Rusza Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie i Style Życia w nowej sytuacji geopolitycznej". Wrocław 2023

2023-05-25 10:26

Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Urząd Statystyczny we Wrocławiu są organizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2023. Zdrowie i style życia w nowej sytuacji geopolitycznej”, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2023 r. we Wrocławiu.

Rusza Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie i Style Życia w nowej sytuacji geopolitycznej. Wrocław 2023
Autor: Getty Images Rusza Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie i Style Życia w nowej sytuacji geopolitycznej". Wrocław 2023

W gronie partnerów konferencji są m.in. uczelnie: Odessa State Academy Of Civil Engineering And Architecture, National Technical University „Kharkiv Polytechnic Institute” (Institute of Education and Science in Economics, Management and International Business, Department of Accounting and Finance), Ivan Franko National University Of Lviv (Faculty of Economics), Politechnika Wrocławska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów, Katedra Statystyki, Wydział Zarządzania, Katedra Badań Marketingowych), Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Dla Dobra Publicznego.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych wyzwań w nowej sytuacji geopolitycznej. Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, władz lokalnych i regionalnych, instytucji publicznych oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia.

Tematyka konferencji WAICHL-2023 obejmuje zagadnienia dotyczące ekonomicznych, społecznych oraz zdrowotnych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się społeczeństwo w Europie po 24.02.2022. Przedmiotem rozważań będą społeczne i ekonomiczne skutki napływu uchodźców z Ukrainy do Europy, wyzwania dla zdrowia publicznego, gospodarki żywnościowej oraz wyzwania dla zrównoważonego stylu życia w nowej sytuacji geopolitycznej. W czasie konferencji przedmiotem dyskusji będą także postawy społeczeństw, Kościołów, instytucji krajowych i międzynarodowych wobec rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie. Ponadto, zostaną zaprezentowane kwestie dotyczące metod i jakości badań statystycznych z zakresu pomiaru warunków i jakości życia. Pokazane zostanie znaczenie spisów powszechnych dla analiz przemian demograficzno-społecznych i ekonomicznych. Przedstawione zostaną także wybrane wyniki NSP 2021. 

Tematyka konferencji wpisuje się w następujące dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, technologia żywności i żywienia, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, psychologia i nauki o kulturze fizycznej.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego i medycznego, władz lokalnych i regionalnych, a także reprezentantów instytucji publicznych, praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problematyką zdrowia i stylów życia we współczesnym świecie.

Konferencja WAICHL-2023 jest siódmą konferencją z cyklu WAICHL, a dziewiątą o zdrowiu i jakości życia organizowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z partnerami. W 2015 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nie widzę problemu – jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, a rok później została zorganizowana międzynarodowa konferencja pt. Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku.

Językiem konferencji jest język polski i angielski.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://wichl.uni.wroc.pl/.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.