Migrena z aurą - przyczyny, objawy, leczenie

2022-01-10 14:36

Migrena z aurą to jedna z postaci migrenowych bólów głowy. Przed wystąpieniem dolegliwości bólowych chorzy zmagają się z nietypowymi objawami takimi jak: zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy czy zaburzenia czucia. Co odróżnia migrenę z aurą od migreny bez aury? Sprawdź, dlaczego w przypadku aury migrenowej pacjent powinien natychmiast udać się do lekarza.

migrena z aurą
Autor: Getty Images

Spis treści

 1. Migrena z aurą: przyczyny
 2. Migrena z aurą: objawy
 3. Migrena z aurą: rodzaje
 4. Migrena z aurą: diagnostyka
 5. Migrena z aurą: leczenie
Poradnik Zdrowie: Leczenie migreny

Migrena z aurą to jeden z dwóch podstawowych typów migren. Drugim są migreny bez aury, występujące najczęściej. Migreny z aurą stanowią przeciętnie 15-30% wszystkich przypadków.

Aura, która pojawia się przed migreną, miewa bardzo różną formę – zazwyczaj u pacjentów występują różnego rodzaju zaburzenia widzenia, w przebiegu tej migreny mogą jednak pojawiać się także i inne dolegliwości.

Polecany artykuł:

Leczenie migreny

Migrena z aurą: przyczyny

Tak naprawdę do końca nie wiadomo, co sprawia, że u jednych pacjentów ból głowy poprzedza aura migrenowa, a u innych nie. Przyczyny migreny z aurą są najprawdopodobniej takie same, jak przyczyny migreny bez aury.

Wspomina się w tym przypadku jednak czasami o tym, iż aura i związane z nią dolegliwości mogą pojawiać się z powodu różnych zaburzeń czynności elektrycznej mózgu (porównuje się je m.in. do fali elektrycznej, która miałaby przepływać przez różne rejony mózgowia i skutkować przez to występowaniem m.in. różnych zaburzeń widzenia).

W przypadku migren stwierdzono już dawno, że pewne czynniki mogą prowokować ich napady – jako takowe wymienia się m.in. głód, stres czy wahania poziomów hormonów w organizmie. Ogólnie uważa się, że czynniki sprzyjające migrenie są takie same w przypadku migren bez aury, jak i migreny z aurą.

Migrena z aurą: objawy

Aura migrenowa najczęściej poprzedza wystąpienie migrenowego bólu głowy. Rozpoczyna się ona różnie, u chorych pojawiają się jednak specyficzne objawy neurologiczne, które narastają powoli w ciągu 4-20 minut. Zwykle czas trwania aury nie przekracza godziny, wyjątkowo jednak zdarza się, że aura migrenowa utrzymuje się nawet przez dobę. Ból głowy pojawia się u chorych na migrenę bezpośrednio po aurze lub dopiero po pewnym czasie od jej ustąpienia.

Najbardziej typowe dla migreny z aurą objawy są różne zaburzenia widzenia. Pacjenci skarżą się zazwyczaj na widzenie mroczka migoczącego (błyszczącej, ruchomej plamy w środkowej części pola widzenia). Innymi problemami z narządem wzroku są ubytki w polu widzenia oraz zauważanie pośród odbieranego obrazu jakichś zygzaków czy błysków.

Ból głowy pojawia się u chorych na migrenę bezpośrednio po aurze lub dopiero po pewnym czasie od jej ustąpienia.

Zaburzenia widzenia zdecydowanie nie są jedynymi możliwymi objawami migreny z aurą. Pojawiać się także mogą:

Już po ustąpieniu aury u pacjenta pojawia się zwykle ból głowy – charakterystyka tego bólu jest zasadniczo taka sama jak w przypadku migreny bez aury. Co jednak ciekawe, nie zawsze po aurze ból się pojawia. Ze względu na to, a także biorąc pod uwagę przebieg migreny z aurą, wyróżnia się kilka jej rodzajów.

Migrena z aurą: rodzaje

Klasyfikacja migrenowych bólów głowy co pewien czasu ulega uaktualnieniu i przez to jedne terminy, stosowane do opisywania różnych rodzajów migreny, zostają zastąpione innymi. Jako przykład można tutaj podać chociażby termin migrena wzrokowa – w przeszłości mianem tym określano czasami migrenę z aurą, obecnie nazwa ta służy raczej opisywaniu innego problemu, którym jest migrena siatkówkowa.

