DEPRESJA: objawy i leczenie. Test: czy masz depresję?

166 komentarze
Autor: Monika Majewska

Depresja stanowi obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie - tak wynika z danych Według Światowej Organizacji Zdrowia. Depresja dotyka około 10 procent populacji. Kto jest najbardziej narażony na depresję i jak ją rozpoznać? Jakie są rodzaje i objawy depresji? Jak przebiega jej leczenie? Gdzie szukać pomocy? Sprawdź także, czy masz depresję - zrób test.

Spis treści

  1. Depresja: objawy
  2. Depresja - przyczyny i czynniki ryzyka
  3. Jak rozpoznać depresję u bliskiej osoby?
  4. Rodzaje depresji
  5. Leczenie depresji
  6. Jak pomóc osobie chorej na depresję?

Depresja to termin wieloznaczny. Potocznie używa się go w odniesieniu do złego samopoczucia, obniżonego nastroju, przygnębienia niezależnie od przyczyn tego stanu. W psychiatrii terminem depresja określa się szczególny rodzaj zaburzeń nastroju i emocji. Objawy depresji mogą być inne u każdego pacjenta i dlatego tak trudno ją rozpoznać. Jeśli samopoczucie jest złe, można mówić o smutku, jeżeli gorsze – o przygnębieniu, a jeśli jest bardzo źle – to prawdopodobnie depresja. Granica pomiędzy "normalnym" przygnębieniem a depresją jako stanem chorobowym nie jest ostra, jednak są pewne objawy, które pozwalają te dwa stany od siebie odróżnić.

Depresja to nie tylko smutek i przygnębienie, ale też utrata zainteresowań i radości życia. Człowiek funkcjonuje w zwolnionym rytmie, ma zaburzenia koncentracji i obniżoną samoocenę. W sposób ponury i pesymistyczny patrzy na świat, przyszłość widzi wyłącznie w czarnych barwach. Dotykają go zaburzenia snu, który jest płytki i nie daje relaksacji.

Depresja: objawy

WHO publikuje kryteria diagnostyczne wszystkich chorób, w tym także i zaburzeń depresyjnych. Kryteria te mają charakter pomocniczy. Ostateczną  diagnozę  można  postawić  tylko  w bezpośrednim kontakcie z lekarzem. WHO  wyróżnia trzy podstawowe objawy depresji   (trzy pierwsze z listy poniżej) oraz siedem dodatkowych:¹

1. obniżony nastrój, czyli depresja jako objaw

Depresja staje się prawdopodobna, o ile ujawnią się równocześnie co najmniej cztery objawy z tej listy, w tym co najmniej dwa podstawowe i będą utrzymywać nieprzerwanie  przez okres co najmniej dwóch tygodni.

2. brak radości (anhedonia)
3. brak energii (anergia)
4. negatywna własna ocena
5. poczucie winy
6. myśli i zachowania samobójcze
7. niesprawność intelektualna
8. zaburzenie aktywności
9. zaburzenia snu
10. zaburzenia apetytu i masy ciała

Nie bez znaczenia jest także wygląd chorego: mimika: uboga, wyraz twarzy: smutny lub napięty, głos: monotonny (bez modulacji), tempo wypowiedzi: spowolnione, ruchy: spowolniałe, ociężałe, niepokój ruchowy (częsta zmiana pozycji ciała w czasie siedzenia, manipulowanie palcami rąk).

Depresji  towarzyszą  często  uporczywe  dolegliwości  cielesne, jak na przykład bóle żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, podbrzusza lub pleców. U wielu chorujących, objawy te wysuwają się na pierwszy plan.

Depresja - przyczyny i czynniki ryzyka

Depresja może być uwarunkowana biologicznie (depresja endogenna, organiczna albo jednobiegunowa) i/lub psychologicznie (depresja egzogenna, reaktywna).

Depresja endogenna wynika z zaburzeń biologicznych, np. w produkcji neuroprzekaźników takich, jak serotonina czy noradrenalina. Niezwykle ważne w depresji są czynniki genetyczne. Co prawda nie są odpowiedzialne za jej rozwój, ale predysponują do łatwiejszego popadania w nią. Ludzie, których członkowie rodzin leczyli się, z dużym prawdopodobieństwem również są zagrożeni wystąpieniem tej choroby.

W Polsce na zaburzenia psychiczne cierpi 8 milionów osób. Około 1,5 miliona z nich to osoby, u których zdiagnozowano depresję. Szacuje się, że nawet co dziesiąty Polak może być dotknięty tą chorobą.

