AI & MEDTECH CEE 2024: Na ścieżce do medycznej przyszłości

2024-06-26 8:16

11 czerwca 2024 roku w Warszawie zakończyła się czwarta edycja międzynarodowej konferencji "AI & MEDTECH CEE", zorganizowanej przez Koalicję AI w Zdrowiu, Polską Federację Szpitali oraz zespół ekspertów wZdrowiu. Dla uczestników był to intensywny dzień wymiany wiedzy, spotkań strategicznych i prezentacji rozwiązań, które wzbogaciły globalną dyskusję na temat roli sztucznej inteligencji i technologii medycznych.

konferencja AI
Autor: Materiały prasowe

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia Raportu Otwarcia o innowacjach cyfrowych w zdrowiu, który tworzony jest przez Koalicję AI w Zdrowiu. Następnie Piotr Wojewnik z Digital Fingerprints zaprezentował analizy behawioralne w kontekście zdrowia, a dyrektor Jakub Adamski z Biura Rzecznika Praw Pacjenta przedstawił AI Navigator dla pacjenta. Nie zabrakło także wskazówek od Joanny Lis z Sanofi jak stworzyć AI chorób rzadkich dzięki rejestrowi pacjentów, a także prelekcji dyrektor Pameli Krzypkowskiej poświęconej AI Act.

Ważnym punktem porannych sesji był panel dyskusyjny moderowany przez redaktor naczelną Rynku Zdrowia, Klarę Klingler, w trakcie którego omawiano wyzwania i innowacje w dostępie do danych medycznych. W panelu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Po przerwie kawowej Andrzej Browarski z PZU Zdrowie omówił temat AI w placówkach medycznych, a Bartosz Ulatowski z GE HealthCare zaprezentował technologię AI w diagnostyce obrazowej. Georg Münzenrieder z Bawarskiego Ministerstwa Zdrowia przedstawił e-recepty i cyfrowe aplikacje zdrowotne w Niemczech. Poruszano też tematy takie jak przyszłość robotyki medycznej w Polsce, dyskusja z “Panią Stefanią” oraz wyzwania związane z cyfrową transformacją ścieżki pacjenta (zaprezentowane przez przedstawicieli Roche Diagnostics). Ponadto Michał Skowron z Google Cloud omówił, jak modele medyczne oparte na sztucznej inteligencji mogą wspierać lekarzy i personel medyczny w codziennej pracy.

Gościem specjalnym konferencji była amerykańska liderka longevity - Natasha Vita-More z Women In Longevity Leadership oraz Center for Transhumanist Studies, która dzieliła się swoimi wizjami na temat przyszłości zdrowia i długowieczności. Jednym z kluczowych momentów było oficjalne opublikowanie jubileuszowej piątej edycji Raportu "Top Disruptors in Healthcare 2024". Raport, przekazujący wiedzę o najnowszych trendach i innowacjach, stanowi inspirację dla wszystkich zaangażowanych w przyszłość opieki zdrowotnej i jest dostępny na stronie Koalicji AI w Zdrowiu. W tym roku wzięło w nim udział aż 170 polskich startupów i 24 startupy z regionu CEE.

Konferencja zakończyła się prezentacjami. Karol Traczykowski z Docplanner (ZnanyLekarz), poruszył temat rewolucji w konsultacjach medycznych, w których oprócz lekarzy kluczową rolę odgrywa również sztuczna inteligencja - demonstrując jak nowoczesne technologie mogą wspierać diagnostykę, planowanie leczenia oraz dostęp do opieki zdrowotnej. Następnie prof. Marek Postuła omówił kierunki długowieczności w erze nowoczesnej prewencji, rzucając nowe światło na wyzwania i możliwości w XXI wieku, zaś Paweł Kaźmierczyk, Senior Associate w Rymarz Zdort Maruta, przedstawił przyszłość prawa AI w zdrowiu.

- AI & MEDTECH CEE 2024 to znacznie więcej niż konferencja – to wiodąca platforma umożliwiająca wymianę wiedzy, doświadczeń oraz nawiązywanie strategicznych kontaktów. Dzięki udziałowi czołowych ekspertów i innowatorów, wydarzenie to napędza rozwój nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia. Z każdą edycją wydarzenie umacnia swoją pozycję jako kluczowe miejsce spotkań dla liderów branży medycznej i technologicznej, którzy redefiniują standardy w opiece zdrowotnej - wskazuje Karolina Kornowska, koordynatorka Konferencji.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli także okazję odwiedzić Strefę Startupów, która umożliwiła młodym, innowacyjnym firmom prezentację swoich rewolucyjnych rozwiązań. Była to okazja do nawiązania cennych kontaktów biznesowych oraz przyciągnięcia uwagi potencjalnych inwestorów i partnerów.

Partnerami wspierającymi tegorocznej Konferencji byli: Abbott, GE Healthcare, Google Cloud, PZU Zdrowie, Roche Diagnostics, Sanofi, Rymarz Zdort Maruta.

Ze zdjęciami i nagraniami z konferencji można zapoznać się na stronie https://aiwzdrowiu.pl/ai-medtech-cee-2024/