przeciw Hib oraz dodatkowo składniki uodporniające jednocześnie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (składnik bezkomórkowy), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis (IPV) (tj. szczepionki DTaP+HBV+IPV+Hib)

   • szczepionka Menitorix (obecnie niedostępna)
   • szczepionka INFANRIX -IPV + Hib
   • szczepionka PENTAXIM
   • szczepionka INFANRIX Hexa
   • szczepionka HEXACIMA
   Warto wiedzieć

   Szczepionka przeciw Hib - kiedy podawać?

   Szczepionka przeciw zakażeniom Hib jest przeznaczona dla dzieci od 6. tygodnia do 5. roku życia oraz starszych dzieci z grup ryzyka, np. po usunięciu śledziony.

   Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, szczepienie przeciw Hib jest obowiązkowe dla dzieci od 6. tygodnia do 2. roku życia. Pełen cykl szczepienia przeciw zakażeniom Hib obejmuje:

   • szczepienie podstawowe - 3 dawki szczepionki podane są w wieku od 6. tygodnia do 6. miesiąca życia w odstępach czasu nie krótszych niż 6 – 8 tygodni
   • szczepienie uzupełniające - jedna dawka szczepionki w 16.-18. miesiącu życia dla zapewnienia długotrwałej odporności

   Dzieciom w wieku 6. - 12. miesięcy, wcześniej nieszczepionym podajemy 2 dawki szczepionki w odstępie nie krótszym niż 1 mies. oraz dawkę uzupełniającą w 16-18 miesiącu życia. Dzieciom w wieku 1-5 lat, wcześniej niezaszczepionym, podajemy 1 dawkę szczepionki.

   Szczepionka może być podawana jednocześnie z innymi szczepionkami (np. DTP, IPV, WZW B), ale w osobne miejsca ciała lub w jednym wstrzyknięciu w postaci szczepionki skojarzonej (5 w 1 lub 6 w 1).

   Źródło:www.szczepienia.pzh.gov.pl

   Szczepienie Hib - przeciwwskazania

   Podanie szczepionki Hib jest przeciwwskazane wtedy, gdy występuje znana alergia na jeden ze składników szczepionki, a w szczególności na toksoid tężcowy. Szczepionki nie podaje się także wtedy, gdy wystąpiła reakcja alergiczna po podaniu poprzedniej dawki skoniugowanej szczepionki przeciw Haemophilus influenzae typ b.

   Jeśli dziecko ma gorączkę, cierpi na ostrą chorobę, szczepienie należy przełożyć.

   Szczepienie Hib - czy jest skuteczne?

   Szczepienie chroni w 95–100 proc. dzieci przed ciężkim zakażeniem Hib, a także przed zapaleniem płuc wywołanym przez hemofilus.2

   Szczepienie Hib - skutki uboczne

   Nie odnotowano poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).

   Do bardzo rzadkich objawów ogólnych, zwykle ustępujących w ciągu 12 do 24 godzin należą:

   • gorączka
   • gorsze samopoczucie
   • podrażnienie
   • reakcje w miejscu podania takie jak ból, zaczerwienienie, obrzęki i (lub) stan zapalny, stwardnienie

   Jeżeli szczepionka przeciw Hib podawana jest w postaci skojarzonej należy wziąć pod uwagę występowanie NOP na inne składniki w niej zawarte, np. krztuścowy.

   Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

   Wszelkie NOP-y należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

   Szczepienia ochronne dzieci – skutki uboczne

   Wielu rodziców decyduje się nie szczepić swoich dzieci, ze względu na możliwość wystąpienia skutków ubocznych po szczepieniach. O tym jakie reakcje mogą wystąpić po szczepieniach opowiada pediatra Alicja Karney z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

   Szczepienia ochronne dzieci – skutki uboczne

   Źródło:

   1. www.szczepienia.pzh.gov.pl

   2. www.zaszczepsiewiedza.pl