Depresja egzogenna jest związana z wystąpieniem stresującego wydarzenia życiowego, np. śmierć małżonka, rozwód, choroba. Zaburzenia depresyjne występują bardzo często równocześnie z chorobami somatycznymi takimi, jak, m.in. nadciśnienie, cukrzyca i praktycznie wszystkie choroby neurologiczne. Depresje mogą być zarówno przyczyną, jak i skutkiem tych chorób (np. osoby z obniżonym nastrojem zaczynają być podatne na infekcje, gdyż zaburzony jest ich układ odpornościowy, a przewlekłe infekcje prowadzą do obniżonego nastroju). Depresja egzogenna może być również wynikiem działania stosowanych leków (depresja jatrogenna) albo narażania na substancje psychoaktywne.

Przyczyny depresji często są mieszane. Do mieszanego rodzaju można zaliczyć depresję poporodową, w których rolę odgrywają zarówno czynniki psychiczne, jak i zaburzenia hormonalne.

Depresja może również wystąpić w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej i jednobiegunowej.

Jak rozpoznać depresję u bliskiej osoby?

Depresja dotyka około 10 procent populacji. Psychoterapeuta Marcin Poćwiardowski wyjaśnił, jak rozpoznać u bliskiej osoby pierwsze symptomy choroby. Specjalista wyjaśniła, że ważną rolę odgrywa obserwacja, która pomoże nam szybko wyłapać problem. Objawy, jakie powinny nas zaniepokoić, zwykle związane są z problemami ze snem, wahaniem nastrojów czy utratą zapału.

Źródło: x-news.pl/Agencja TVN

Rodzaje depresji

Powyższe objawy są symptomami depresji typowej. Wyróżnia się także inne rodzaje depresji, dla których charakterystyczne są różne objawy.

W depresji urojeniowej dochodzi do nasilenia objawów związanych z obniżeniem własnej wartości i negatywnymi myślami o przyszłości - osiągają one poziom urojeń. Chorzy odnoszą wtedy obojętne sygnały z otoczenia do siebie, samo udręczają się. Może pojawić się myślenie katastroficzne i nieufność wobec bliskich

W depresji agitowanej (lękowej) dominującym objawem jest silne uczucie niepokoju, z nerwowym pobudzeniem włącznie.

Z kolei chory na depresję z zahamowaniem (inaczej osłupienie depresyjne) nie podejmuje żadnej aktywności, nie odżywia się, nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem, pozostaje nieruchomo w jednej pozycji, ma zastygły, cierpiący wyraz twarzy.

Depresja dwubiegunowa, zwana także maniakalno-depresyjną, to choroba psychiczna, w przebiegu której okresy depresji przeplatają się z epizodami manii. Chory przechodzi ze stanu krańcowego zobojętnienia i myśli o śmierci, do skrajnego optymizmu i afirmacji życia.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na depresję choruje 350 milionów ludzi. Każdego roku z jej powodu umiera ok. 800 000 osób. W roku 2020 depresja będzie drugim najpoważniejszym problemem zdrowotnym świata, zaraz po chorobach układu krążenia.

Depresja poschizofreniczna pojawia się jako reakcja na przebyty epizod schizofreniczny. W obrazie klinicznym dominują objawy depresyjne, schizofreniczne nadal występują, ale mają łagodniejszy charakter

Dystymia (dawniej depresja nerwicowa, nerwica depresyjna, depresyjne zaburzenia osobowości lub depresja lękowa przewlekła) obecnie określana jest jako przewlekłe obniżenie nastroju trwające co najmniej dwa lata. Osoby z dystymią są przez większą część dnia smutne, zmęczone, mają poczucie nieradzenia sobie. Objawy nie spełniają kryteriów epizodu depresyjnego, ale powodują cierpienie chorych

Istnieje także depresja nietypowa (atypowa, maskowana). To stan depresyjny, w którym kluczową rolę odgrywa specyficzne "odwrócenie" cech depresji typowej. Najczęstsza różnica to zwiększony apetyt, czyli objadanie się oraz nadmierna senność.

Kiedy depresja pojawia się niemal zawsze o określonej porze roku, mowa o depresji sezonowej - jesiennej, zimowej. Pojawia się zwykle wtedy, kiedy dzień staje się krótszy i słońca jest coraz mniej. Im mniej bowiem światła dociera do mózgu, tym szyszynka produkuje więcej melatoniny – hormonu, który stymuluje senność, spowalnia nasze funkcje życiowe, zdecydowanie obniża nastrój, przywołuje niepokój i rozdrażnienie.

