Amitryptylina - wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

2021-09-21 16:06
Amitryptylina - wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne
Autor: Getty Images

Amitryptylina to organiczny związek chemiczny, pochodna dibenzocykloheptadienu. Należy do trójpierścieniowych leków psychotropowych. Została po raz pierwszy dopuszczona do obrotu w roku 1961 w USA. Lek jest dostępny na receptę w postaci tabletek.

Spis treści

 1. Skład amitryptyliny
 2. Działanie amitryptyliny
 3. Zastosowanie amitryptyliny
 4. Wskazania do stosowania amitryptyliny
 5. Przeciwwskazania do stosowania amitryptyliny
 6. Dawkowanie amitryptyliny
 7. Środki ostrożności
 8. Działania niepożądane amitryptyliny
 9. Interakcje z innymi lekami oraz chorobami
 10. Ciąża oraz karmienie piersią
 11. Przechowywanie leku

Skład amitryptyliny

Tabletka (Amitriptylinum VP 10 mg/25mg) zawiera:

 • substancję czynną amitryptylinę chlorowodorku ((Amitriptylini hydrochloridum);
 • substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna (E 460), skrobia kukurydziana, powidon, disodu edetynian, talk, magnezu stearynian (E572), kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, kwas cytrynowy jednowodny, trietylu cytrynian (E1518), polisorbat 80, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty/czerwony, symetykon emulsja.

Działanie amitryptyliny

Amitryptylina to przeciwdepresyjny lek o działaniu uspokajającym. Amitryptylina wpływa na pewne przekaźniki chemiczne (neuroprzekaźniki), które komunikują się między komórkami mózgowymi i pomagają regulować nastrój.

Jest nieselektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego monoamin. Główny mechanizm działania amitryptyliny polega na blokowaniu receptorów naturalnie wiążących serotoninę i noradrenalinę w zakończeniach komórek nerwowych.

Inhibicja miejsc wiązania, przyczynia się do wzrostu stężenia serotoniny i noradrenaliny w przestrzeni między synapsami neuronów. Ponadto posiada zdolność wiązania się także z receptorami znajdującymi się poza centralnym układem nerwowym, w innych częściach organizmu.

Amitryptylina blokuje m.in. receptory histaminowe powodując uspokojenie oraz wpływa na przekaźnictwo noradrenergiczne hamując bóle migrenowe głowy.

Depresja - choroba śmiertelna

Zastosowanie amitryptyliny

Amitryptylina znalazła zastosowanie:

W leczeniu migreny oraz w wspomagającym leczeniu bólów pochodzenia neuropatycznego. 

Wskazania do stosowania amitryptyliny

Zaleca się stosowanie preparatu w leczeniu depresji u osób dorosłych oraz w celu uspokojenia.

Przeciwwskazania do stosowania amitryptyliny

Nie należy stosować leku w przypadku uczulenia na amitryptylinę oraz na jakikolwiek moduł wymieniany w składzie leku.

Przeciwskazaniem do stosowania leku jest m.in.:

Dawkowanie amitryptyliny

Lek należy stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według konkretnych wytycznych oraz zaleceń lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.

Środki ostrożności

W czasie stosowania amitryptyliny należy zachować ostrożność u pacjenta:

Podczas zażywania leku należy zachować również ostrożność u pacjentów z:

 • zaburzeniami krwi,
 • astmą,
 • zatrzymaniem moczu,
 • alkoholizmem
 • lub gdy pacjent ma mieć wykonany zabieg chirurgiczny.

Działania niepożądane amitryptyliny

Amitryptylina może powodować przede wszystkim:

Interakcje z innymi lekami oraz chorobami

W celu uniknięcia niepożądanych dolegliwości należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach stosowanych aktualnie lub w ostatnim czasie, a także o lekach, które pacjent zamierza stosować.

Należy również poinformować lekarza o obecnym stanie zdrowia, o chorobach lub dodatkowych dolegliwościach chorobowych z jakimi się zmagamy.

Nie należy stosować amitryptyliny jednocześnie z lekami z grupy inhibitorów MAO oraz przed upływem 2 tygodni od przyjęcia ostatniej dawki tych leków oraz z lekami sympatykomimetycznymi, do których zalicza się adrenalina, noradrenalina, izoprenalina, efedryna, fenylefryna oraz fenylpropanolamina.

Ciąża oraz karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku, należy poinformować lekarza o ciąży lub o karmieniu piersią. Przeważnie można stosować lek w czasie ciąży w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu. W czasie karmienia piersią lek jest przeciwwskazany.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w odpowiednim miejscu, które jest niewidoczne oraz niedostępne dla dzieci. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu. Nie powinno się stosować leku po upływie terminu ważności znajdującego się na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.