Citalopram - działanie, wskazania, przeciwwskazania do stosowania

2021-09-21 16:12

Citalopram to lek o właściwościach przeciwdepresyjnych. Należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Preparat został po raz pierwszy wprowadzony do obrotu w roku 1989 przez duńską firmę farmaceutyczną H. Lundbeck. Citalopram można zakupić na receptę w formie tabletek.

Citalopram
Autor: Getty Images

Spis treści

 1. Skład citalopramu
 2. Działanie citalopramu
 3. Zastosowanie citalopramu
 4. Wskazania do stosowania citalopramu
 5. Przeciwwskazania do stosowania citalopramu
 6. Dawkowanie citalopramu
 7. Środki ostrożności
 8. Działania niepożądane citalopramu
 9. Interakcje z innymi lekami oraz chorobami
 10. Ciąża oraz karmienie piersią
 11. Przechowywanie leku

Skład citalopramu

Tabletka (Cipramil) zawiera substancję czynną citalopramu (bromowodorek cytalopramu) i substancje pomocnicze: skrobię kukurydzianą, laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, kopowidon, glicerol 85%, kroskarmelozę sodową, magnezu stearynian.

Otoczka: hypromeloza, makrogol 400, barwnik - dwutlenek tytanu (E171).

Działanie citalopramu

Citalopram wykazuje działanie na przekaźnictwo serotoniny w mózgu poprzez blokowanie jej transportu z powrotem do komórki nerwowej. W wyniku tego poziom tej monoaminy w ośrodkowym układzie nerwowym wzrasta.

Wykazuje minimalny wpływ na wychwyt noradrenaliny, dopaminy i kwasu gamma-aminomasłowego (GABA). Nie wiąże się lub wiąże się w nieznacznym stopniu z receptorami serotoninergicznymi 5-HT1A i 5-HT2, dopaminergicznymi D1 i D2, adrenergicznymi a1, a2 i ß, histaminowymi H1, muskarynowymi, benzodiazepinowymi oraz opioidowymi.

Depresja - choroba śmiertelna

Zastosowanie citalopramu

Citalopram znalazł zastosowanie w: 

 • depresji,
 • zaburzeniach lękowych z agorafobią
 • lub w innych zaburzeniach o podłożu psychicznym.

Wskazania do stosowania citalopramu

Zaleca się stosowanie preparatu w leczeniu oraz profilaktykach nawrotów zaburzeń depresyjnych nawracających oraz w zaburzeniach lękowych z napadami lęku z agorafobią (chorobliwy lęk przed otwartą przestrzenią) lub bez niej.

Przeciwwskazania do stosowania citalopramu

Nie należy stosować leku w przypadku uczulenia na citalopram lub uczulenie na jakikolwiek moduł wymieniany w składzie leku.

Lek jest przeciwskazany u osób z wrodzonym zaburzeniem rytmu serca lub wystąpieniem epizodów zaburzeń rytmu serca.

Nie należy łączyć leku z alkoholem, gdyż alkohol może wpłynąć na działanie leku.

Dawkowanie citalopramu

Lek należy stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według konkretnych wytycznych oraz zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.

Środki ostrożności

W czasie stosowania leku należy zachować szczególną ostrożność jeśli pacjent ma cukrzycę, jest podawany leczeniu elektrowstrząsami, zmaga się z chorobą psychotyczną lub jeśli wcześniej występowały u niego epizody manii (uczucie nieuzasadnionego dobrego nastroju lub nadmiernej ekscytacji skutkujące niezwyczajnym zachowaniem).

Należy przerwać zażywanie leku citalopram jeśli pacjent wejdzie w fazę manii.

Ponadto zaleca się zachowanie ostrożności u osób z niewydolnością wątroby lub niewydolnością nerek, u pacjentów mających problemy z oczami, cierpiącymi na wolne tętno lub na epilepsję.

Działania niepożądane citalopramu

Citalopram może powodować przede wszystkim:

Interakcje z innymi lekami oraz chorobami

W celu uniknięcia niepożądanych dolegliwości należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach stosowanych aktualnie lub w ostatnim czasie, a także o lekach, które pacjent zamierza stosować.

Należy również poinformować lekarza o obecnym stanie zdrowia, o chorobach lub dodatkowych dolegliwościach chorobowych z jakimi się zmagamy.

Głównie nie zaleca się łączenia citalopramu z:

 • lekami przeciwarytmiczne klasy IA i III,
 • z inhibitorami MAO (monoaminooksydazy),
 • linezoliem,
 • pimozydem,
 • metoprololem (stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),
 • cymetydyną (stosowana w leczeniu nowotworów),
 • litem i tryptofanem (stosowane w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych) i innymi.

Ciąża oraz karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku, należy poinformować lekarza o ciąży lub o karmieniu piersią. Przeważnie nie zaleca się stosowania citalopramu u kobiet w ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w odpowiednim miejscu, które jest niewidoczne oraz niedostępne dla dzieci. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie powinno się stosować leku po upływie terminu ważności znajdującego się na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.