„QUALITY OF LIFE: Niezaspokojone potrzeby społeczne – diagnoza i działanie". Konferencja naukowa

2024-06-20 13:19

Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu są organizatorami kolejnej edycji konferencji naukowej pt. QUALITY OF LIFE: Niezaspokojone potrzeby społeczne – Diagnoza i działanie, która odbędzie się 4 września 2024 r., na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Organizowana konferencja naukowa jest kontynuacją wieloletnich spotkań środowisk naukowych, statystyki publicznej, partnerów instytucjonalnych, organizacji pozarządowych i innych przedstawicieli możliwie wszystkich ośrodków zajmujących się w Polsce problematyką jakości życia.

„QUALITY OF LIFE:  Niezaspokojone potrzeby społeczne – diagnoza i działanie. Konferencja naukowa
Autor: Getty Images

Celem konferencji jest prezentacja dorobku środowiska naukowego oraz wyników badań prowadzonych przez statystykę publiczną, a także przegląd dobrych praktyk i dyskusja na temat jakości życia, w tym ze szczególnym uwzględnieniem niezaspokojonych potrzeb społecznych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Mamy nadzieję, że niniejsze wydarzenie będzie okazją, aby poznać diagnozę obecnej sytuacji oraz poszukać skutecznych działań, które przyczynią się do poprawy jakości życia jednostek i społeczeństw jako całości.

Tematyka konferencji obejmuje w szczególności:

  1. Metodykę badań nad jakością życia
  2. Analizę niezaspokojonych potrzeb społecznych, m.in. identyfikację obszarów, w których społeczeństwo doświadcza braku zaspokojenia potrzeb, ocenę skali i wpływu niezaspokojonych potrzeb na jakość życia
  3. Diagnozę jakości życia, m.in.: badanie różnych aspektów jakości życia, takich jak np.: zdrowie, edukacja, mieszkalnictwo, praca, analizę czynników wpływających na subiektywne poczucie satysfakcji z życia
  4. Społeczne wyzwania i nierówności, m.in.: omówienie problemów społecznych i nierówności, które przyczyniają się do niezaspokojonych potrzeb, poszukiwanie strategii równościowych i integracyjnych
  5. Działania na rzecz poprawy jakości życia, m.in.: prezentację praktycznych rozwiązań i realizowanych programów, które mogą skutecznie przeciwdziałać niezaspokojonym potrzebom i mieć wpływ na poprawę jakości życia, dyskusję na temat innowacyjnych inicjatyw społecznych
  6. ​ Współpracę interdyscyplinarną, m.in.: promowanie interdyscyplinarności w badaniach i działaniach praktycznych
  7. Współczesne wyzwania polityki społecznej, m.in.: prezentację innowacyjnych podejść do kształtowania polityki społecznej w kontekście zmieniających się potrzeb społeczeństwa
  8. Wykorzystanie danych spisowych do realizacji polityki społecznej na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym

Aktualne informacje na temat konferencji zamieszczane są na stronie internetowej https://wroclaw.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/konferencje-naukowa-quality-of-life-niezaspokojone-potrzeby-spoleczne--diagnoza-i-dzialanie/.