Psychoza - przyczyny, objawy i leczenie

2021-11-19 11:13

Psychoza to zespół zaburzeń psychicznych, których cechą charakterystyczną jest zaburzenie postrzegania rzeczywistości. Zaburzenia te prowadzą do tego, że chory zaczyna żyć w innym, wyimaginowanym świecie. Najczęściej diagnozowaną formą psychozy jest schizofrenia. Jakie są przyczyny i objawy psychozy? Jak przebiega jej leczenie?

Psychoza - przyczyny, objawy i leczenie
Autor: Getty Images

Psychoza to grupa zaburzeń psychicznych, których cechą charakterystyczną jest utrata kontaktu z rzeczywistością. Chory postrzega i słyszy rzeczy, które naprawdę nie istnieją, tylko są wynikiem zaburzonego odbioru rzeczywistości. Ma myśli, które nie odnoszą się do tego, co dzieje się w rzeczywistości.

Osoba będąca chora na psychozę żyje w innym świecie, w którym słyszy, widzi i czuje rzeczy, które są wytworem wyobraźni, przy czym nie jest świadoma takiego stanu rzeczy, nie jest krytyczna wobec objawów choroby, czyli wobec własnych nieprawidłowych spostrzeżeń i osądów. Wierzy, że są one częścią rzeczywistości. Jest przekonana o realności swoich przeżyć i wydaje się jej, że funkcjonuje normalnie.

Spis treści

  1. Psychoza - przyczyny
  2. Psychoza - objawy
  3. Psychoza - leczenie
Poradnik Zdrowie: depresja a uwarunkowania genetyczne i socjologiczne

Psychoza - przyczyny

Psychoza wynika z zaburzeń neurotransmisji (związanych z przekazywaniem dopaminy i serotoniny) w mózgu. Mogą się one pojawić się w przebiegu chorób somatycznych (nerek, wątroby, tarczycy, mózgu). Wówczas mowa o psychozie somatogennej.

Może wystąpić również osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków czy po zatruciach (psychoza intoksykacyjna).

Psychozę można zdiagnozować także u osób starszych z pogarszającą się pamięcią.

Depresja także jest czynnikiem ryzyka, gdyż może doprowadzić do rozwoju psychozy depresyjnej.

Na schizofrenię i zaburzenia schizoafektywne ma wpływ kilka elementów: genetyczne, psychologiczne oraz środowiskowe.

Psychoza - objawy

Chory odbiera rzeczywistość jako zniekształconą, dlatego trudno mu się odnaleźć w świecie. Prowadzi to do niestabilności emocjonalnej, izolacji. Chory ma problemy z utrzymywaniem i nawiązywaniem bliskich kontaktów.

Często pojawiają się u niego napady lęku, zwykle bez przyczyny. Jest apatyczny - ma problemy z mobilizowaniem się do działania, z podejmowaniem decyzji. Jest więc postrzegany jak neurotyk.

Jeśli proces chorobowy postępuje, pojawiają się:

  • halucynacje - u chorego mogą się pojawić omamy słuchowe, wzrokowe, czuciowe, zapachowe;
  • urojenia o różnej treści - wszystkie bodźce przyjmują nowe znaczenie i układają się w nowe, aluzyjne związki. Na przykład chory może być przekonany, że jest śledzony, podglądany (urojenia prześladowcze), ktoś czyta w jego myślach (urojenia odsłonięcia);
  • dezorganizacja myśli - wypowiedzi chorego są krótkie i zdawkowe, często dziwne, nieadekwatne do sytuacji;
  • dezorganizacja zachowania - chory może podejmować niezrozumiałe zachowania, może być pobudzony lub odwrotnie - spowolniony ruchowo;
  • chłód emocjonalny - trudności w przeżywaniu i wyrażaniu uczuć;

Psychoza - leczenie

W leczeniu stosuje się leki przeciwpsychotyczne, które hamują niekontrolowane pobudzenia w mózgu, a co za tym idzie - hamują wytwarzanie omamów i urojeń. Pomocna może okazać się psychoterapia.

Czytaj też: