Psychoterapia humanistyczna - cele, założenia. Jak przebiega proces terapii?

2021-07-13 10:02

Psychoterapia humanistyczna to nurt terapeutyczny, który skupia się na człowieku w rozumieniu holistycznym. Łączy w sobie ukierunkowanie na uczucia, doświadczanie i przeżywanie. Na jej założeniach opiera się psychoterapia Rogersa i psychoterapia Gestalt. Na czym polega terapia humanistyczna? Dla kogo odpowiedni jest ten rodzaj terapii?

Psychoterapia humanistyczna - cele, założenia
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Psychoterapia humanistyczna - główne założenia
  2. Kim jest terapeuta humanistyczny?
  3. Psychoterapia humanistyczna - cele terapii
  4. Psychoterapia humanistyczna - rezultaty
  5. Psychoterapia humanistyczna - dla kogo jest odpowiedni ten rodzaj terapii?
  6. Psychoterapia humanistyczna a leczenie zaburzeń psychicznych
  7. Psychoterapia humanistyczna - jak przebiega proces terapii?

Psychoterapia humanistyczna - główne założenia

  • Psychoterapia humanistyczna skupia się przede wszystkim na ,,tu i teraz”, podkreśla indywidualność i niepowtarzalność danej jednostki. 
  • Skłania do podejmowania refleksji nad doświadczeniem życiowym i wartościami które leżą u podstaw dokonywanych wyborów. 
  • Kluczową rolę odgrywają w niej sens życia, ambicja, osobisty rozwój, niezależność, zrozumienie własnych emocji i tego, co je wywołuje. 

Poznaj naturalne sposoby na podwyższenie poziomu serotoniny

Kim jest terapeuta humanistyczny?

Terapeuta humanistyczny pełni rolę przewodnika i doradcy w stosunku do klienta. Zgodnie z założeniem, że w kliencie tkwi największa siła zmian - koncentruje się na poszerzaniu jego samoświadomości poprzez skrupulatne określenie kierunku i celu działań.

Słowo ,,klient” jest tu celowe, bowiem według Carla Rogersa należy podkreślić status osoby zwracającej się z prośbą o pomoc terapeutyczną, jako osoby świadomej potrzeby wsparcia, gdzie odbywa się to na zasadzie konsultacji, a nie poddania się biernemu leczeniu. Celem takiego zabiegu terminologicznego jest podkreślenie równorzędności pomiędzy terapeutą i klientem. 

Psychoterapia humanistyczna - cele terapii

Celem terapii humanistycznej jest przede wszystkim stworzenie warunków, w których klient będzie czuł się swobodnie i bezpiecznie. Rolą psychoterapeuty jest otwarta rozmowa z klientem, pozbawiona oceny, narzucania zdania i sposobów rozwiązań konkretnych sytuacji. 

Psychoterapia humanistyczna skupia się wokół usuwania przyczyn danych zachowań w ich naturalnym procesie rozwoju, a nie na ich interpretacji. Według jej zasad, organizm ludzki posiada doskonałą zdolność do samoleczenia, a wszelkie trudności życiowe wynikają z pewnego rodzaju deficytów. 

Psychoterapia humanistyczna - rezultaty

Oczekiwanym efektem psychoterapii humanistycznej jest zakorzenienie w pacjencie poczucia samoakceptacji oraz wypracowanie zdolności do zaniechania powstawania wszelkiego rodzaju sprzeczności pomiędzy własnymi przekonaniami a ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

Istotnym elementem psychoterapii humanistycznej jest także przekierowanie sterowania zewnętrznego na wewnętrzne, czyli pochodzące z wnętrza pacjenta, a nie z otoczenia. 

Tego typu zabieg umożliwia rozpoczęcie kierowania się własnymi pragnieniami, potrzebami czy uczuciami, a nie tym, co “powinien” i czego oczekuje od niego środowisko zewnętrzne.

Psychoterapia humanistyczna - dla kogo jest odpowiedni ten rodzaj terapii?

Terapie humanistyczne są dedykowane osobom wykazującym chęć poznawania siebie, chęć zgłębiania swoich uczuć i motywów działania oraz dążących do rozwoju i samopoznania. 

Warunki, jakie panują w gabinetach terapeutów humanistycznych pozwalają na to, by pacjent w bezpieczny sposób poznawał siebie, docierając do swoich najgłębszych struktur. 

Psychoterapia humanistyczna a leczenie zaburzeń psychicznych

Psychoterapia humanistyczna znajduje swoje zastosowanie w leczeniu pacjentów z:

W przypadku występowania u pacjentów poważniejszych zaburzeń psychicznych stosuje się inne podejścia terapeutyczne, np. psychoterapię poznawczo-behawioralną czy psychoterapię psychodynamiczną

W tych metodach zauważalna jest zdecydowana efektywność leczenia m.in.: zaburzeń osobowości, nerwic, stanów lękowych czy depresji. Warto zaznaczyć, że nie każdy rodzaj terapii jest przeznaczony dla każdego pacjenta oraz że nie ma badań, które jasno by wskazywały na to, który nurt terapii jest najlepszy. 

Skuteczność terapii jest zależna od wielu czynników, do których należą przede wszystkim wybór nurtu oraz indywidualne potrzeby klienta. 

Poznaj 8 najbardziej nietypowych fobii:

Psychoterapia humanistyczna - jak przebiega proces terapii?

Psychoterapia humanistyczna należy do grupy terapii długoterminowych, co oznacza, że nie jest to pomoc doraźna, a długotrwała praca, na której efekty należy poczekać. 

Cały proces rozpoczyna się od odbycia konsultacji psychoterapeutycznej, która może trwać od pięćdziesięciu minut do nawet kilku godzin. Jest to okazja do wzajemnego poznania się klienta i terapeuty, określenia istoty problemu i wyznaczenia celu terapeutycznego. 

Podjęcie formy terapii zależne jest od psychoterapeuty i opiera się głównie na preferencjach oraz predyspozycjach klienta. Kluczowe w psychoterapii humanistycznej jest zbudowanie właściwego dialogu opartego o zaufanie w relacji z terapeutą. Koncentracja na chwili obecnej pozwoli na swobodne, sukcesywne samopoznanie oraz wprowadzenie ewentualnych zmian, o ile będą one konieczne.

Sonda
Potrzebujesz pomocy psychologicznej?