Hospicjum stacjonarne: na czym polega i ile kosztuje?

2021-03-31 13:02

Hospicjum stacjonarne - na czym polega? To placówka dla osób nieuleczalnie chorych, które z racji stanu zdrowia lub braku odpowiedniej opieki nie mogą dłużej mieszkać w swoim domu. Kto może być skierowany do hospicjum, ile kosztuje opieka w hospicjum i jak wygląda opieka w hospicjum stacjonarnym?

Hospicjum stacjonarne: na czym polega i ile kosztuje?
Autor: gettyimages.com W hospicjum stacjonarnym rodzina może przebywać z chorym przez cały dzień.

Spis treści

  1. Hospicjum stacjonarne: dla kogo?
  2. Hospicjum stacjonarne: skierowanie
  3. Hospicjum stacjonarne: ile kosztuje?
  4. Hospicjum stacjonarne: jak wygląda opieka?

Hospicjum stacjonarne to placówka świadcząca opiekę paliatywną czyli taką, której celem jest poprawa życia osoby chorej po to, by w ostatnich tygodniach lub miesiącach życia jak najmniej cierpiała. W wielu hospicjach stacjonarnych bliscy mogą być przy pacjencie przez cały dzień, wracając do swojego domu tylko na noc. Wielu osobom hospicjum kojarzy się źle - z miejscem, w którym umiera się z dala od domu.

Tymczasem fakty są zupełnie inne, badania dowodzą bowiem, że hospicja nie skracają, a wręcz przedłużają życie. Jedno z takich badań przeprowadzono w 2010 roku w Massachusetts General Hospital w Bostonie. Chorych w czwartym stadium raka płuc podzielono na dwie grupy – jedna z nich otrzymywała zwykłe leczenie, drudzy trafili pod opiekę hospicjum, gdzie otrzymywali opiekę paliatywną. Nie tylko cierpieli mniej, niż pacjenci z pierwszej grupy, ale średnio żyli również o 25 proc. dłużej.

Hospicjum stacjonarne: dla kogo?

Przepisy mówią, że pod opiekę hospicjum stacjonarnego trafić mogą ci pacjenci, którzy nie rokują szans na wyleczenie i zakończyli już leczenie, a także są w okresie terminalnym choroby. Cierpiący na nowotwory, rdzeniowy zanik mięśni, AIDS, reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekłe zapalenie trzustki, chorobę niedokrwienną kończyn, niewydolność krążenia, niewydolność nerek czy niewydolność oddychania, chorobę Alzheimera, stan po udarze, czy trudne do wyleczenia odleżyny Większość pacjentów stanowią chorzy onkologicznie (zgodnie z przepisami NFZ musi być ich 90 proc.).

O opiece w hospicjum domowym warto pomyśleć wówczas, gdy nie ma już dalszych możliwości leczenia choroby, a chory wymaga stałej, niekiedy całodobowej opieki specjalistów, podawania leków przeciwbólowych, nie wstaje z łóżka, dręczą go wymioty, infekcje, dokuczają odleżyny.

Pracujący w hospicjum lekarze zaopiekują się wówczas chorym dużo lepiej, niż nawet najbardziej kochający domownicy, gdyż będą w stanie odpowiednio dobrać dawki leków przeciwbólowych, a w zależności od rodzaju choroby mogą również zastosować inne metody łagodzenia dolegliwości – na przykład łagodną chemioterapię paliatywną czy paliatywną radioterapię, która zmniejszy guzy powstałe w wyniku przerzutów, co złagodzi np. duszności.

Hospicjum stacjonarne: skierowanie

O objęcie opieką hospicyjną może poprosić zarówno sam pacjent, jak i jego bliscy, a także pracownicy opieki zdrowotnej lub, w uzasadnionych przypadkach, inne osoby (np. sąsiedzi osoby samotnej czy pracownicy opieki społecznej).

Skierowanie do hospicjum wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz z placówki opiekuńczej lub szpitala, w którym obecnie przebywa pacjent. Decyzję o tym, czy dana osoba zostanie do hospicjum przyjęta, podejmuje lekarz hospicyjny. To jeszcze nie koniec: by chory został przyjęty do hospicjum, potrzebne są również inne dokumenty:

  • Dokument potwierdzający, że zakończono leczenie przyczynowe choroby podstawowej.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przebywanie pod opieką hospicjum – podpisuje je chory lub osoba, która sprawuje nad nim opiekę (w przypadku niezdolności pacjenta do wyrażenia swojej woli).

Czytaj też:

Hospicjum domowe: na czym polega i ile kosztuje?

Leczenie paliatywne: na czym polega i ile trwa?

Opieka wytchnieniowa: czym jest i kto może z niej skorzystać?

Hospicjum stacjonarne: ile kosztuje?

Pobyt w hospicjum stacjonarnym jest bezpłatny. Pacjenci mają zapewnioną opiekę lekarzy i pielęgniarek, leczenie farmakologiczne, w tym leczenie bólu, a także opiekę psychologiczną (która obejmuje również rodzinę pacjenta) oraz rehabilitację. Bezpłatne są również wyroby medyczne oraz niezbędne badania diagnostyczne, zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum.

Według przepisów pod opieką hospicjum można przebywać nie dłużej, niż przez pół roku, jednak okres ten można wydłużyć. Warto również wiedzieć, że hospicja proponują "opiekę wyręczeniową" (tzw. "pobyt wyręczeniowy") – czyli tylko na jakiś czas, zwykle na 10 dni. W tym czasie terminalnie chory pacjent może przebywać pod opieką lekarzy i pielęgniarek, a opiekujący się nim na co dzień bliscy – odpocząć, przynajmniej w nocy. W praktyce wygląda to zwykle tak, że bliscy czuwają przy chorym w ciągu dnia, a na noc wracają do domu.

Hospicjum stacjonarne: jak wygląda opieka?

Opieka w hospicjum jest całodobowa, a pacjent ma dostęp do lekarza i pielęgniarki przez siedem dni w tygodniu. Wygląda to trochę tak, jak w szpitalu, jednak hospicjum od szpitala odróżnia to, że pacjenci mają więcej swobody: może czuwać przy nich rodzina, na stolikach przy łóżkach mogą stać kwiaty czy zdjęcia bliskich – po to, by pacjent w hospicjum poczuł się jak w domu.