Alergia na jad owadów

Anna Jarosz

Alergia na jad owadów najbardziej niebezpieczna jest w przypadku użądlenia przez owady błonkoskrzydłe, czyli pszczoły, osy, szerszenie i mrówki. Odczyny alergiczne po ich ukąszeniu mają charakter zmian miejscowych lub uogólnionych. Użądlenia przez pszczoły i osy mogą wywołać bardzo ciężkie odczyny ogólne, typu anafilaktycznego, czyli zagrażające życiu.

Najnowsze artykuły