Eozynofile, eozynocyty - podwyższone lub za niskie. Normy EOS

Eozynofile, inaczej eozynocyty (granulocyty kwasochłonne lub EOS), to rodzaj białych krwinek krwi, czyli tzw. leukocytów. Ich głównym zadaniem jest udział w odpowiedzi immunologicznej naszego organizmu. Jakie są normy EOS? O czym świadczą eozynofile podwyższone, co robić, kiedy eozynofile są zbyt niskie?

probówki krwi
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Eozynofile (eozynocyty, EOS) - normy
  2. Eozynofile podwyższone - co oznacza wysoki poziom eozynocytów (EOS)?
  3. Eozynofile poniżej normy - co oznacza niski poziom eozynocytów (EOS)?
  4. Eozynofile budowa i funkcje. Rola eozynocytów w organizmie

Eozynofile, inaczej eozynocyty (granulocyty kwasochłonne, EOS), to rodzaj białych krwinek krwi. Ich nazwa pochodzi od eozyny - czerwonego barwnika, którym barwią się te komórki w trakcie ich oznaczania. Oprócz eozynofili, do białych krwinek zaliczamy też:

Stąd też często pojawiające się w opisach badań skróty nazw poszczególnych grup komórek: Baso, Lym, Neu, Mono, Eo itd. Wszystkie te komórki są częścią złożonego systemu - układu odpornościowego naszego organizmu. Badanie, które najczęściej wykonuje się w celu oznaczenia poziomu eozynofili, a przy okazji pozostałych linii komórkowych krwinek białych, to tzw. morfologia krwi z rozmazem, czyli dokładniejsza analiza tzw. morfologii krwi.

Rozmaz krwi to analiza populacji leukocytów, w celu oznaczenia ilości wartości bezwzględnych lub procentowych poszczególnych składników jakimi są monocyty, limfocyty, eozynofile, bazofile, neutrofile.

Ile czasu przed badaniem nie pić alkoholu oraz inne zasady przy morfologii krwi

Eozynofile (eozynocyty, EOS) - normy

Prawidłowo procentowy udział eozynofili jako składnika leukocytów, w zależności od przyjętych norm, oscyluje w granicach 1-5 proc. Eozynocyty stanowią tym samym 4-ty co do wielkości składnik leukocytów. Największy udział procentowy - bo aż ok. 60 proc., tworzą neutrofile.

Orientacyjne wartości referencyjne eozynofilów u dorosłych wynoszą mniej więcej od 50 do 250 komórek na µl.

Wartości te będą mocno zależne od wielu czynników fizjologicznych i chorobowych działających na człowieka, takich jak np. wysiłek, stres czy stan odporności organizmu.

Eozynofile podwyższone - dosyć rzadko mamy do czynienia z sytuacją. Zdecydowanie częściej obserwuje się wzrost limfocytów oraz neutrofilów.

Eozynofile podwyższone - co oznacza wysoki poziom eozynocytów (EOS)?

O podwyższonej wartości eozynofilów (eozynocyty podwyższone) mówimy wtedy, gdy ich ilość przekracza 500/ µl i stan ten nazywamy eozynofilią

Hipoeozynofilia natomiast to stan polegający na wybiórczym zwiększaniu się ponad granice normy odsetka eozynofilów we krwi obwodowej powyżej 1500/µl.

Eozynofile podwyższone (eozynocyty podwyższone) - przyczyny

Do najczęstszych przyczyn podwyższonego poziom eozynofilów zaliczamy:

Eozynofile poniżej normy - co oznacza niski poziom eozynocytów (EOS)?

Przeciwieństwem eozynofilii jest eozynopenia, czyli obniżenie liczby eozynofilów poniżej 50/μl. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ze względu relatywnie niskie wartości prawidłowe eozynocytów oraz dużą ich zmienność fizjologiczną, stwierdzenie eozynopenii jest dosyć trudne.

Eozynopenia - przyczyny

Do przyczyn eozynopenii można zaliczyć:

Należy pamiętać, że samo zaburzenie wartości eozynocytów (eozynofili) nigdy nie może być powodem do rozpoczęcia leczenia.

Przy interpretacji wyników morfologii należy kierować się normami obowiązującymi w laboratorium, w którym zostało wykonane badanie.

Analizie muszą zostać poddane wyniki wszystkich oznaczanych parametrów laboratoryjnych, a przede wszystkim stan kliniczny pacjenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, który może zadecydować o wykonaniu dalszych badań, a także o wdrożeniu ewentualnego leczenia.

Eozynofile budowa i funkcje. Rola eozynocytów w organizmie

Eozynocyty to komórki, których głównym zadaniem jest udział w odpowiedzi immunologicznej naszego organizmu. Powstają w szpiku kostnym, a po osiągnięciu dojrzałości przedostają się do krwiobiegu i wędrują z krwią do tkanek.

Pisząc o pochodzeniu eozynofili należy pamiętać, że wszystkie leukocyty możemy podzielić na 2 grupy - agranulocyty i granulocyty. W tym przypadku, eozynofile obok neutrofili i bazofili należą do grupy granulocytów. Nazwa granulocyty pochodzi od ziarnistości zawartych w cytoplazmie tych komórek. Są to pęcherzyki zawierające liczne białka, enzymy hydrolityczne czy peroksydazę.

Substancje te mają zdolność niszczenia patogennych drobnoustrojów (w przypadku eozynocytów będą to w głównej mierze pasożyty).  Sam proces jest dosyć skomplikowany, a opisem zachodzących zjawisk zajmują się takie dziedziny nauki jak histologia czy immunologia. Aby jednak nakreślić, choć w części, na czym polega funkcja eozynofili w walce z patogenami, opiszę zjawisko tzw. cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał (ADCC Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity).

Jest to proces zabijania komórek drobnoustrojów, w przypadku gdy pasożyt jest zbyt duży, aby ulec fagocytozie (pochłonięciu).

W trakcie tej reakcji, substancje zawarte w ziarnistościach eozynofili, zostają wydzielane pod wpływem krążących po naszym organizmie przeciwciał IgE. Przeciwciała opłaszczają powierzchnię pasożyta. Umożliwia to przyłączenie się do niego eozynofili, które uwalniając (degranulacja) zawarte w ziarnistościach substancje pasożytobójcze, doprowadzają do jego śmierci.

Przykładami mogą być białko zasadowe MBP oraz eozynofilowe białko kationowe, które powodują powstanie otworów w powłokach robaków pasożytniczych, indukując tym samym ich śmierć. Nietrudno więc zauważyć, ze jedną z częstszych sytuacji, gdzie mamy do czynienia z podwyższonym poziomem eozynofili w naszym organizmie, będą zakażenia chorobą pasożytniczą.

Innym mechanizmem walki eozynocytów z drobnoustrojami jest zdolność do fagocytozy, co dosłownie możemy przetłumaczyć jako "pożeranie" komórek drobnoustrojów.

Co ciekawe, eozynofile zawierają również enzym - histaminazę, odpowiedzialny za rozkład histaminy (jednego z głównych hormonów tkankowych wyzwalającego reakcję alergiczną). Rolą eozynofilów będzie więc zmniejszenie nasilenia tej reakcji i regulacja procesów immunologicznych w trakcie wygórowanej odpowiedzi na alergeny.

Nie zawsze jednak rola eozynofili w naszym organizmie jest pozytywna. Zdarza się, że ich wysoki poziom może sugerować nadmierną lub nieadekwatną reakcję układu odpornościowego. Z taką sytuacją możemy spotkać się m.in. w przypadku:

Polecany artykuł:

Granulocyty: funkcje i normy

Czy wiesz, jakie to badanie?

Pytanie 1 z 10
densytometria
jakie to badanie