Częstym rodzajem depresji jest także depresja poporodowa. Jej objawy to m.in.: zaburzenia snu i łaknienia, brak radości z kontaktów dzieckiem oraz poczucie niekompetencji, które nie mijają w ciągu kilkunastu dni po porodzie. Poza tym objawy depresji mogą pojawić nawet w kilka miesięcy od porodu.

W zależności od tego, kto choruje na zaburzenia depresyjne, wyróżnia się depresję starczą, depresję osób dorosłych albo depresję dzieci i młodzieży. Na depresję może zachorować każdy, bez względu na wiek, wykształcenie i status materialny.

Leczenie depresji

Depresja to choroba ciężka i przewlekła, mająca tendencje do nawrotów. Sama nie ustąpi. Wymaga indywidualnie dobranej, długotrwałej (co najmniej 6-miesięcznej) i systematycznie prowadzonej terapii farmakologicznej. Poprawę można zauważyć dopiero po 6 (a u osób starszych nawet 12) tygodniach.

W najcięższych postaciach depresji lub w przypadku depresji lekoopornej stosuje się inne formy leczenia biologicznego (m. in. leczenie elektrowstrząsowe). Przynosi istotną poprawę u ponad 80 proc. chorych.

Istnieje szereg metod leczenia depresji (biologicznych, psychoterapeutycznych, psychospołecznych lub innych), ale biorąc pod uwagę ich dostępność, w praktyce niemal wszystkie osoby potrzebujące pomocy korzystają z terapii  lekami przeciwdepresyjnymi. Nowoczesne antydepresanty nie powodują prawie żadnych skutków ubocznych. Często występują tylko na początku terapii. Nie uzależniają. Nie zmieniają osobowości. Nie są również środkami  pobudzającymi lub uspokajającymi. Farmakoterapię często uzupełnia się psychoterapią. Efekty są indywidualne i zależne od pacjenta i jego sytuacji życiowej.

Czytaj też: Stabilizatory nastroju (leki normotymiczne)

Jak pomóc osobie chorej na depresję?

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja stanowi obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Dotyka około 10 procent populacji. Psychoterapeuta Marcin Poćwiardowski wyjaśnił, jak pomóc osobie, która cierpi na depresję. - Osobie chorej trudno poprosić o pomoc. Trzeba być nieugiętym w jej proponowaniu - powiedział specjalista.

Źródło: x-news.pl/Agencja TVN

Gdzie szukać pomocy

Gdzie szukać pomocy

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji - 22 594 91 00

Telefon jest skierowany zarówno do osób dotkniętych depresją, jak i ich bliskich. Można dzwonić w środy i czwartki od 17.00 do 19.00. Przy telefonie dyżuruje lekarz specjalista – psychiatra, a udzielane porady są bezpłatne. Podczas rozmowy nie trzeba podawać ŻADNYCH danych osobowych.

Na stronie forumprzeciwdepresji.pl można także znaleźć Mapę Pomocy Antydepresyjnej, czyli punkty wsparcia w twojej okolicy.

Bibliografia:

1. Święcicki Ł., Depresje — definicja, klasyfikacja, przyczyny, Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2002, tom 2, nr 3

2. Łoza B., Cała nasza depresja, www.forumprzeciwdepresji.pl

Ocena: 3.9
fb udostępnij tweet udostępnij g+ udostępnij print wydrukuj
Zobacz także
Zdjęcia: Thinkstockphotos.com

Aktualizacja: 19.02.2018

Komentarze (1 - 10 z 166)
Kompulsjonista, 22.04.2018 18.32
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Co Państwo sądzą o takim połączeniu problemów depresji i uzależnień? https://piotrniealkoholik.blogspot.com/2018/04/depresja-i-uzaleznienia.html
 
Joanna Niesiołowska, 17.04.2018 07.48
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Ja zachorowałam na depresję po śmierci mojego męża w wypadku komunikacyjnym. Leczenie było drogie i długi, jednak na szczęście trafiłam na dobrych ludzi. Prawnicy z kancelarii odszkodowawczej wywalczyli dla mnie odszkodowanie za uraz psychiczny. Dziękuję Wam!
 
Danuś, 01.04.2018 20.27
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Noto po takich przejsciach cie podziwiam nie daj sie idz do przodu
 
Danuś, 01.04.2018 20.19
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Wiara jest byla i bedzie
 
Skolowana..., 11.03.2018 07.53
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Witaj, ostatnio czuje sie przygnebiona , nie moge spac. Jestem swiadoma swojego stanu. Ale nie moge sobie z tym poradzic , interesuje mnie Jak wyeliminowac podstawowy powod?
 
andre0109, 27.02.2018 16.36
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
jak na niego patrze i slucham juz dostaje depresji...smutny i przykry facet..usmiechnij sie czlowieku
 
mimoza, 17.01.2018 08.17
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Starałam się wysłuchać komentarzy terapeuty, pana Marcina, ale bezskutecznie. Sam sprawia wrażenie osoby cierpiącej na ostre przygnębienie; czy nie można było zaprosić do skomentowania treści kogoś, kto wniósłby życie do i tak depresyjnego tematu?!
 
KF Poznań, 19.12.2017 20.46
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Prowadzone obecnie w mediach dyskusje o konopiach budzą emocje głównie z powodu nieznajomości faktów dotyczących rośliny i jej bioaktywnych związków. Jednak profesjonaliści, czyli lekarze, farmaceuci, dietetycy powinni podejść do problemu merytorycznie uwzględniając aktualne dane i wyniki badań naukowych. Kannabinoidy, a zwłaszcza kannabidiol (CBD) to substancje o niezwykle dobrze zapowiadającym się zastosowaniu medycznym. Badania efektów biochemicznych i farmakologicznych sugerują zastosowania CBD: do łagodzenia ataków epilepsji, zaburzeń nastroju, lęków, depresji, wspomagające leczenie cukrzycy, uzależnień od alkoholu i nikotyny, działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo, hamuje rozwój i rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych zwłaszcza glejaka, może być pomocny w leczeniu fibromialgii, czy zwłóknienia wątroby, jest skuteczny w terapii bólu zapalnego i neuropatycznego, pomocny w terapii stwardnienia rozsianego, działa przeciwwymiotnie (np. po chemioterapii), reguluje apetyt (…)
 
smiti@onet.pl, 28.09.2017 13.57
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
Świat wydaje się taki prosty.A dla mnie w jednej chwili jest wszystko poukładane a w nastepnej pozbawione sensu.chciałbym poznac bratnią dusze drugą połowe lecz nie umiem.wniosek się nasówa sam , czy aby napewno jest jakiś powód dla którego miał bym to ciągnoc. Bo ja go od dawna nie dostrzegam.Zabija mnie brak wiary iluzje żę wszyscy w około są szczęśliwi a le tak chyba nie jest.Brak kogoś kto by dał nadzieje ze nie jest jednak tak żle że może jest nadzieja.Jeśli ktoś ma chęć pomuc mi zrozumieć czy jest jskaś nadzieja dla mnie to zapraszam smiti@onet.pl
 
rambo, 27.08.2017 11.48
» zgłoś nadużycie » ODPOWIEDZ
depresja wymaga leczenia, pomocy specjalisty. W Psychomedic są i psychiatrzy i terapeuci, można ich sprawdzić
 
następne »
strona 1 z 17
DlaPacjentow24.pl
Najpopularniejsze artykuły
DEPRESJA: objawy i leczenie. Test: czy masz depresję? DEPRESJA: objawy i leczenie. Test: czy masz depresję?

Depresja stanowi obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie - tak wynika z danych...

więcej

233

Parestezje czyli MROWIENIE lub DRĘTWIENIE oznaczają zaburzenia czucia Parestezje czyli MROWIENIE lub DRĘTWIENIE oznaczają zaburzenia czucia

Parestezje (czyli mrowienie lub drętwienie) mają też polską, wiele tłumacząca nazwę: czucie...

więcej

223

Zawroty głowy. Jakie mogą być przyczyny zawrotów głowy? O czym mogą świadczyć zawroty głowy? Zawroty głowy. Jakie mogą być przyczyny zawrotów głowy? O czym mogą świadczyć zawroty głowy?

Zawroty głowy trwają chwilę lub kilka dni a nawet tygodni. Zawrotów głowy nie należy bagatelizować,...

więcej

220

Jakie objawy wskazują na chorobę błędnika? Jak rozpoznać zaburzenia błędnika? Jakie objawy wskazują na chorobę błędnika? Jak rozpoznać zaburzenia błędnika?

Jakie objawy wskazują na choroby błędnika? Pierwsze objawy choroby błędnika to zawroty głowy. Na...

więcej

216

Znajdź badanie

albo

albo

Alfabetyczny indeks badań

a b c d e f g h i k
l m n o p r s t u v
w z ż
Eksperci

Mogę jedynie Pani napisać, że kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować Dalacinu. Radziłabym powtórnie skonsultować się ze stomatologiem i poprosić, aby zalecił Pani antybiotyk, który może być...

Zdrowa społeczność

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.