W obecnie stosowanym podziale migreny z aurą wyróżnia się następujące jej postacie:

 • migrena z aurą typową (inaczej typowa aura z migrenowym bólem głowy),
 • typowa aura z niemigrenowym bólem głowy,typowa aura niemigrenowa bez bólu głowy,
 • rodzinna migrena połowiczo-poraźna (rzadka postać migreny z aurą, rozpoznawana wtedy, gdy w trakcie aury pojawia się niedowład połowiczy i jednocześnie takie same napady występują również i u krewnych chorego),
 • sporadyczna migrena połowiczo-poraźna (postać podobna do opisanej powyżej, rodzinnej, aczkolwiek występująca tylko u chorego, niestwierdzana u żadnego członka jego rodziny),
 • migrena typu podstawnego (również rzadki rodzaj migreny z aurą, charakteryzujący się objawami sugerującymi zaburzenia czynności pnia mózgu lub móżdżku, takimi jak np. zawroty głowy, ataksja czy szumy uszne).
 • migrena siatkówkowa.

Migrena z aurą: diagnostyka

Gdy pacjent wie, że występują u niego migreny z aurą, zazwyczaj w przypadku pojawienia się takiego napadu nie zachodzi konieczność odwiedzenia lekarza. Wtedy jednak, gdy u chorego dolegliwości odpowiadające aurze – np. zaburzenia widzenia czy niedowład i zaburzenia czucia – pojawiają się nagle i po raz pierwszy, wizyta u lekarza jest już jak najbardziej zasadna.

Konsultacja lekarska jest konieczna, ponieważ trzeba wykluczyć różne – nawet zagrażające życiu – potencjalne przyczyny takich objawów. Jako przykłady takowych można wymienić m.in. udar mózgu, przemijający atak niedokrwienny (TIA) czy podejrzewane szczególnie przy wyraźnych zaburzeniach widzenia odwarstwienie siatkówki.

Gdy u chorego dolegliwości odpowiadające aurze pojawiają się nagle i po raz pierwszy, konieczna jest wizyta u lekarza w celu wykluczenia innych przyczyn, często zagrażających życiu.

W związku z koniecznością wykluczenia opisanych powyżej jednostek, u pacjenta zgłaszającego się do lekarza z objawami sugerującymi migrenę z aurą wykonywanych może być wiele różnych badań.

Wykorzystanie znajdują m.in. badanie okulistyczne (w trakcie którego oceniane jest np. dno oka), a także badania obrazowe (jako ich przykłady można podać tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny głowy, w których – gdyby przyczyną dolegliwości chorego byłby udar niedokrwienny – możliwe jest stwierdzenie istnienia u niego ognisk niedokrwienia w mózgowiu).

Jeżeli inne możliwe przyczyny objawów chorego zostaną wykluczone, możliwe jest już zwykle postawienie rozpoznania migreny z aurą. Nie ma jakiegoś jednego konkretnego badania, które potwierdziłoby taką diagnozę – stawia się ją zwykle na podstawie stwierdzenia typowych cech aury, czyli np. czasu jej trwania (dłuższy niż 4, krótszy od 60 minut) i wystąpienia przynajmniej jednego objawu aury migrenowej.

Migrena z aurą: leczenie

Choć migrena z aurą daje nieco inne objawy niż migrena bez aury, to leczenie obu tych problemów przebiega w taki sam sposób. W przypadku tych schorzeń zastosowanie znajdują leki przyjmowane doraźnie (w celu złagodzenia natężenia bólu) oraz preparaty stosowane w celu profilaktyki występowania migrenowych bólów głowy.

Jeden aspekt warto tutaj jednak podkreślić – otóż niektóre leki doraźne można stosować już w trakcie aury, inne zaś dopiero po wystąpieniu migrenowego bólu głowy. Z tego powodu pacjent, który miewa migreny z aurą, powinien zawsze dopytać się swojego lekarza o to, kiedy dokładnie ma on przyjmować zalecane mu leki.

Boli cię głowa? Sprawdź, czy to migrena

Pytanie 1 z 6
Gdzie zlokalizowany jest ból głowy?
Zdjęcie