Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół czynności, jakie należy podjąć w celu podtrzymania podstawowych funkcji życiowych poszkodowanego do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Znajomość ABC pierwszej pomocy znacząco zwiększa szansę na przeżycie ofiary wypadku i pozwala na zminimalizowanie rozmiaru obrażeń. Czynności z zakresu pierwszej pomocy muszą być wykonywane jak najszybciej, dlatego znajomość obowiązujących procedur jest kluczowa dla sprawnego przebiegu akcji ratunkowej.

Udar słoneczny, zwany też udarem cieplnym, porażeniem cieplnym lub słonecznym, powstaje przy dużym bezpośrednim nasłonecznieniu – przede wszystkim głowy oraz karku. Jest niebezpieczny dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych i dzieci. Jak udzielić pierwszej pomocy osobie z objawami udaru słonecznego?
W Polsce w ciągu roku dni słonecznych mamy niewiele. Cały rok za nim tęsknimy, nic więc dziwnego, że na urlopie chcemy z niego skorzystać jak najwięcej. Pamietajmy, że nie zachowując ostrożności narażamy się na przegrzanie, udar słoneczny i poparzenia skóry.
Jak reagować, gdy ktoś zemdleje? Nigdy nie wiadomo, czy jest to tylko chwilowe osłabienie czy zatrzymanie krążenia, szczególnie podczas upałów. Trzeba działać szybko i  zachować zimną krew. Jak zapobiegać omdleniu, gdy czujemy, że zaraz to nastąpi? Jak udzielić pierwszej pomocy przy omdleniu?
Chwyt Heimlicha to technika pomocy przedlekarskiej stosowana w zadławieniach, często ratująca życie. Polega na mocnym uciśnięciu przepony w celu wypchnięcia ciała obcego, które utknęło w drogach oddechowych poszkodowanego. Dowiedz się, jak wykonać chwyt Heimlicha u osoby dorosłej, u dziecka, a nawet u siebie.
Jak udzielić pierwszej pomocy osobie użądlonej np. przez pszczołę czy szerszenia, która zaczyna puchnąć, dusić się, traci przytomność? Pomoc przy wstrząsie anafilaktycznym powinna być udzielona jak najszybciej.
Poparzenia od fajerwerków dotyczą najczęściej dłoni i twarzy. Mogą być to uszkodzenia łączące oparzenie z urazem mechanicznym wywołanym przez odłamki petardy. Jak udzielić pierwszej pomocy osobie poparzonej w wyniku wybuchu fajerwerku lub petardy?
Objawy suchego i wtórnego utonięcia pojawiają się po wyjściu z wody, np. po kąpieli w morzu, basenie, a nawet w wannie, najczęściej u najmłodszych. Scenariusz zwykle jest podobny - po powrocie do domu znad jeziora czy basenu zmęczone dziecko kładzie się do łóżka, gdzie powoli "tonie" podczas drzemki. Jak rozpoznać objawy suchego i wtórnego utonięcia? Jak udzielić pierwszej pomocy?
Pogryzienie przez psa wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nawet jeśli konsekwencją ataku zwierzęcia są tylko powierzchowne rany. Lekarz powinien oczyścić i opatrzyć rany oraz - co najważniejsze - podać szczepionkę przeciwko tężcowi i wdrożyć profilaktykę wścieklizny. Sprawdź, co robić przy pogryzieniu przez psa, jak wygląda pierwsza pomoc i na czym polega leczenie poszkodowanego.
Konikotomia, krikotyroidotomia przezskórna, krikotyreotomia, jest to sposób udrożnienia dróg oddechowych za pomocą nacięcia więzadła pierścienno-tarczowego. Stosowana w stanach nagłych, pozwala udrożnić drogi oddechowe i uratować życie pacjenta. Jakie są przeciwwskazania do wykonania tego zabiegu? Czy mogą wystąpić powikłania po konikotomii?
Porażenie piorunem najczęściej zdarza się w górach i na wodzie. Porażenie piorunem w mieście jest mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. Uderzenie piorunem jest bardzo niebezpieczne, gdyż może się skończyć śmiercią. Dlatego warto wiedzieć, co robić, a czego nie robić w czasie burzy, by uniknąć porażenia piorunem, a także jak wygląda pierwsza pomoc, gdy już dojdzie do porażenia. Warto także znać objawy i skutki porażenia piorunem.
Jak pomóc tonącemu? Jak wygląda pierwsza pomoc osobie tonącej? Utonięcia to problem najczęściej wakacji. Co roku w Polsce ginie w ten sposób kilkaset osób. Część z nich można by uratować, jeżeli plażowicze wiedzieliby, jak pomóc tonącemu. Podajemy zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, instrukcję jak uratować tonącego, a także podpowiadamy, jak pomóc tonącemu i samemu nie zginąć.
Zranienia, skaleczenia skóry i inne urazy najczęściej występują w czasie wakacji. Rzadko bywa, by dziecko w tym okresie nie nabiło sobie guza, nie miało drzazgi lub otartych kolan. Jak udzielić pierwszej pomocy, aby urazy nie miały groźnych konsekwencji?

Warto podkreślić, że obowiązek udzielania pierwszej pomocy wynika z przepisów prawa. Każdy, kto jest świadkiem zdarzenia powodującego zagrożenie życia lub zdrowia innej osoby powinien podjąć czynności ratunkowe, jeżeli nie naraża to samego ochotnika na ciężki uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia.

Przed podjęciem działań ratowniczych należy wyeliminować bezpośrednie zagrożenia zarówno dla poszkodowanego, jak i ratującego. Wszystkie czynności z zakresu pierwszej pomocy powinny być wykonywane w odzieży ochronnej. W praktyce stosuje się gumowe rękawiczki, a w przypadku przeprowadzenia sztucznego oddychania maseczki ochronne.

Pierwszą pomoc przedmedyczną powinna zacząć ocena reakcji poszkodowanego, jego stanu świadomości i możliwości nawiązania kontaktu. Po wstępnym sprawdzeniu stanu zdrowia należy wezwać służby medyczne. Czynności z zakresu pierwszej pomocy będą różniły się od siebie, w zależności od okoliczności wypadku. Priorytet ma udrożnienie dróg oddechowych oraz ocena sprawności oddechu. W przypadku braku normalnego oddechu należy przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową.

W przypadku urazu powodującego krwotok pierwsza pomoc powinna objąć zatamowanie krwawienia, ustabilizowanie zranionej kończyny.

Wzywając służby medyczne należy zachować określony schemat przekazywania informacji. Dzięki temu ratownicy szybciej zostaną wysłani na miejsce zgłoszenia. Przyjmuje się, że prawidłowy porządek obejmuje odpowiedzi na pytania o rodzaj i miejsce wypadku, liczbę i stan zdrowia poszkodowanych, informacje o dotychczasowym przebiegu z zakresu pierwszej pomocy, dane zgłaszającego. Dopiero na samym końcu można podać dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia.